Home

Fysikk 2 skråplan

Fysikk 2 vgs: Krefter på et legeme på et skråplan. For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin Dekomponering av krefter skråplan. Dekomponering av krefter i Fysikk 2 Inga Hanne Dokka. Loading FYS2-006 Vektorer og skråplan - Duration: 11:25. perhusum2012 3,782 views. 11:25 Assemblies av krefter, Dekomponere vekten G i to rektangulære komponenter P og Q, som er henholdsvis parallelle med og vinkelrett på skråflate Hei. Jobber med en innleveringsoppgave i fysikk, og jeg sliter noe grusomt. Kan noen hjelpe meg med følgende oppgave? Helst med en slags form for forklaring slik at jeg skjønner hva jeg driver med? ps: det haster litt :) En bil kjører opp en lang bakke med konstant helning. Idet farta er lik 54 km/t kobles motoren ut

Skråplan - innledniing - YouTub

Fysikk 2 Klassisk fysikk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive homogene og inhomogene elektriske felt og bruke Coulombs lov ; beskrive homogene og inhomogene gravitasjonsfelt og bruke Newtons gravitasjonslo Skåplanet benyttes til forsøk hvor man undersøke krefter, beveglese og friksjon. Sett med skråplan (600x75mm), friksjonskloss m/ krok, sylinder, vekt til lodd og tråd Skråplan 29. september 2008 av Wentworth (Slettet) Oppgave 12:En kuleformet legeme med stor tetthet kastes på skrå oppover.a) Bruk energibetrakninger til å finne farten 1,00 meter over starthøyden når farten i høyden 7 meter er 2 m/s.Setter pris på om noen kan gi meg hint

Newtons 2. lov på skråplan | Rapport | Fysikk Hensikten med forsøket var å dekomponere krefter og utlede Newtons 2. lov. Her finner du også en sammenligning av dette forsøket med forsøket Sammensatt system Fysikk med Eivind er en serie undervisningsvideoer som dekker temaene i fysikk på videregående skole. Videoene er først og fremst ment for repetisjon av stoff man allerede har hatt om, men kan.

Dekomponering av krefter skråplan, fysikk 2 - rettlinjet

Skråplan - Fysikk - Skolediskusjon

Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for

Fysikk 2 er mer teoretisk og matematisk orientert enn Fysikk 1. Faget har tre hovedområder: Klassisk mekanikk, elektromagnetisme og kvantefysikk. I mekanikken utvides den rettlinjede bevegelsen i Fysikk 1 til kastbevegelse, bevegelse på skråplan, sirkelbevegelse og bevegelse til objekter i verdensrommet under påvirkning av gravitasjonskrefter Fysikk 2. CamillaLebora » 31/05-2020 15:50 . Vi slipper en kule som begynner å rulle nedover et skråplan med hellingsvinkelen 30 grader. vi forutsetter at den totale mekansike energien er bevart, og at akselerasjonen til kulas sentrum er konstant

Friksjon på skråplan Fysikk 1 forsøg [1] Brukernes anmeldelser. 23.10.2015. Skrevet av Elev på Vg2. Veldig hjelpsom rapport! Brukere som har lastet ned Friksjon på skråplan Fysikk 1 forsøg, har også lastet ned Fysikk. Forsøk 1.4 Friksjon på skråplan. Nettbok; Fysikk 2 C. E p 2 D. E p i) Tre klosser starter fra samme sted over et horisontalt underlag. De beveger seg i ulike baner. Vi måler tiden fra start til de treffer underlaget. Kloss 1 starter fra ro og faller rett ned. Kloss 2 starter fra ro og glir nedover et skråplan uten friksjon. Kloss 3 kastes horisontalt. Se bort fra luftmotstanden. Hvilken. I fysikk 2 får du en introduksjon til moderne fysikk, og vi håper at dette vil inspirere deg til videre studier i fysikk. Kraft 2 er en alt-i-ett-bok med teori, eksempler, øvinger og oppgaver Fysikk-nyheter hver måned Les Oversikt over Rom Stoff Tid på nett som du finner under Vedlegg menyen. RSTnett er utviklet med støtte fra Det faglitterære fond Start Pedagogisk materiell Fysikk Friksjon & bevegelse Skråplan Bratte bakker, hopp, springbrett og vippebrett. Leveres med 2 biler. Mål: 72x66x64 cm. Av ABS og PP-plast. Fra 1,5 år. kr 577,00. Legg i handlekurven. Enkel rullevogn som kan brukes sammen med 55203 Skråplan. Legg vekt i vognen og se hvordan.

Skråplan av tre m/ friksjonskloss - FYBIKO

Tenke og gjøre fysikk. 1 Svingninger og Bølger. 2 Bevegelse. 3 Krefter. 4 Energi. 5 Termofysikk. 6 Lys. 7 Kjernefysikk. å gjøre deg bedre kjent med bevegelse på skråplan; å måle glidefriksjonstallet for et legeme som beveger seg rettlinjet på et skråplan, Regn ut friksjonstallet med uttrykkene i forhåndsoppgave 2 og 5 Vogn på skråplan med friksjon Aktuelle læreplanmål: Klassisk fysikk - gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, 2. Bestem stigningstallet for fartskurven for hhv v > 0 og v < 0. Stigningstallet ka Skråplan har flere betydninger.. I fysikk er et skråplan, bokstavelig talt, et plan som står på skrå, at det har en hellende vinkel.Dette fysiske prinsippet utnyttes til å løfte gjenstander og til kiling. Det kan få gjenstander til å skli eller trille i den retningen hvor punktet på planet er lavest I fysikken betyr ordet «arbeid» at en kraft virker på en gjenstand, og får denne til å flytte seg. Arbeid overfører energi fra et sted til et annet. Skyving oppover et skråplan. Når du skal skyve noe oppover et skråplan, må du både overvinne tyngdekraften og friksjonen. Dess brattere skråplanet blir,.

 1. Normalkraft har i fysikken to ulike betydninger.1. For et legeme som er i ro eller beveger seg på et underlag, for eksempel på et skråplan, er normalkraften den kraftkomponenten som står vinkelrett (normalt) på et legemes underlag.2. For et legeme som beveger seg i sirkelbane, for eksempel en planet i bane rundt en stjerne, eller en stein som slynges i en hyssing, eller en ladd partikkel.
 2. ERGO Fysikk 2 elevnettsted er et supplement til læreboka ERGO Fysikk 2, men kan også brukes uavhengig av læreverk.Nettstedet levendegjør fagstoffet gjennom simuleringer, dra-slipp-oppgaver, videoer, kryssord, flervalgsoppgaver, kapitteltester og fordypningsstoff
 3. Kraft er et nytt læreverk for programmfaget fysikk 1 og fysikk 2 fra 2018/2019. Verket understreker fysikk som et fag hvor kunnskap kommer fra erfaringer og eksperimenter. Struktur og oppbygning av fagstoffet følger den historiske utviklingen av fysikkfaget
 4. Bil påmontert krok som også kan brukes med skråplan. Bilen har plass til lodd

Bestemmelse av tyngdeakselerasjonen via rulling på skråplan V.Risinggårda aInstitutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Sammendrag En enkel måte å måle tyngdeakselerasjonen på er å måle akselerasjonen til et objekt som ruller ned et skråplan Ved hjelp av denne skrå banen kan barna enkelt gjøre ulike eksperiment og undersøkelser f eks innen bevegelse, motstand og kraft. Med 5 høydejusteringer. De.. Tenke og gjøre fysikk. 1 Svingninger og Bølger. 2 Bevegelse. 3 Krefter. 4 Energi. 5 Termofysikk. 6 Lys. 7 Kjernefysikk. er å finne fram til bevegelseslikningene for konstant akselerasjon ved å analysere bevegelsen til en vogn på skråplan. Forhåndsoppgaver. og vis hvordan du kan komme fram til bevegelseslikning 1 og 2 Lærebok: Ergo Fysikk 2 Aschehoug/ RST Fysikk 2 Cappelen. Temaene og undertemaene nedenfor dekker best mulig kompetansemålene for 5-timers-kurset i Fysikk 2 Skråplan med alle typer krefter b. Horisontalt eller skrått kast c. Krefter i en kjeglependel (sirkelbevegelse) d 5.204 Akselerasjon på skråplan 90 KB Last ned; 5.205 Friksjon på skråplan 119 KB Last ned; 5.206 Krefter og sirkelbevegelse 182 KB Last ned; 5.207 Kraft og akselerasjon for en planpendel 149 KB Last ned; 5.52 Vektordrag: Tips; 5.59 Fornøyelsespark: Tip

2 Fysikk som målefag. 3 To bevaringslover. 4 Bevegelse . 5 Kraft og bevegelse. 6 Gravitasjonsfelt . 7 Elektrisk felt. 8 Magnetisk felt. 9 Induksjon . 10 Relativitetsteori . 11 Kvantefysikk. 12 Partikkelfysikk . 13 Fysikk og teknologi . 3.407 Eneregibevaring på skråplan. Simuleringen viser ei kule som glir nedover et skråplan,. Fysikk 2 - Skrått kast Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare Gjeldende læreplan Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (FYS1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Gjeldend Eksamen, REA3005 Fysikk 2, H2013 Side 30 av 52 m) En kloss trekkes med kraften F slik at den får konstant akselerasjon mot høyre på en horisontal overflate. Se figur. Hvilket av kraftdiagrammene beskriver best kreftene som virker på klossen? n) En kasse trekkes med konstant fart oppover et skråplan. Kassen er påvirket av tyngden 6 Fysikk i væsker og gasser. 7 Termofysikk. 8 Lys. 9 Bølger. 10 Atomfysikk. 11 Kjernefysikk. 12 Elektrisitet. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. 14 Bevegelse II. 15 Kraft og bevegelse II. 16 Statikk. Side 402 Simuleringer med bevegelse på skråplan. Også kuer på rulleskøyter kan havne på skråplanet. Start med skråplanvinkel 35° og.

Rom stoff tid 2. 1 Fire ideer som 2 Fysikk som målefag. 3 To 9 Induksjon . 10 Relativitetsteori . 11 Kvantefysikk. 12 Partikkelfysikk . 13 Fysikk og teknologi . 3 To bevaringslover. Test deg selv. Kapitteltest; Eksamenskviss; Lærebokhenvisninger. Side 50 3.407 Eneregibevaring på skråplan; Annet nyttig. Arbeidsskjema - kapittel 3. Aktivitetene Fysikk på lekeplassen kan inngå som en del av hovedområdene Forskerspiren og Fenomener og stoffer i de nye læreplanene. Arbeidsmetodene passer også for utvikling av grunnleggende ferdigheter Skråplan på hele 120 cm (bredde 13 cm). Skråplanet er produsert i bøyd og behandlet stål Fysikk 2 er et fag som forutsetter at du har grunnlag fra Fysikk 1 og at du er motivert til å arbeide målrettet og selvstendig. Nettfaget Fysikk 2 er et krevende men meget interessant fag, samt at det gir deg ett realfagspoeng Eit skråplan er eit plan som dannar ein viss hellingsvinkel med horisontalplanet. Dei fysiske prinsippa for skråplan blir til dømes utnytta ved kilar, bedding for skip og dossering av veg. Kjelder [ endre | endre wikiteksten

Hei Problemet med fysikk (min mening) er at det kreves enormt mye øving i forhold til poeng man får for hvert emne. Å for eksempel lære seg alt om relativitetsteori, som er et krevende kompetansemål, gir sikkert bare 2/3 poeng på eksamen Fysikk 2: Elevene skal ha én standpunktkarakter. Eksamen for elever . Fysikk 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Fysikk 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt Muntlig eksamensordning i Fysikk 2. Muntlig eksamen Fysikk 2 foregår på følgende måte: Et eksamensparti består av fem elever utvalgt fra samme klasse. Disse får beskjed om eksamen minst 48 timer før eksamenstidspunkt. Eksamenspartiet eksamineres i to grupper à to og tre elever. Elevene i samme gruppe får samme oppgavesett I menyen finner du RSTs forslag til løsninger på de sentralgitte eksamensoppgavene i fysikk 2 for årene 2011-2019. Vedlegg Løsningsforslag Fysikk 2 høsten 201

I Fysikk 2 går du dypere inn i stoffet enn i Fysikk 1. Skal du studere ved NTNU? Enkelte studier der krever at du har Fysikk 2. I Fysikk 2 lærer om den klassiske og den moderne fysikken og hvordan vi bruker matematikk og matematiske modeller til å beskrive naturen. Vi anbefaler også at du deltar på labkurs, slik at du er trygg på det praktiske til eksamen C. Akselerasjon og friksjon på skråplan (Fysikk 2) 1. Gjør det samme som i del B, men nå bruker du en kloss i stedet. Du må ha så stor helningsvinkel at klossen ikke stanse på veien. 2. Studer v-t-grafen nøye. Er akselerasjonen like stor på vei opp som på vei ned? Hvorfor/hvorfor ikke Eksamen REA3005 Fysikk 2, H2014 Side 29 av 52 i) To klosser som er forbundet med en lett snor, glir nedover et skråplan. Den nederste klossen har dobbelt så stor masse som den øverste. Vi ser bort fra friksjon. Draget i snora er A. 0 B. mgsin C. mgcos D. 2 sinmg j) En kule med tyngde 200 N henger i ro i to lette snorer S 1 og S 2

Newtons 2. lov på skråplan Rapport Fysikk - Studienett.n

Fysikk Nett (2015) 1 Bevegelse I. 2 Kraft og bevegelse I. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. 4 Energi. 5 Bevegelsesmengde. 6 Bevegelse II. 7 Kraft og bevegelse II. 8 Statikk. 9 Rotasjon. Side 176 Simuleringer med bevegelse på skråplan. Også kuer på rulleskøyter kan havne på skråplanet Eksamen REA3005 Fysikk 2 våren 2016 Side 33 av 52 r) Et romskip er på vei vekk fra jorda. Romskipet befinner seg et sted der det ikke virker noen gravitasjon, og akselererer med 10 m/s2 i fartsretningen. En astronaut i romskipet gjør et eksperiment med et eple der eplet slippes fra en høyde på 1,0 meter over gulvet. Hvilke

Arbeid er i fysikken en energioverføring ved at en kraft forandrer posisjonen til en gjenstand i kraftens retning, eller av en «dekomposisjon» av kraften i bevegelsens retning. Når et arbeid utføres på en gjenstand, øker i alminnelighet både dets potensielle og kinetiske energi.Men det kan også overføres til varme eller friksjo 2. Viser bevegelse både oppover og nedover. Krefter på skråplan-2. Vurdering: Grei animasjon av bevegelse på skråplan med krefter inntegnet. 1. Mange parametre kan endres. Krefter på skråplan-3. Vurdering: Grei animasjon som viser bevegelse på et skråplan hvor to klosser er koplet sammen med ei snor (klassiker!). 1 Skråplan . Arbeid . Arbeid og energi (Simøving) 1 skoletime. 1 skoletime. 1 skoletime. 1 skoletime 2 Krumlinjet bevegelse 17 timer Sving uten dossering. Sving med dossering. Kast ½ skoletime. ½ skoletime. 1 skoletime 3 Bevegelsesmengde 12 timer Impuls og bevegelsesmengde. Sentralt støt 1 skoletime. ½ skoletime 4 Gravitasjo

Fysikk med Eivind (ep 5) - Kastbevegelse (Fysikk 2) - YouTub

 1. utter til hver oppgave og skal gå fra stasjon til stasjon. Alle de praktiske øvelsene bortsett fra én kan gjøres i par/grupper
 2. 2 som er i ro på skinna. Etter kollisjonen beveger M 1 og M 2 seg sammen som et legeme med hastighet: A) v B) M 1 v C) (M 1 + M 2)v/M 1 D) M 1 v/(M 1 + M 2) E) M 1 v/M 2 3) En kloss sendes oppover et skråplan med starthastighet v 0. Den sklir et stykke oppover planet, før den snur og sklir ned igjen. Det er friksjon mellom klossen og.
 3. Fysikk 1 Klassisk fysikk identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover Vogn på skråplan med friksjon; Levert av. Concept Cartoons / Millgate House Education. Levert av. Naturfagsenteret
 4. likte å gi oppgaver som skulle vise hvilken karakter man ligger på, så derfor ble det såkalte sekseroppgaver
 5. Prøve kap. 1 - Fysikk 1 Kapittelprøve Fysikk - på rett vei >>> Prøve kap. 1 - Fysikk 1 Kapittelprøve Fysikk - på rett vei Oppgave 1 a) Gi et eksempel på hva vi mener med størrelse, måltall og enhet i fysikk. b) Forklar kort hva vi mener med gjennomsnittsfart, konstant fart og momentanfart. Kari sykler til skolen
 6. Hei! Tenkte å opprette en forum for alle som har kommet opp i Fysikk 2 eksamen. Fysikk 2 eksamen er i år den 31.05.2017. Så spørsmålet mitt er følgende: Hvilke teorispørsmål tror dere vi får på del 1 (oppgave 2). Fordi i fjor (vår 2016) fikk de teorispørsmål om annihilering. Tror dere vi får spør..
 7. Fysikk 2 gir deg 1 realfagspoeng. Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng for realfag/språk. I tillegg til fysikk kreves det ofte andre realfag. Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studium du ønsker

Fysiske størrelser og enheter. Omregning fra/til SI-enheter. Beskrivelse av bevegelse (kinematikk). Hastighet fra posisjon og akselerasjon fra hastighet med derivasjon. Posisjon fra hastighet og hastighet fra akselerasjon med integrasjon. I YF (Young & Freedman) er vi i kapitlene 2 og 3; i LL (Lien & Løvhøiden) er vi i kapittel 1 Skråplan påmontert trinse med forskjellige friksjonsklosser der man gjøre forsøk for å undersøke krefter, bevegelse og friksjon. Settet består av skråplan, 60 cm, som står på en hengslet fot der vinkelen på skråplanet enkelt endres Fysikk 2: Nynorsk: Fysikk 2: Nordsamisk: Fysihkka 2 : Engelsk: Physics 2: Fagkode: REA3005 (gjeldende) Ressurser Eksamensoppgaver m.m. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (FYS1-01) Fant du det du lette etter? Ja. Vogn på skråplan med friksjon Aktuelle læreplanmål: Klassisk fysikk - gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon - identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegn

FYS2-006 Vektorer og skråplan - YouTub

Fysikk 2 Klassisk fysikk Hovedområdet handler om feltbegrepet og hvordan det kan brukes innenfor ulike områder av fysikken til å beskrive og forklare fenomener. I tillegg inngår Newtons lover, kraft og akselerasjon anvendt på sirkelbevegelser. Sentrale støt og bevaringslover for slike støt hører med til hovedområdet. Moderne fysikk Eksamen, REA3005 Fysikk 2 Del 1 Side 2 av 32. Sensor vil leggje vekt på i kva grad du har nådd kompetansemåla i. læreplanen. I samsvar med vurderingsrettleiinga er kompetansen delt opp slik: Klossen sklir nå nedover et annet skråplan der hellingsvinkelen er 0 90 . På klossen

Skråplan - Fysikk - 202

Videreutdanning i fysikk for lærere som underviser i ungdomsskolen eller i videregående skole. Studiet gir kandidatene god kompetanse til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole og i de fysikkfaglige temaene i fellesfaget naturfag på 8.-11. trinn Friksjon er en kraft som virker mellom to flater og hindrer dem i å bevege seg fritt i forhold til hverandre. Dersom et legeme beveger seg langs en rett linje virker friksjonen i motsatt retning av bevegelsen. Se figuren. Men et legeme kan også utsettes for friksjon når det står stille, for eksempel en bil som er parkert i en bakke (se statisk friksjon nedenfor) Og for Fysikk 2 på s 4. Hjelpemidler: I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av PC men ikke internett og verktøy som tillater kommunikasjon. Privatisten kan ta med 1 notatark (som er produsert i forberedelsestiden) inn til eksaminasjonen Nei, jeg begynte aldri på Kjemi 2, nettopp fordi det kom til å bli vanskelig. Tok engelsk som privatist istedet. Jeg hadde altså Kjemi 1, Fysikk 1 og R1 i 2. klasse, og Fysikk 2, R2 og engelsk (privatist) i 3. klasse. Fikk 6'er i alt unntatt engelsk. Men nå synes jeg realfag er gøy da. Title: Kraft Fysikk 2 Lærebok (utdrag), Author: Cappelen Damm, Name: Kraft Fysikk 2 Lærebok (utdrag), Length: 41 pages, Page: 7, Published: 2019-04-08 Issuu company logo Issu

Video: Dekomponering av krefter i Fysikk 2 - YouTub

Måling av strekning, fart og akselerasjon | Rapport

adriana 3std, fysikk forsøk strekning fark og akselerasjon innledning hensikten med forsøket er undersøke sammenhengen mellom posisjonen, fart og akselerasjon. Målingene utføres på en lekebil som ruller nærmest friksjonsfritt nedover et skråplan. Utstyr Pasco bevegelsessensor Pasco Cart-Car Skråplan Software: Capstone 2.201 Interferens med vannbølger 89 KB Last ned; 2.202 Interferens med lydbølger 158 KB Last ned; 2.203 Enkle svingninger - elastisk pendel 166 KB Last ned; 2.204 Lys gjennom spalter 207 KB Last ned; 2.205 Måling av bølgelengder for lys 253 KB Last ned; 2.205 Forhåndsoppgave 36 KB Last ned; 2.52 CD-interferens; 2.53 Himmelblått og aftenrød

naturfag.no: Vogn på skråplan med friksjo

1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube. 2. You can also make screenshots from my animations and use them Rom Stoff Tid Fysikk 2 inneholder et eget kapittel om partikkelfysikk, og er oppdatert på generell relativitetsteori, MR-avbilding og lydsampling. Læreboka inneholder oppgaver, småforsøk og utvalgte laboratorieøvinger, mens utvalgte laboratorieøvinger ligger tilgjengelig på RSTnett Fysikk Få emner er like gøyale som fysikk. Ta for eksempel en vanlig lekeplass. Her kan barna og elevene enkelt utforske lover og fenomener som skråplan, friksjon, pendel, hevarm, rotering og akselerering. Det meste kan prøves ut - utstyret finner du her

Skråplan Fysikk

Oppgave 2 Et skråplan danner vinkelen α med horisontalplanet. En kloss slippes fra ro fra toppen av skråplanet og sklir nedover. Fysikk-OL - Norsk finale 2006 Løsningsforslag Oppgave 1 Opprinnelig kraft mellom de to kulene: 2 2 x q =F k Ny kraft blir: 8 3 2 4 3 2 2 F x F Kjøp Rom Stoff Tid Fysikk 2 (2014) fra Cappelen Damm Undervisning Rom Stoff Tid Fysikk 2 (2014) er en praktisk alt-i-ett-bok med et nyskrevet kapittel om partikkelfysikk. I tillegg er fremstilling av lydsampling, sammenfiltrede fotoner og magnetisk resonans-avbildning nyskrevet

Fysikk Nett (2015) 1 Bevegelse I. 2 Kraft og bevegelse I. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. 4 Energi. 5 Bevegelsesmengde. 6 Bevegelse II. 7 Kraft og bevegelse II. 8 Statikk. 9 Rotasjon. 10 Fluidmekanikk. 11 Termofysikk I. 12 Termofysikk II. 13 Varmetransport. 14 Lys. 15 Geometrisk optikk. 16 Bølger. 17 Elektrisitet Hei! Jeg har kommet opp i muntlig eksamen i fysikk 2. Som tema har jeg fått: Fra klassisk til moderne fysikk. Modeller og begreper. Beskriv forsøk og eksperimenter fra klassisk fysikk og moderne fysikk som har hatt stor betydning for oppfatningen og beskrivelsen av naturen. Klargjør teorier, mode.. Produktivitetens fysikk: Newtons lover om å gjøre ting MASSE, TYNGDE OG «VEKTLØSHET | «Realfagshjørnet Newtons 2.lov på skråplan - Fysikk rapport - Studienett.n Oppgave 2 . En kloss med masse 0,35 kg holdes i ro på et skråplan med helningsvinkel 20˚. Deretter slippes klossen så den kan bevege seg. Den kinetiske friksjonskoeffisienten er 0,12. a) Hvilke krefter virker på klossen rett etter at den slippes? Tegn fritt legeme diagram som viser disse kreftene på klossen Fysikk Nett (2015) 1 Bevegelse I. 2 Kraft og bevegelse I. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. 4 Energi. 5 Bevegelsesmengde. 6 Bevegelse II. 7 Kraft og bevegelse II. 8 Statikk. Side 176 Simuleringer med bevegelse på skråplan; Side 194 Løsningsstrategier for flere oppgaver; Nettoppgaver. 7.201 Skråplankrefter; 7.202 Karusellkrefter; 7.203 Vertikal.

Kraft Fysikk 1 Lærebok (utdrag) by Cappelen Damm - IssuuNewtons afkølingslov

Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Sammen med Fysikk 1 oppnås full programfagfordypnin Fysikk 2: Hovedområdet handler om hvordan matematikk blir brukt som språk i fysikk, ved bruk av vektorregning, differensialregning og integralregning. Matematikken som grunnlag for å modellere og gjøre beregninger ved hjelp av datamaskiner og vurdere modellers gyldighet er sentralt i hovedområdet Der står det at det fins to modeller, og at fysikk på videregående er under modell 2, som betyr at det er en todelt eksamen: Del 1 - Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 - Alle hjelpemidler er tillatt. Hvis dette er riktig, betyr det altså at skoleboka vil være tillatt i del to av eksamen, men ikke i del en Fysikk 2 . Eksamensform: Muntlig-praktisk og skriftlig Pensumbok: ERGO, fysikk 2, Aschehoug Undervisningsform: Teori og praktiske forsøk Faginnhold: Fysikk 2 er et fag som bygger mye på det du har lært i fysikk 1, og går mer i dybden i hvordan naturen henger sammen ved hjelp av matematiske modeller og teori.Hovedtemaene for fysikk 2 er utvidelse av bevegelseslære, elektromagnetisme og. Fysikk 1 Klassisk fysikk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover ; gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevar Masterprogram i fysikk: Master, 2 år : Universitetet i Bergen : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag: Master, 5 år : Universitetet i Stavanger : REALR2; Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme: Master, 2 år.

 • Mario conti skjerf.
 • Volkspolizei fahrzeuge.
 • Kastemerke.
 • Barnevernet bekymringsmelding.
 • 1807 til 1808 norge.
 • Bergvarme levetid.
 • Freddy moore renee moore.
 • Gamle tv serier nrk.
 • Lg 55 uhd led smart tv 55uj630v.
 • Geierköpfe hauptgipfel.
 • Vristen smerter.
 • Hamburgerei nährwerte.
 • Boc rückgaberecht.
 • Hva er vellykket implementering.
 • Suggestion übersetzung.
 • Milligram bar og cafe meny.
 • Stressmage tips.
 • Skifte dekk motorsykkel.
 • Turkey cities.
 • Havrebrød uten hvetemel.
 • Mr.doob ball pool.
 • Werder bremen 2008.
 • Fotos retuschieren freeware.
 • Microsoft project ntnu.
 • Arbeidsklær bergen.
 • Ishockey skøyter barn.
 • Kjøpe valnøtt treverk.
 • Passat b8 led scheinwerfer nachrüsten.
 • Trafikalt grunnkurs sande.
 • Ice drug real name.
 • Éderzito antónio macedo lopes nåværende lag.
 • Ikea bjursta eik.
 • Nesjar fotball.
 • Medtronic minimed norge.
 • Meditation weisheiten.
 • Cz 455 22lr.
 • Nero 2017.
 • Lunds tivoli go 2 gate.
 • Bronx new york.
 • How to make orbs in destiny 2.
 • Tibetansk spaniel vekt.