Home

Elevundersøkelsen udir

ELF

På denne siden kan du svare på: Elevundersøkelsen; Foreldreundersøkelsen for skole; Lærerundersøkelsen; Voksenopplæringsundersøkelse Gjennom brukerundersøkelsene får elever, lærlinger, voksne i grunnopplæringen, lærere, instruktører og foreldre i barnehagen og i skolen si sin mening om læring og trivsel. Konsekvenser av kommune- og regionreformen for visning av resultater av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen Endringer i Elevundersøkelsen. I Elevundersøkelsen 2016 endret vi definisjonen av mobbing og spørsmålet om mobbing. Vi har endret og lagt til spørsmål om mobbing, og fjernet spørsmålene om krenkelser. Resultatene om mobbing kan derfor ikke direkte sammenliknes med resultatene fra tidligere år. Les mer om hva vi har endret og hvorfor Elevundersøkelsen Bergen kommune Kommunenr 4601 Alle grunnskoler med adresse i Bergen kommune (offentlige og private) Endre utvalg. Enhet. Bergen Mer om Elevundersøkelsen på udir.no; Informasjon om endringer i spørsmål om mobbing og krenkelser; Finn flere tall i Rapportportalen (krever pålogging

Brukerundersøkelser - Udir

Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem. Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere. Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester Elevundersøkelsen - udir.no Alle elever i Vestfold og Telemark inviteres til å delta Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen Det er samme brukernavn som en har bl.a. Skoleporten og Elevundersøkelsen. Kulturskoler og VO-enheter bruker Annen bruker og og tidligere brukernavn. Åpne systemet. Klikk Åpne GSI. Når du er inne i systemet er du fortsatt logget inn. Redigere data

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø Vi gjennomfører Elevundersøkelsen 2020 for alle elever i uke 45, 46 og 47. Vi gjennomfører Elevundersøkelsen 2020 for alle elever i uke 45, 46 og 47. Hopp til innhold. Verdal personvernombud@udir.no. Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til. Elevundersøkelsen gjennomføres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er frivillig, og elever kan hoppe over spørsmål de ikke vil svare på. Resultatene kan bare hentes ut på gruppenivå, ikke individnivå Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen

Utdanningsdirektoratet Tavla Logg inn Utdanningsdirektoratet Tavla Logg in Informasjon om elevundersøkelsen. I løpet av uke 45 skal elevundersøkelsen gjennomføres for elevene våre. udir.no Her finner elever og foresatte nødvendig informasjon om undersøkelsen.. Ønsker at alle deltar. Det er viktig for oss at alle elever gjennomfører undersøkelsen da den gir et bilde av opplæringsmiljøet ved skolen Stikkord: elevundersøkelsen. Vi endrer Elevundersøkelsen. 3. oktober 2016. Legg en kompetansekabal for lærerne dine! 3. februar 2020. Nyttige erfaringer fra fire kommuner med lærerspesialister. 3. februar 2020. Udirbloggen er levert av Utdanningsdirektoratet

Data fra Utdanningsdirektoratet. Rådata, datasett og APIer som Utdannings­direktoratet har lagt ut til viderebruk Elevundersøkelsen - les dette før du svarer (Vg1, 2 og 3) Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få. Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no. Informasjon til elever ; Informasjon til elever Vg1, Vg 2 og Vg3 - Elevundersøkelsen (bokmål Våland skole gjennomfører Udir sin elevundersøkelse i løpet av uke 46 på 5., 6. og 7.trinn

Gjennomføring av elevundersøkelsen. Årets gjennomføring av den obligatoriske elevundersøkelsen vil foregå i uke 46-47 i november. Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 46-47 John Schnobrich . Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i. Gjennomføring av Elevundersøkelsen; Godkjent skoleanlegg; Hvordan skolen ivaretar elevens rettigheter; Kompetansekrav til det pedagogiske personalet; Krav til innhold i IOP; Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø; Skolens arbeid med elevenes fysiske skolemiljø - vern mot skadelig soleksponerin Elevundersøkelsen for 2017 viser at 6,6 prosent av norske elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere ELEVUNDERSØKELSEN: Elevundersøkelsen gjennomføres for elever på 5-7.trinn. Svar og hvem som har svart, blir anonymisert gjennom UDIR. For at skolen skal få best mulig informasjon, så er det viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen! For mer informasjon om foreldreundersøkelsen, trykk på lenka under Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). Elevundersøkelsen gjennomføres før jul. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen

Skoleporten - Læringsmiljø - Elevundersøkelsen - Nasjonal

 1. I uke 44 og 45 gjennomfører vi elevundersøkelsen 2020. Undersøkelsen gjennomføres på alle trinn fra 5. til 10.trinn
 2. Elevundersøkelsen fra Udir. Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 44 her på Blomdalen. Les mer info.under. Informasjon til foresatte og elever på Blomdalen skole om Elevundersøkelsen høsten 2019 Hva er formålet? Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen
 3. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Du kan svare på undersøkelsen her
 4. Udir-info til foresatte elevundersøkelsen. 10/10/2019. Tilbak

Elevundersøkelsen 2017: Mobbing og arbeidsro - Udir

 1. Kompetanseutvikling. Her kan du sende søknad til flere av Utdanningsdirektoratets satsninger på videreutdanning. Søknadsskjemaene åpner 1. februar
 2. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres påUtdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). Hvordan gjennomføres undersøkelsen? Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen
 3. I desember gjennomfører Risum ungdomsskole elevundersøkelsen. Det er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Alle elever gjennomfører denne. Les videre for mer informasjon om undersøkelsen
 4. Elevundersøkelsen het tidligere Elevinspektørene. Skoleeier/skolene er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på Vg1 i vårsemesteret. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Se mer informasjon på www.udir.no - brukerundersøkelse

Skoleporten - Elevundersøkelsen - Bergen kommun

ELFU Administrasjon - Udir

 1. Alle elever ved Rødsberg ungdomsskole skal i tiden som kommer gjennomføre elevundersøkelsen, noe som gir dere mulighet til å si deres mening om læring og trivsel ved skolen vår. Her kan dere både lese mer om og finne link til siden der dere skal logge inn for å besvare undersøkelsen
 2. Velkommen til Evje skole i Bærum kommune! Elevundersøkelsen høsten 2013. Logg inn her: http://eu.udir.no/Login.asp
 3. (I) = må være på Asker kommune sitt nettverk eller logge på med citrix for å ha tilgang
 4. Elevundersøkelsen 2019. Alle elever på Askim videregående skole kan gjennomføre elevundersøkelsen torsdag 28/11, mandag 2/12 og onsdag 4/12. Undersøkelsen har til hensikt å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene betyr mye for skolen og brukes til å utvikle elevenes skole- og læringsmiljø
 5. Destin VacationElfu Udir No Respondent. Stock Photos & Images. Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. Elevundersøkelsen 2019 - Askim videregående skole. Elevundersøkelsen 2019 - Askim videregående skole
Lovisenlund skole - Dokumenter

Foreldreundersøkelsen i barnehage - Udir

Lovgrunnlag •Grunnloven § 108 •ILO-konvensjon nr. 169 •Barnekonvensjonen art. 30 •Barnehageloven § 2 (barnehageeiers plikt) •Barnehageloven § 8 (kommunen Skolen skal gjennomføre elevundersøkelsen for 5.-7. klasse før jul. For dere foresatte er det viktig å lese infoen om dette. For skolen er det viktig å gjennomføre elevundersøkelsen. For elevene er det viktig å få mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes av skolen for å analysere og utvikle elevenes skole- og. E-post: post@udir.no Internett: www.udir.no . Title: Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen med mine kommentarer[1]_EN Author: Dina Dalaaker Created Date: 9/17/2019 1:24:01 PM.

Læreplanverket

Se informasjon fra UDIR. Informasjon om elevundersøkelsen på flere språk. Se informasjon fra UDIR på flere språk . arrow_upward. Besøksadresse. Notodden videregående skole Heddalsvegen 4 Notodden. Postadresse. Postboks 2844 3702 Skien. Telefon. 35 91 85 00. E-post. notodden.vgs@vtfk.n Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no. På Melsom vgs gjennomfører vi undersøkelsen i ukene 48 - 50. Informasjon til elever. Informasjon til foresatte. Lenke til undersøkelse Elevundersøkelsen gjennomføres årlig over hele landet. Her har elevene anledning til å si hva de mener om skolehverdagen sin. På den måten får vi bedre innblikk i elevenes tanker om læring og trivsel. Undersøkelsen foregår på nett, og resultatene bruker vi til å skape en bedre skole. Du kan lese mer om Elevundersøkelsen her Elevundersøkelsen gjennomføres både vår og høst. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på. På Blomdalen skole gjennomføres Elevundersøkelsen for alle trinn i løpet av uke 44 Elevundersøkelsen gjennomføres på Høybråten skole i uke 46

Den Norske Skolen Albir - SeigmannkodenTeknologi- og industrifag

i. Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 46. Denne har mye å si for hva som pekes ut som viktigste områder for skolen å jobbe med. ii. Økonomi (driftstyre) - ganske god økonomi. De driver nå å vurderer en plan for oppgraderinger på noen av skolens områder. - skolebiblioteket skal oppgraderes med hjelp fra Deichmann (utforming a Denne uken har det vært nasjonal avisuke. Over 86000 elever i hele landet har deltatt. Vi fikk tilsendt et avishefte, Aftenposten junior og Stavanger Aftenblad fikk vi hver morgen. Vi har lært om journalister og avisens ulike deler. I uke 42 lærte vi om intervju og det å intervjue er en del av journalistens jobb. I går fikk vi besøk av rektor som ble intervjuet av elevene. Alle hadde. Elevundersøkelsen fra UDIR skal gjennomføres i løpet av høsten. Vi på Nygård skole vil gjennomføre denne på 5., 6. og 7. trinn i løpet av november. Legger ved informasjon fra UDIR om undersøkelsen. Vi vil også informere elevene i forkant av undersøkelsen I dag ble Gosenskogen levende Vi startet dagen med å lage øyne. Da vi kom til Gosenskogen satte vi øyne på trær, steiner, stubber, greiner og på bakken. En morsom og inspirerende aktivitet

Forside - udir.n

 1. I dag har vi hatt besøk av de fantastiske dramastudentene fra UiS. Vi var på forestillingen om eventyret: Den stygge andungen
 2. istrasjon ønsker å analysere og utvikle læringsmiljøet på skolene. Resultater publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no. Hvordan gjennomføres undersøkelsen? Undersøkelsen gjøres på PC
 3. istrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø
 4. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som hvert år gjennomføres på oppdrag fra UDIR (Utdanningsdirektoratet). I denne undersøkelsen blir elevene bedt om å svare anonymt på spørsmål om skolehverdagen sin. De vil få spørsmål om alt fra trivsel,.
 5. Se ellers informasjon om Elevundersøkelsen her Her (PDF, 29 kB) er brevet som går ut til alle hjem til alle hjem på 5.-7. trinn på Luhr skole i uke 45. Her (PDF, 41 kB) finner du informasjonsbrev til foreldre og foresatte fra Udir
 6. Elevundersøkelsen på Teigar ungdomsskole vil bli gjennomført i løpet av medio uke 45 - 51. Alle elever deltar. Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring. Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen, fra Udir
 7. Nå er det tid for Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen gjennomføres for alle elever ved Hadeland videregående skole i løpet av november. Elevundersøkelsen inneholder en rekke spørsmål om hvordan elevene opplever læring og trivsel

Udir.no - UBA

 1. istrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen
 2. UDIR legger til rette for. Det finnes også en lokal kartleggingsplan som skolene følger, og som igjen gir resultater en trenger å se nærmere på og å følge opp. Skolene gjennomfører også den obligatoriske elevundersøkelsen hvert år for hele mellomtrinnet. To av skolene har gjennomført lærerundersøkelsen og foreldreundersøkelse
 3. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). Hvordan gjennomføres undersøkelsen? Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen
 4. Elevundersøkelsen høsten 2020. Elevundersøkelsen skal gjennomføres for alle klasser i perioden 9. november til 18. desember. Før undersøkelsen gjennomføres, er det viktig at elever og foresatte leser de vedlagte dokumentene. Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen
 5. Vi endrer Elevundersøkelsen - udirbloggen

udir.no - Brukeradministrasjon (UBAS

Den Norske Skolen Albir - Samefolkets dagFotojakt, 8Hafrsfjord Skole - Utelek og pynting av pepperkaker
 • Brekko utleie.
 • Frauke petry renate marquardt.
 • Cartmans vater folge.
 • Jungglut pokemon go.
 • Micromatic termostat.
 • Pesto kalorier.
 • Skrive med runer i word.
 • Cultura olmeca pdf.
 • Seadra.
 • Garconniere maison.
 • Plissegardin skeidar.
 • Regnbuehinnebetennelse sykemelding.
 • Magefett kvinner.
 • Robotisering definisjon.
 • Det åndelige.
 • Intertoys bingokaarten.
 • Hadeland farrisglass.
 • Faze clan website.
 • Mulatt betydning.
 • Finn.no kattunger gis bort.
 • Wiki the book of mormon.
 • Robin hood disney norsk tale.
 • Hvor finner man pm på facebook.
 • Ballettschule payer augsburg.
 • Kobolt fonder.
 • Twinings te.
 • Frauke petry verheiratet.
 • Paget brewster tv programmer.
 • Internasjonale flyselskap liste.
 • Fly og hotell lisboa.
 • Stolen bmx.
 • Musink.
 • Toggo plus spiele.
 • Kunst barnerom.
 • Harman kardon onyx test.
 • Snowboardjakke herre.
 • Sy armer på kjole.
 • Clubs in wien ab 15.
 • Orf mediathek in deutschland.
 • Silvester düsseldorf hotel.
 • Hdmi mac.