Home

Siælens sang offer

Reputation & Background Info - For D Sang

Siælens Sang-Offer. Da Dorothe Engelbretsdotter ga ut boka Siælens Sang-Offer i 1687, var det den første boka av en norskfødt forfatter som blei trykt i Norge.Den inneholder ei samling salmer og oppbyggende sanger. Et gjennomgående tema i salmene fra Siælens Sang-Offer er ønsket om å få øve bot. Temaet er typisk for mye av den barokke diktninga Les fagteksten Siælens Sang-Offer og svar på oppgavene. Når og hvor blei boka Siælens Sang-Offer utgitt? Hva var formålet med salmene? Hva er de viktigste temaene i tekstene? Hva kjennetegner Dorothe Engelbretsdotter som salmeforfatter? Oppgave 4. Hva er en salme? Hva er formålet med tekster i denne sjangeren Siælens Sang-Offer er ei samling salmar skrivne av Dorothe Engelbretsdotter.Verket kom ut første gong i 1678 og er rekna som hovudverket hennar. Siælens Sang-Offer var den første boka av ein norskfødd forfattar som vart trykt i Noreg. Ho inneheld ei samling salmar og oppbyggjande songar. Samlinga inneheld mellom anna «Afften-Psalme», seinare kjend som «Dagen viker og går bort», som.

Om Siælens Sang-Offer. Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning. Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning. Salmene ble utgitt med melodier, noe som gjorde dem ekstra populære Siælens Sang-Offer er blitt utvidet med noen nye sanger som vi gjengir. Varianter fra 1699 finnes i noteapparatet. Noen nevneverdig omarbeidelse har ikke funnet sted. Derimot er der foretatt en fullstendig omgruppering av sangene, som siden ble bibeholdt Siælens Sang-Offer. Gudelige Sange paa de fornemste Fæster om Syndernis Forladelse, Fortrøstning paa Guds Naade, mod Fortviflelse, Utaalmodighed, og saa fremdelis: med Afften og Morgen-Sang i Tallet 42 Morgen og Afften-Suk til hver Dag i Ugen, slutted med en Morgen og Afften Bøn. Enfoldig ved Guds Naade sammensat aff den Der Er Dig Høye Himmel-Gud som sin Siælis Brudgom, all Ære og. Analyser diktet «Afften Psalme» av Dorothe Engelbretsdotter. Salmen er hentet fra Dorothe Engelbretsdotters første samling med åndelige sanger, Siælens Sang-Offer. Samlinga blei først utgitt i 1678

Samlede skrifter. 1 : Siælens sang-offer Navn: Dorothe Engelbretsdatter Valkner, Kristen Dorothe Engelbretsdatter, 1634-1716 Publisert: Oslo : Aschehoug, 1955 Omfang: 326 s. port. Overordnet post: Samlede skrifter Språk: Norsk (Bokmål) Materialtype: Bøker Kilde for metadata. Om Siælens Sang-Offer. Siælens Sang-Offer er Dorothe Engelbretsdatters debutsamling fra 1678. Dette er den første boken av en norskfødt forfatter som er trykt i Norge og som har en litteraturhistorisk betydning Dorothe Engelbretsdatter var en norsk dikter fra Bergen, og en av Norges mest populære diktere i sin samtid. Hun var særlig kjent for sin salmediktning. Hennes første salmesamling Siælens sangoffer ble trykt i Oslo 1678. Salmene gir uttrykk for tidens botsfromhet, men har et mer personlig preg enn vanlig. Hun hadde da mistet syv av sine ni barn og sa selv: «Ny sorg foraarsagede nye sange» Dorothe Engelbretsdotter og «Siælens Sang-Offer» Ragna Marie Tørdal. 14.10.1

Dorothe Engelbretsdotter og «Siælens Sang-Offer» Ragna Marie Tørdal. 17.06.2 Fra Siælens Sang-Offer, 1678. platt: flatt glasset: timeglasset skarn: skitt, elendighet lossament: losji ordsens tjenere: prester alle kongers konge: Gud/Jesus, som står over kongen de som ere i hans råd: kongens undersåtter, dvs. oss fjele: bordbite Utgivelse: Fra Siælens Sang-Offer, 1678 Sjanger: Salmesang. Utdrag. Inngangsvinkler til analyse og tolkning. Når du analyserer «Aftensalme», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en rød tråd, som du holder på i hele analysen Dorothe skrev for det meste salmer, leilighetsdikt, viser og rimbrev. Salmeversene hun skrev var religiøse og sørgmodige som mange beundret. De ble sunget av mange i hele norden. Det andre store verket hennes, i tillegg til Siælens Sang-Offer, er andaktsboken Taare-Offer. Denne ble trykket opp i 1685

Norsk - Siælens Sang-Offer - NDL

 1. Siælens Sang-Offer Overordnet post: Norbok Overordnet post: Musikk Overordnet post: Norske bøker 1519-1850 Språk: Dansk Emne: salmebøker Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-TrBIB (990004351984702202).
 2. I samlingen finnes Dorothe Engelbretsdatters «Siælens Sang-Offer» utgitt 1724. Bibliotekets utgaver. Den første utgaven av «Siælens Sang-Offer» ble utgitt av Michel Thomesøn i Christiania 1678, men av denne finnes intet eksemplar igjen. I Gunnerusbibliotekets samlinger finnes det syv eksemplarer utgitt mellom ca. 1681 og 1782
 3. Hennes hovedverk, Siælens Sang-Offer, kom ut i 1678. Den ble etter hvert gitt ut i 24 opplag. Salmene ble raskt tatt i bruk, og hun nådde dermed også fram til den delen av befolkninga som ikke kunne lese. Salmene er skrevet til bibeltekster som ble lest på høytidsdager og søndager, såkalte perikopesalmer

Norsk - Dorothe Engelbretsdotter og «Siælens Sang-Offer

 1. Dette er en kjent kveldssalme skrevet av Dorothe Engelbretsdatter. Den ble publisert første gang i «Siælens Sang-Offer» i 1678 under tittelen «Afften Psalme». Opprinnelig var salmen på 20 strofer. I Norsk Salmebok er salmen gjengitt med 11 strofer og vi finner den som nummer 805. Vi siterer strofe en (NoS): Dagen viker og går bort
 2. Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868 Brevveksling mellom Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass. Karakter: 6 Bokmål Annet
 3. utte
 4. Oppgave: Fortelle kort om forfatteren og teksten. Forfatteren: Dorothe Engebretsdotter. Tekst: Aftensalme Norges første kvinnelige forfatter het Dorothe Engelbretsdotter og levde i tidsrommet 1634-1716. Hun debuterte med en samling salmer i 1678. Den het Siælens Sang-Offer. Det er fra denne salme-samlingen at salmen Aftensalmen er i, og det er denne jeg har skrevet om under
 5. Dorothe Engelbretsdatter er Norges første kvinnelige forfatter, og Siælens Sang-Offer er en overraskende sanselig bestselger fra 1600-tallet.. Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) debuterte i 1678 med salmeboken Siælens Sang-Offer. Tematisk kretser den rundt synd, smerte, anger og bot, skildret med en billedbruk som i dag har masochistiske undertoner, men som inngår i en lang kristen.
 6. Dorothe fikk ni barn sammen med Ambrosius. Sju av disse barna var allerede døde da Dorothe i 1678 gav ut sin første samling av åndelige sanger, Siælens Sang-Offer. Dette regnes nå som hennes hovedverk og den ble trykket opp i 24 opplag. Hardenbeck døde i 1684
 7. Dorothe Engelbretsdotter: Aftensalme (fra Siælens Sang-Offer, 1678) 1. Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går ad den mørke natt. 2. Tiden sakte lister sig, glasset rinner hastelig, døden oss i hælen går, evigheten forestår. 3. Nu en dag jeg eldre blev, det er som mitt tankebrev

Her first work, Siælens Sang-Offer was published 1678. In the midst of her troubles appeared her second work, the Taare-Offer, published for the first time in 1685. It is a continuous religious poem in four books. This was combined with Siælens Sang-Offer. In 1698 she brought out a third volume of sacred verse, Et kristeligt Valet fra Verden Siælens Sang - Offer er en samling av åndelige sanger Dorothe skrev etter at hennes syvende barn døde. Denne er hennes mest kjente verk. Hun skrev aldri navnet sitt i noen av verkene sine, men la det inn som et krytogram Dorothe Engelbretsdatter debuterte som forfatter med samlingen Siælens Sang-Offer i 1678. Da hadde hun allerede mistet syv av sine ni barn i ung alder. På mange måter er det riktig å si at sorgen gjorde henne til dikter

Siælens Sang-Offer - Wikipedi

 1. Den heter Siælens Sang-Offer. Hun regnes som Norges første profesjonelle forfatter, blant annet fordi hun sikret seg opphavsrettigheter til sin litteratur. Engelbretsdatter fødte ni barn hvorav åtte døde før henne og ett bare forsvant. Da skjønner man at tap og sorg ble naturlige hovedmotiver
 2. Verker. Det mest kjente trykket etter Michel Thomessøn er førsteutgaven av Dorothe Engelbretsdatters Siælens Sang-Offer, trykt i Christiania i 1678.Ingen eksemplarer av denne utgaven er bevart. Nevnes bør også Cestus Sapphicus, forfattet av Toten-presten Niels Thomessøn (1605-1662). Cestus Sapphicus (kjærlighetsbelte på sapfisk versemål) er en billedrebus om ekteskapet med kommentarer.
 3. Hun nevner det selv i forordet til «Siælens Sang-Offer»: «Ny sorg forårsaket nye sanger.» Døden er ellers et meget sentralt motiv i barokken. Men det er nok livet som prestedatter, ungdomsoppholdet i København og senere et langt prestefrueliv fra 1652-1683 som har skapt grobunn for hennes lyriske åre
 4. Siælens Sang-Offer er rekna hovudverket hennar. Verket inneheld perikopesalmar, salmar skrivne til bibeltekstar som ein kunne lesa til kyrkjelege høgtidsdagar og sundagar. Mange av dei er også botssalmar eller salmar knytte til ars moriendi, 'kunsten å døy'
 5. Siælens sang-offer, som ble utgitt i 1678, ble flittig brukt som forbilde for andre salmediktere. Det andre hovedverket hennes er Taare-Offer. Det er påvist en del norvagismer i hennes vers, det er særlig i de siste årene hun bruker mange norske ord. Grammatikeren Peder Syv roste Dorothe for hennes bruk av ord fra dialekten
 6. «Dagen viker og går bort» er en kveldssalme av Dorothe Engelbretsdatter fra samlingen Siælens Sang-Offer (1678), opprinnelig på 20 vers. Av disse er 11 kommet med i Norsk Salmebok (nr. 805 i 1985-utgaven og i 2013-utgaven nr 810)
 7. I Siælens Sang-Offer finn vi perikopesalmar, salmar skrivne til bibeltekstar som vart lesne til dei kyrkjelege høgtidsdagane og ulike sundagane. Ein av påskesalmane er ein typisk pasjonssalme, der diktaren betragter Jesu liding og død gjennom levande skildringar av ulike scener frå lidingshistoria, og så viser korleis den truande kan tolke og ta til seg desse hendingane i sitt eige.
Barokken

Les gratis: «Siælens Sang-Offer» av Dorothe Engelbretsdatte

 1. Taare-Offer er ei salmesamling skriven av Dorothe Engelbretsdotter.Verket kom ut i 1685, og var det andre og siste store verket hennar, etter Siælens Sang-Offer. Verket blei skrive i sørgeåret hennar etter at mannen, Ambrosius Hardenbeck, døydde i 1683.. Dikta har motiv frå Lukas-evangeliet, kapittel 7,36-50 («Kvinna som fekk syndene sine tilgjevne»), Det byggjer på prosaverket.
 2. Ein av dei mest populære salmeskrivarane var ei kvinne: Dorothe Engelbretsdatter. Den første boka hennar, Siælens Sang-Offer, blei gitt ut i Christiania i 1678 og kom i heile sju utgåver berre i hennar levetid. Kva plass har salmane hatt i den kyrkjelege offentlegheita og i koplinga mellom kyrkja og allmugen
 3. Ein av dei mest populære salmeskrivarane på 1600-talet var ei kvinne: Dorothe Engelbretsdatter. Den første boka hennar, Siælens Sang-Offer, blei gitt ut i Christiania i 1678 og kom i heile sju utgåver berre i hennar levetid. Høyr forskingsbibliotekar Trond Haugen ved Nasjonalbiblioteket fortelje meir om Dorothe Engelbretsdotter og salmar

Siælens Sang-Offer by Dorothe Engelbretsdotte

I løpet av livet ga hun ut to samlinger, Siælens Sang-Offer som kom i 1678 og Taare-Offer fra 1685. Begge disse to samlingene består av sal... Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag Hovedverket hennes er Siælens Sang-Offer, og den er fra 1678. Dette er en sang- og bønnebok som har kommet ut i 24 opplag. Svar på oppgaver s.416 Aftensalme Oppgave 1: Tittelen har flere betydninger fordi den heter aften Dorothe Engelbretsdatter: Siælens Sang-Offer (1678) Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) fra Bergen debuterte med en diktsamling som ble så populær at den kom i 24 opplag. Hun regnes som Norges første profesjonelle forfatter, blant annet fordi hun sikret seg opphavsrettigheter til sin litteratur Hennes hovedverk «Siælens Sang-Offer» (1678) skal ha kommet ut i sju opplag i forfatterens levetid, og ytterligere 17 etter hennes død. I 1685 ga hun ut diktsyklusen «Taare-Offer», basert på historien om Maria Magdalena. Mest kjent av tekstene hennes er «Aftensalme»,.

Aftensalme – Faktisk nyheter og fakta

Eksemplaret består av Siælens Sang-Offer, Taare-Offer og Et Christeligt Valet Fra verden. Fra 1699 av kom de to første delene ut sammen med en felles tittelside (D. Engelbretsdatters. Siælens Sang-Offer fra 1678 er en bok fra Norges kanskje første profesjonelle forfatter, Dorothe Engelbretsdatter fra Bergen. Den ble trykket i 25 ulike versjoner, mange med bilde av forfatteren på forsiden. 7. Grunnlovsplakaten . Grunnloven fra Eidsvoll i 1814 ligger godt bevart i stortingsbygningen I 1678 kom for første gang hovedverket hennes Siælens Sang-Offer ut, som er Dorothes første samling av salmer. Den ble trykt i Oslo og kom opp i 24 opplag i alt. Dorothe ble hedret og prist av mange kjente diktere på den tiden, og Ludvig Holberg kalte henne den største Poetinde, som de Nordiske Riger have haft

bøker - Siælens Sang-Offer

Dorothe var Norges første, kjente og kvinnelige forfatter. Hennes største verk var Siælens sang-offer, den komut i 1678, hun ga til sammen ut 24 eksemplarer og fikk til og med copyright... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg in Siælens Sang-Offer (1678) ble utgitt i hele sju opplag I København mente man at det måtte være mannen hennes som hadde skrevet «Siælens Sang-Offer», siden en kvinne - som attpåtil bodde mellom «dumme, norske Fjæld» - ikke kunne dikte sli Denne salmen ble publisert i Siælens Sang-Offer som salme nummer 19. Til overskrift hadde Dorothe Engelbretsdatter satt Lengsel effter Himmelen og det er denne tittelen som også angir salmens tema. Vi siterer strofe to (LK): Min sjel, din uro skal vel lettes, Gud glemmer ikke gammel pakt, Han lader deg alene trette Fra Siælens Sang-Offer, 1676. Teksten er mildt tilrettelagt (fjernet tall på strofer og erstattet J med I et par steder, blant annet siste linje i strofe 8 (J mit Hjerte til dig red)) fra versjonen til Bokselskapet. Språk, form og innhold. Den barokke formen er ofte overlesset. Det er den ikke her

bøker - Samlede skrifter

 1. Kysshånd er først å finne i Dorothe Engelbretsdatter salme «En af Synd og Sorrig beklemt Siæl» i Siælens Sang-Offer (1699-versjonen): «Hevnens Greene vide strekker, / Søde JEsu! O forlad! / Troens Kys-haand jeg dig rekker, / Tood i Bodens Taare-Bad », men det er uklart for meg om det betyr slengkyss eller takknemlighet her
 2. Pensum/læringskrav Større verk. Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus i : Komedier, 1994.Oslo, Gyldendal. 5. utg.,ved Eide, E., Eide Forlag, Bergen eller i Ludvig.
 3. Salmene hennes, Siælens Sang-Offer, kom i 1678, senere i fellesutgave med en gjendiktning fra tysk, Taare-Offer. Holberg kan også ha kjent noen av hennes rimbrev. I Niels Klims underjordiske Rejse, 1742, tar Holberg utgangspunkt i Bergen. Navnet har han hentet fra en original klokker og bokhandler
 4. Salmen Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716), ble gitt ut i salmesamlingen Siælens Sang-Offer i 1678. Engelbretsdotter regnes som en av våre fremste barokkdiktere. Hun er anerkjent som den første norske forfatter som kunne leve av sin diktning
 5. Tekstutdraget er henta frå Siælens Sang-Offer. Forfattaren Dorothe Engelbretsdotter skreiv teksten i 1678. Salmen er ein religiøs song som vert sungen i kyrkja. Teksten handlar om når Gud skal straffe mennesket etter døden. Teksten er ein typisk litterær salme skrive i barokken. Litteraturen er mykje preget av religiøs tro

Dorothe Engelbretsdatter - Store norske leksiko

Petter Dass hadde fått høre at hennes bok «Siælens Sang-Offer» var kommet ut i Bergen 1678, og under et opphold her to år senere skrev han «En Begiering» om å få oversendt et eksemplar. Om det for drøye 300 år siden var blitt utlyst en konkurranse om beste Bergens-vise, ville Petter Dass neppe hatt noen konkurrenter Siælens Sang-Offer (1678), Taare-Offer (1685), Om det Evige Liv og Gravskrift. Tittelsiden til Taare-Offer Omslaget til Taare-Offer Dorothe Engelbregtsdotter I tilfelle av rettighetsspørsmål vil jeg tilføye at jeg ikke eier noen av verkene eller bildene som han blitt publisert Dagen viker og går bort er en kveldssalme av Dorothe Engelbretsdatter fra samlingen Siælens Sang-Offer fra 1678. Salmen har opprinnelig 20 vers. Av disse er 11 kommet med i Norsk salmebok (1985) og Norsk salmebok 2013. En rekke norske folketoner til teksten er opptegnet av Catharinus Elling, Ole Mørk Sandvik med flere. Melodien i salmeboken er en dansk variant av en melodi fra 1566-utgaven. Hun nevner det selv i forordet til Siælens Sang-Offer: Ny sorg forårsaket nye sanger. Døden er ellers et meget sentralt motiv i barokken. Dorothe Engelbretsdatter var prestedatter, født i Bergen og levde fra 1634-1716. Faren var sogneprest i Domkirken i Bergen Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) er Norges første kvinnelige poet og en av samtidens mest populære salmediktere i Danmark-Norge. Hun skrev også viser og rimbrev. Stilen i salmene er utpreget barokk. Hovedverket Siælens Sang-Offer (1678) har kommet ut i 24 opplag

Dorothe Engelbretsdotter og «Siælens Sang-Offer» - NDL

Fra Siælens Sang-Offer. 1684 - Luvig Holberg. Ludvig Holberg. Ludvig Holberg var forkjemper for opplysningstiden, og opptatt av at samfunnet måtte tuftes på fornuft og vitenskap. Han skrev mange tekster om rettsvitenskap, språk og moral, i tillegg til drama og epistler Siælens Sang-Offer . Petter Dass (1634-1707) Nordlands Trompet. John Milton (1608-1674) Paradise Lost . Musikk Eksempler: Opera. Klassisk musikk. Instrumental-musikk. Kjente musikere og verkene deres. Claudio Monteverdi. Orfeo (opera) Gregori Allegri. Miserere (korverk) Johan Sebastian Bach Som Norges første avis, Norske Intelligenz-Seddeler - Magnus Lagabøtes landslov - politiske og andre småtrykk - Dorothe Engelbretsdatters Siælens Sang-Offer fra 1678, for å nevne noen få. Utstillingen er teknisk sett flott presentert, flere av objektene har tilknyttede lyttemuligheter, og de forklarende tekstene er gode Siælens Sang-Offer er rekna hovudverket hennar. Verket inneheld perikopesalmar, salmar skrivne til bibeltekstar som ein kunne lesa til kyrkjelege høgtidsdagar og sundagar. Mange av dei er også botssalmar eller salmar knytte til ars moriendi, 'kunsten å døy'

Engelbetsdotter - «Aftensalme» med ordforklaringer - hel

Wedemann trykte ulovlig opp flere av Thomessøns bøker (med dårligere kvalitet), bl.a. Dorothe Engelbretsdatters Siælens Sang-Offer (opprinnelig trykt hos Thomessøn 1678). De første årene måtte Wedemann holde seg i Frederikshald, men 1688 fikk han etter en overenskomst med Thomessøn flytte tilbake til Christiania En forholdsvis omfattende liste over fritt tilgjengelige e-bøker på norsk. Lenkene laster ned bøkene fra sine respektive kilder. Trykk på den beige knappen for å veksle mellom epub og mobi formatterte bøker

SOMMERSESONG 15.JUNI - 15.AUG Alle dager 10.00 - 18.00 (kafé 17.30) HØST/ VINTER/ VÅR Tir - fre: 10.00 -15.30 (kafé 15.00) Lør - søn: 11:00-17:00 (kafé 16.30 Hovedverket hennes er Siælens Sang-Offer og ble utgikk i sju opplag. Rett under dette kommer den store diktsyklussen Taare-Offer, som hun skrev da hun sørget over Ambrosius død i 1684. Flere tragiske hendelser skulle skje henne fremover

Aftensalme Analyse Studienett

Siælens Sang-Offer, utv. 1681 Norsk Salmebok nr 848. Tilbake til hovedsiden Leif Haugen . Bricksite.com. Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er alle de 100 beste diktene. Her ser du alt du kan oppleve med «Dikt & forbannet løgn«! Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.. Hjerte, smert Andre eldre eksempler på ordet har vi i Christen Staphensøn Bangs Postilla Catechetica (kommentar til Luthers lille katekisme, bind 2 1651, s. 1319): «For huilcken Hedningene ere actede, som en Draabe aff en Spand, oc som et Grand i Veyskaalene, ja som intet» og Dorothe Engelbretsdatters «Morgen-Suck» i Siælens Sang-Offer (1678, s. 196): «Giff hannem Hierted hver en grand, / Hand er. In 1678 her collection of hymns Siælens Sang-Offer was published, which has since been reprinted about thirty times and in seven editions during her own lifetime. It was followed by the devotional book Taare-Offer , 1685

Dorothe Engelbretsdotter - Daria

Engelbretsdatter, Dorothe: Om det Evige Liff i : Samlede skrifter, Siælens sang-offer, 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære og hilsningsdiktet Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr (red.): Samlede verker, 198 TasksAndActivities Oppgaver og aktiviteter Oppgave Analyser diktet «Afften Psalme» av Dorothe Engelbretsdotter. Salmen er hentet fra Dorothe Engelbretsdotters første samling med åndelige sanger, Siælens Sang-Offer. Samlinga blei først utgitt i 1678.. Verkene Dorothe har laget heter: Taare Offer, Siælens Sang-Offer, Om det evige liv og Gravskift. Ting som hendte i Dorothes liv: I 1647 oppholdte Dorothe seg i København der oppholdte hun seg til år 1650, (altså 3 år ). Da Dorothe bodde i København ble hun gift med Ambrosius Hardenbeck ( født i 1621 og døde i 1683/1684) Hennar hovudverk er «Siælens Sang-Offer» som kom ut for første gong i 1678. Songane blei svært populære også mellom alle dei som ikkje kunne lese og ho fekk kongeleg privilegium, eller «copyright», på hovudverket sitt. Engelbretsdatters dikting vart nedvurdert i dei litterære kretsane,. Dorothe fik 9 børn sammen med Ambrosius. 7 af børnene var allerede døde, da Dorothe i 1678 udgav sin første samling af åndelige sange, Siælens Sang-Offer. Dette regnes nu som hendes hovedværk og blev genoptrykt i 24 oplag. Hardenbeck døde i 1684

bøker - Dorothe Engelbrets-Datters Aandelige Sang- og

Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er de 100 beste diktene som trioen har fått velge fritt. Her ser du alt du kan oppleve med NRK poesi-happening «Dikt & forbannet løgn«! Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen som er utgitt før 2000 i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.. Hjerte, smert Les denne saken på UiOs nettsider. Pensum/læringskrav Større verk. Holberg, Ludvig: Den stundesløse i : Komedier II, 1984.Oslo, Aschehoug. eller: Holberg.

Bergens kjente salmedikter, Dorothe EngelbretsdotterDen beklædte sandhed - Nordic Women's LiteratureAlle tiders Bergen – Tidslinje – Den Nationale Scene
 • Bachelorette jessica.
 • Tedi ransbach baumbach.
 • Helt normalt nasjonens øye.
 • Volksbank bremen geldautomaten.
 • Maria namnsdag.
 • Behandling høyt stoffskifte katt.
 • Sony a7iii prisjakt.
 • Unaufgebohrter femurnagel.
 • Moa herngren familj.
 • Openingszinnen speeddaten.
 • Du og jeg armbånd.
 • El dorado film.
 • Syrekonstant.
 • Who obesity 2017.
 • Barnevernet bekymringsmelding.
 • Play mario kart 64.
 • Hepatitt c genotype 3a.
 • Uønskede hendelser definisjon.
 • Bahnhof saarlouis fahrplan.
 • Tabbeforsikring mobil.
 • Carl einar häckner mamma.
 • Største flyplasser i europa 2017.
 • Blende stikkontakt.
 • Laguna beach mtv.
 • Büsum hohenzollernstr 30.
 • Satellitter høyde.
 • Franceschetti syndrom bilder.
 • Gwg kassel ley.
 • Hvilken landsdel ligger oslo i.
 • Stockholm 75.
 • Wsj.
 • Livet efter dig trailer.
 • Was bedeutet aufruf bei facebook.
 • Beam deflection calculator.
 • Cellulitis vs erysipelas.
 • La parábola de pablo.
 • Rikerud på engelsk.
 • Philips led lysrør.
 • Goldschakal gefährlich für menschen.
 • Teleskop 2000 fache vergrößerung.
 • Wilhelm zu wied.