Home

Havforskningsinstituttet nifes

Rapporter (NIFES) Havforskningsinstituttet

Fra 1.januar 2018 fusjoneres Havforskningsinstituttet og NIFES. Fredag ble det klart at det nye fusjonerte instituttet skal hete Havforskningsinstituttet. En kortere vei til Fiskeridirektoratet mener Rogne også vil være en fordel. - Dette er to forvaltningsinstitutter som kan få til et bedre og mer sømløst samarbeid Havforskningsinstituttet har nærmere 800 tilsatte. Hovedkontoret ligger i Bergen, og instituttet har avdelinger i Tromsø, Flødevigen, Matre og Austevoll. NIFES har all sin aktivitet i Bergen, og har om lag 160 tilsatte. Havforskningsdirektør og professor Sissel Rogne blir direktør for det sammenstilte instituttet NIFES drev også rådgivning for havbruksnæringen og øvrig næringsliv. Instituttets formål var å arbeide for å sikre trygg og sunn sjømat. I samarbeid med Universitetet i Bergen utdannet NIFES forskere på master- og doktorgradsnivå. 1. januar 2018 ble NIFES fusjonert med Havforskningsinstituttet. Referanse

Havforskningsinstituttet er et norsk institutt for forskning på marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. Det er Norges sentrale, oseanografiske forskningsmiljø. Instituttet har eksistert siden 15. oktober 1900, og var underlagt Fiskeridirektoratet til 1989. Fra 1989 er Havforskningsinstituttet direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet Havforskningsinstituttet. I gangene på NIFES i Bergen henger Torgeir Husevaags kryptiske, håndtegnede sjøkart. De peiler ut noe av en lokal helligdom for mange: de hemmelige stedene der fisken alltid biter

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES blir samlokalisert i nybygg i Bergen Søndag kunngjorde statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes at regjeringen har sagt ja til et nybygg for å samle de tre forvaltnings- og forskningsinstitusjonene NIFES og Havforskningsinstituttet forenes som ett institutt 1. januar 2018. Vi har lenge hatt et godt partnerskap, men nå tar vi forholdet og norsk..

Publisert: 14. oktober 2020 - Når Havforskningsinstituttet fyller 120 år, så har det en verdi langt utover selve tallet. Vår virksomhet er nettopp tuftet på lange linjer og unike tidsserier - som viser utvikling og endringer i bestander, miljø og klima Fra 1.januar 2018 fusjoneres Havforskningsinstituttet og NIFES. Fredag ble det klart at det nye fusjonerte instituttet skal hete Havforskningsinstituttet. En kortere vei til Fiskeridirektoratet mener Rogne også vil være en fordel Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. 1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

NIFES forsker på hvordan en kan balansere sammensetningen av næringsstoff i de levende fôrorganismene for å unngå at deformiteter oppstår senere i fiskens utvikling. For høye nivå av vitamin A i levende fôr kan føre til forandringer i kjevene og sammenvokste ryggvirvler Havforskningsinstituttet (HI) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Fra 1. januar 2018 ble HI og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) slått sammen til ett institutt. Havforskningsinstituttet ble videreført som navn på det nye instituttet. HI skal være en ledend Havforskningsinstituttet og Nifes slår seg sammen 1. januar og blir hetende Havforskningsinstituttet. - Havforskningsinstituttet er et kjent og godt navn som rommer det nye instituttets oppgaver i hele sin bredde, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding Havforskningsinstituttet er et nasjonalt forskningssenter for ressurser og miljø i havet og på kysten etablert i Bergen i 1900. Frem til 1989 var Havforskningsinstituttet (også kalt HI) underlagt Fiskeridirektoratet, men er i dag underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Havforskningsinstituttet er samlokalisert med Akvariet i Bergen på Nordnes.Havforskningsinstituttet ble 1 Havforskningsinstituttet etter fusjonen med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Fusjonen har gitt nytt perspektiv på alt vårt arbeid. Vi har nå et mer helhetlig samfunnsoppdrag som dekker hele verdikjeden fra forvaltningen av hav og kyst; til effekt på havhelse og vår helse når det gjelder trygg og sunn sjømat

Video: Nifes - H

Konseptvalgutredningen (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen anbefaler et nybygg for NIFES, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Det ble offentliggjort av Nærings- og fiskeridepartementet i dag. I pressemeldingen står det at flere av departementets underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen i dag har små og lite hensiktsmessige lokaler. Særlig NIFES og. Havforskningsinstituttet og NIFES slår seg sammen 1. januar og blir hetende Havforskningsinstituttet. - Havforskningsinstituttet er et kjent og godt navn som rommer det nye instituttets oppgaver i hele sin bredde, sier fiskeriminister Per Sandberg. Målet med sammenslåingen er å styrke den marine forskningen og forvaltningsrådgivningen

NIFES og Havforskningsinstituttet får navnet

Havforskningsinstituttet og NIFES slår seg sammen 1. januar og blir hetende Havforskningsinstituttet. Gro-Ingunn Hemre, fungerende direktør Nifes, Sissel Rogne, direktør Havforskningsintituttet og Per Sandberg, fiskeriminister ser på det nye skiltet til Havforskningsinstituttet Havforskningsinstituttet 2. juni 2017 · Våre kolleger fra NIFES, Annbjørg Bøkevoll og Anette Kausland, er med om bord på Dr. Fridtjof Nansen for å ta prøver av fisken

Vil fusjonere Havforskningsinstituttet og NIFES - NIFES

 1. Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) fusjonerte 1. januar 2018. - Før fusjonen ønsket vi å bygge opp en felles plattform for mottak og oppfølging av lærlinger, sier Nils Olav Kvam, personalsjef ved Havforskningsinstituttet
 2. NIFES har, på vegne av Centre for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) ved Havforskningsinstituttet i Bergen, oppgaven som norsk koordinator for prosjektet
 3. ster Per Sandberg da han kunngjorde navnet i dag

Havforskningsinstituttet og NIFES blir

Hyse i Nordsjøen | Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet är ett norskt forskningsinstitut som arbetar med havsresurser och marin miljö. Det är Norges centrala oceanografiska institution och har verkat sedan år 1900. Det låg under Fiskeridirektoratet till 1989, varefter det har legat under Nærings- og fiskeridepartementet.. Havforskningsinstitutets huvudkontor ligger i Bergen Opprettelse av forskningsinstitutt bestående av NIFES og Havforskningsinstituttet: Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2017. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. 1. Det opprettes et nytt institutt bestående av NIFES og Havforskningsinstituttet med virkning fra 1. januar 2018 NIFES har utviklet seg på en flott måte i dagens lokaler, men nå er de fullt utnyttet, sier NIFES-direktør Ole Arve Misund, som også er positiv til å komme tettere på Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet NIFES undersøker, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, hvordan disse stoffene blir tatt opp og fordelt i ulike dyr som lever rundt oppdrettsanlegg, og hvilke effekter disse stoffene kan ha

Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet

NIFES. 7 år. Forskningssjef NIFES. jun. 2011 - des. 2017 6 år 7 måneder. Forskningssjef NIFES. jan. 2011 - des. 2017 7 år. Bergen Area, Norway. NIFES og Havforskningsinstituttet ble fusjonert fra 1. januar 2018. PhD-stipendiat ved Havforskningsinstituttet og klinisk ernæringsfysiolog. Bergen. Kaja Skjærven. Kaja Skjærve Tildelingsbrev 2019 - Havforskningsinstituttet Side 2 ansvar og faste oppgaver framgår av hovedinstruksen for styringen av Havforskningsinstituttet, fastsatt 3. januar 2018. Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet

Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye institutte NIFES sampling for nutrient and contaminant analysis. Havforskningsinstituttet. 2. juni 2017 ·

Havforskningsinstituttet og NIFES fusjonere

 1. Sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nofima, maritimt FoU-miljø ved Universitetet i Bergen og Fiskeridirektoratet. Marin næring har hatt en sterkt vekst de siste ti årene og potensialet for videre vekst er betydelig
 2. NIFES har i samarbeid med Havforskningsinstituttet samlet inn 196 prøver av norsk vårgytende sild fra åtte ulike steder, og 345 nordøstatlantisk makrell fra 14 steder i Nordsjøen og Norskehavet
 3. Dårlig nytt om sammenslåing av Havforskningsinstituttet og Nifes Dårlig nytt om sammenslåing av Havforskningsinstituttet og Nifes. 12/05/2017 Jan Arve Gjøvik. Torsdag 11.mai ble nyheten presentert som en gladmelding av 2 smilende direktører (Sissel Rogne og Ole Arve Misund)
 4. I forbindelse med et forsøk gjennomført av Havforskningsinstituttet, har NIFES undersøkt genuttrykk i klo som en følge av teflubenzuron-behandling
 5. Startet som røkter av Ernæringsinstituttets (nå NIFES) forsøk ved Matre havbruksstasjon 26. august 1991. Jobbet da ved alle stadier innen hele livssyklusen til laks. * Har hatt daglig ansvar ved oppdrettsanlegg, sjø i 3 år. Stilling flyttet til Bergen fra 010198
 6. NIFES har slått seg sammen med Havforskningsinstituttet. Forsker NIFES. apr. 2007 - n.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel 1000 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. 1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Flere års erfaring på laboratoriet ved Havforskningsinstituttet (tidl. Nifes) - Fagbrev i laboratoriefaget - Bachelor i ingeniørfag kjemi . Aktivitet. Yesterday, the 20th of June, marked the three year anniversary of my graduation from engineering school at Østfold University College in Fredrikstad. Havforskningsinstituttet (HI) Etter fusjonen med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 1.1.18, teller HI ca. tusen ansatte. Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat

I lakseoppdrett opplever man noen ganger en reduksjon i pigmentering av fileten i forbindelse med økt vekst i vårsesongen når temperatur og daglengde øker. I ARRAINA-prosjektet fant NIFES økt oksidativ status i fisk analysert i juni. Påvist med høyere TBARS (analysemetodikk for å beskrive harskning) i filet, lavere glutation, et mer oksidert redokspotensial og redusert innhold av. En sammenslåing av Havforsknings-instituttet og Nifes vil gjøre forsknings-instituttet i Bergen til ett av verdens største havforskningsmiljøer. SAMMEN: De to direktørene, Ole Arve Misund i Nifes og Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet, er positive til en sammenslåing av de to instituttene. FOTO: Nils Torsvik/Fiskeriblade Havforskningsinstituttet og NIFES slår seg sammen 1. januar. Felles nytt navn blir: Havforskningsinstituttet. Men den nye logoen får mangellapp både av Språkrådet og språkprofessor Gunnstein Akselberg Dersom Havforskningsinstituttet skulle bli foreslått flyttet fra Bergen til Tromsø vil det nok også møte motstand fra flere hold. Og NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - som skal slås sammen med Havforskningsinstituttet, må gjerne kaste seg med på flyttelasset

Nytt fra fiskeridirektoratet, havforskningsinstituttet, artsbanken og NIFES . Fiskeridirektoratet ønsker innspill til kveiteregulering Les mer på fiskeridir.no; Uventa og viktig funn av kveitelarver. Les mer på Havforskningsinstituttet sine hjemmeseider; Brosjyren Kysten er din 2011 er nå tilgjengelig her (link til fiskeridir. Biblioteket ledes av Hildegunn Grimstad. Bibliotekets samlinger inneholder litteratur innenfor fagområder som fiske og fangst, fiskeribiologi, havbruk, havmiljø og oseanografi og er i første rekke et bibliotek for ansatte ved Fiskeridirektoratet, NIFES og Havforskningsinstituttet Misund skal lede NIFES. Ole Arve Misund er i statsråd utnevnt til ny direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) i Bergen. NIFES forsker på fiskeernæring og trygg og sunn sjømat. Er tilsatt for seks år. Foto: Havforskningsinstituttet. Trond Antonsen trond@kystogfjord.no Havforskningsinstituttet hadde et stort prosjekt for genetikkdatabase for villaks. Da ble NIFES spurt om vi ville ha tilgang til villaks og det er sjelden vi får en slik mulighet, opplyser Lundebye Havforskningsinstituttet | 10,113 seguidores en LinkedIn | Vi er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa og driver forskning, rådgivning og overvåkning. www.hi.no | Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning

I et nyligt offentliggjort regeringsforslag, tænkes Havforskningsinstituttet (HI) og NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) slået sammen til et institut. Baggrunden er en forventet kraftig vækst i den marine sektor i årene fremover, hvilket øger behovet for mere viden og et større tværfagligt samspil Click here to check amazing Nifes content for Norway. Otherwise, check out these important facts you probably never knew about nifes.no. We analyzed Nifes.no page load time and found that the first response time was 317 ms and then it took 1.7 sec to load all DOM resources and completely render a web page Tilgang på fiskeolje og fiskemel er en akutt begrensing for produksjon av oppdrettslaks. Det er enighet om at kunnskapshullene er til dels store når det gjelder hvor lite marint omega-3 som er nok i fôr til laks. Når mengde fiskeolje i fôr reduseres må noe annet økes. Kunnskapshullene er varierende om hvilke andre fett-typer fiskeolje i laksefôret kan erstattes med. Det er behov for en. Siter disse dataene Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet (2020). HCB, dieldrin og Cis-klordan i lodde Havforskningsinstituttet og NIFES er foreløpig ikke en del av finansieringssystemet. Primærnæringsarenaen består av institutter med til dels store ulikheter i oppgaver og finan-sieringsstruktur. Arenaen er videre den eneste av fordelingsarenaene hvor to departementer har et felles finansieringsansvar (FKD og LMD)

Havforskningsinstituttet - Wikipedi

Havforskningsinstituttet har lagt til vurderinger av avgrensninger ut mot åpent hav og innover mot fjordene og mulige geografiske unntak. Det er også gjennomført ytterligere modellkjøringer for å teste effekten av flere lokaliteter med dagens struktur samt en totalt løsrevet geografisk struktur, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding 12877: Avsluttende ansettelser fra enhet i staten, etter enhet året før og arbeidssted i statistikkåret ), Havforskningsinstituttet, Innovasjon Norge, Justervesenet, Konkurransetilsynet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES. Statistikkbanke Kvaliteten på torsken i NIFES-forsøka var framleis god ti dagar etter opptining, og ekspertpanelet fann at kvaliteten på fisken var god både når det gjaldt konsistens, farge, lukt og spalting, altså fastheita på fisken. Også mikrobiologi-analysane, og dei kjemiske analysane viste gode resultat på den tinte fisken (Foto: Havforskningsinstituttet) - Hunnparasitten utvikler seg fra en liten celleklump til et nettverk av tentakler som til slutt fyller hele krabben, inkludert bein og klør. Dette nettverket fungerer som parasittens organer som suger opp næring fra krabben, og parasittens eget sanseapparat er nå borte, forklarer Knutsen Valgdebatt i Tromsø skaper reaksjoner. - Helt klart! svarte Sandra Borch (Sp) på om Senterpartiet vil flytte Havforskningsinstituttet i Bergen til Tromsø, skriver iTromsø.no etter debatten. Det ble snakket mye om arbeidsplasser under den to timer lange debatten på torsdag, om det skal flyttes arbeidsplasser fra Oslo til Tromsø

Havforskningsinstituttet - KOR

 1. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hva som er optimal ernæring for laks i ferskvannsfasen for å få en robust smolt, og dermed potensielt bidra til å redusere tapet i tidlig sjøvannsfase. En slik reduksjon vil kunne gi stor gevinst både i forhold til dyrevelferd, omdømme og økonomi for oppdrettsnæringen.Norsk lakseoppdrett har et tap i sjøvannsfasen på 16-17 %, der en stor andel av.
 2. ar på Aqua Nor i Trondheim. Stor pågang førte til flere ekstra stolrader bakerst i lokalet. I samarbeid med NIFES
 3. Bruk av rensefisk er en viktig ikke-medikamentell metode for bekjempelse av lakselus. Produksjonen av oppdrettet rensefisk øker raskt, og produksjonen av rognkjeks forventes i 2017 å nå over 30 millioner. Målet er at næringen skal bli selvforsynt med robust rognkjeks og berggylt med solid helse- og ernæringsstatus, noe som er en forutsetning for at rensefisken skal trives i laksemerdene.
 4. Endosulfan er et plantevernmiddel, et organisk klorbasert pesticid, som brukes i jordbruket verden over, og fisk, spesielt laks, ser ut til å være spesielt følsom for vannbåren endosulfan. Bakgrunnen for prosjektet er at det finnes lite informasjon om effekten av endosulfan i fôret til fisk.EUs grenseverdi for endosulfan i fôr til fisk er basert på vanneksponering og ikke eksponering.
 5. ister Erna Solberg i dag. Tid og sted er ikke avklart

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES

 1. 2018 - dd: Seniorforsker, Havforskningsinstituttet. 2016 - 2018: Seniorforsker, Nasjonalt instititt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 2005 - 2016: Forsker, NIFES. 2002 - 2005: Stipendiat, NIFES. Øvrig faglig bakgrunn. 2010 - dd: Medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
 2. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet (2020). Kvikksølv, kadmium og bly i polartorsk, våtvekt. Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ)
 3. imr.no National centre for research on coastal and ocean life and the marine environment English and Norwegia
 4. Tag: Havforskningsinstituttet Fjorddeponiet i Førdefjorden - Hva sier rapportene og direktoratene Del 2. Analyser gjort i forbindelse med overvåkning av sjømat gjort ved NIFES har vist at brunmat i krabbe kan akkumulere tungmetaller og andre miljøgifter.

Havforskningsinstituttet - NIFES og

Biblioteket for Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES. Menu Skip to content. About; Velkommen; Search for: Velkommen. Her har du kommet til Bibliotekets samling av tips og triks. Her vil vi samle diverse ressurser og annen informasjon slik at du kan finne alt bibliotekrelatert på ett sted, søkbart og sortert

Blå skog – en glemt klimaaktør? | Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet fyller 120 år - Framsentere

Kronikk: Norge – siste skanse for flatøstersenTaskekrabbe | HavforskningsinstituttetVivian Husa | HavforskningsinstituttetØyepål | HavforskningsinstituttetOpptak av giftige oljeforbindelser forklarer store skader
 • Gaumensegel trainieren singen.
 • Carl einar häckner mamma.
 • Nickelodeon stars.
 • Versteigerung oldenburg fundbüro.
 • Tørket traktkantarell saus.
 • Camp de concentration allemagne.
 • Menopause blødninger.
 • Real indian dal recipe.
 • Fitnessstudio steyr preise.
 • Tracking parcels from china.
 • Thomas und seine freunde staffel 12.
 • Nybygg lillestrøm.
 • Stellplätze am gardasee forum.
 • Plesiosaurier steckbrief.
 • Gaustatoppen ski.
 • Nei på japansk.
 • Berliner woche 2018.
 • Lisa bonet lenny kravitz.
 • Frekvenstabell radio.
 • Hotel euskirchen.
 • Partnervermittlung mit herz horw.
 • Roman reigns family.
 • Stammapostel schneider termine.
 • Yolocaust project.
 • Hva betyr mistenkt.
 • Haudegen mein vater und ich songtext.
 • Pankreassykdom.
 • Istanbul hav.
 • Taylor lautner steckbrief.
 • Gmail how to share a calendar.
 • Arizona coyotes roster.
 • Verditabell.
 • Lokus historie.
 • Hemangiom på lever.
 • Korbach plz.
 • Lyrikk og poesi.
 • Sirius innebandy ungdom.
 • Kiwi min side logg inn.
 • Hva er eøs avtalen.
 • Heiße fotos selber machen.
 • Portrait objektiv test.