Home

Stortingsvalget 1936

Stortingsvalget 1936 blev afholdt mandag den 19. oktober 1936 og var det sidste stortingsvalg før 2. verdenskrig.Den 5. april 1938 vedtog Stortinget, at deres egen valgperiode skulle forlænges fra tre til fire år. Ændringen omfattede også Stortinget, som tog beslutningen, således at Stortinget, der blev valgt i 1936, skulle have siddet frem til 1940 Stortingsvalet 1936 vart gjennomført den 19. oktober 1936. Johan Nygaardsvold si regjering hadde teke over den 20. mars 1935, og vart sittande etter dette valet. Dette vart siste gongen ein hadde stortingsval kvart tredje år; i 1938 vart det vedteke at periodane skulle vere på fire år. Dermed vart dette òg det siste valet før andre verdskrigen, og neste gong vart ikkje før ved.

STORTINGSVALGET 1936 Élections en 1936 pour le Storting UTGITT AV STORTINGETS KONTOR OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1937. OSLO - O. FREDR. ARNESENS BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI - 1937. Forord. Ved avfattelsen av nærværende statistikk er fulgt det samme system som ve Stortingsvalget 1936 ble holdt mandag 19. 39 relasjoner. 39 relasjoner: Aktive Fiskarar, Arbeiderpartiet, Arne Falstad, Carl P. Wright, Det Norske Fiskerparti, Fiskernes Venstre, Fredspartiet, Frisinnede Venstre, Høyre, Johan Nygaardsvolds regjering, Jon Leirfall, Karsten Fonstad, Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker, Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker, Knut Torstensen Sjøli. Stortingsvalget 1936 og Norges Kommunistiske Parti · Se mer » Norges Kristelige Sociale Folkelag. Norges Kristelige Sociale Folkelag var et politisk parti som stilte til valg i Oslo ved stortingsvalget 1936. Ny!!: Stortingsvalget 1936 og Norges Kristelige Sociale Folkelag · Se mer » Opplan

Stortingsvalet 1936 var det siste stortingsvalet før andre verdskrigen.I løpet av valperioden vedtok Stortinget at valperioden skulle forlengast til fire år, slik at Stortinget som vart vald i 1936 skulle sitja til 1940. Grunna den tyske okkupasjonen vart det aldri heldt noko val i 1940, og Stortinget som vart vald ved dette valet sat difor formelt heilt fram til 1945 Tabeller fra. Stortingsvalget 2009; Stortingsvalget 2005; Stortingsvalget 2001; Tabeller fra Stortingsvalget 1997; Stortingsvalget 1993. Godkjente stemmer etter parti/valgliste og fylke

Stortingsvalget 1936 - Wikipedia, den frie encyklopæd

Tabeller over partienes prosentvise andel av stemmene ved stortingsvalgene siden 1882. Stortingsvalg Stortingsvalgenes historie Mandatfordeling på Stortinget 1882-1945 Mandatfordeling på Stortinget siden 1945 Ved stortingsvalget i 1921 faldt det forholdsvis største antall avgivne stemmer i landdistriktene på Buskerud, Opland, Hedmark, Akershus og Møre med henholdsvis 74,08, 71,08, 70,97, 69,43 og 67,85 pct. av de effektive stemmeberettigede, mens Vest-Agder og Troms hadde det minste antall (henholdsvis 57,42 og 58,42 pct.) Arkivref: PA 0583, Høyres hovedorganisasjon, egne trykksaker nr. 214, Stortingsvalget 1936. Arkivref: PA 0583, Høyres hovedorganisasjon, egne trykksaker nr. 214, Stortingsvalget 1936. Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887. Partiet ønsket å organisere arbeiderne til kamp mot et mer rettferdig og sosialistisk samfunn Stortingsvalget 1945 ble avholdt 8. oktober 1945 i Norge, var direkte valg til det 90., 91., 92., og 93. ordentlige Storting, og det første stortingsvalget i Norge etter andre verdenskrig.. Einar Gerhardsens andre regjering ble dannet etter dette valget.. Valget var en stor seier for Arbeiderpartiet, som fikk seks nye mandater og flertall alene i Stortinget, selv om de gikk tilbake i stemmetall Stortingsvalget 1906 ble avholdt i Norge i 1906 som indirekte valg til det 56., 57., og 58. ordentlige Storting.. Valgordning. I dette valget ble den nye valgordingen med direkte valg i enmannskretser brukt for første gang. Tidligere var valgene indirekte med valg av valgmenn som i sin tur valgte ut representantene. Valgordningen innebar også at dersom ingen av kandidatene i kretsen fikk.

Alle som har stemmerett ved stortingsvalget kan velges som stortingsrepresentanter. Det finnes imidlertid noen få unntak - enkelte grupper, blant annet ansatte i departementene og i utenrikstjenesten, samt dommere i Høyesterett, er ikke valgbare. Man stemmer på lister med kandidater fra de enkelte partiene Stortingsvalget 1936; 19. oktober 1936; 150 mandater på valg, 76 trengs for flertall; Valgdeltakelse: 84,02% av 1,74 millioner stemmeberettigede.

Stortingsvalget 1993 var et Valg i Norge høsten 1993. Det var et Stortingsvalg hvor det ble valgt 165 representanter til Stortinget for perioden 1993-1997. Valgdagen var mandag 13. september 1993, men i enkelte av landets 439 kommuner ble det også avholdt valg søndag 12. september Stortingsvalg er valg av representanter til Stortinget. Valgene foregår hvert fjerde år, og gjennomføres i september. Det velges 169 representanter fra 19 fylker til Stortinget. De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet, liste over stemmeberettigede

Stortingsvalg 1945- er en oversikt over alle valg til det norske Stortinget etter andre verdenskrig.Slike valg avholdes hvert fjerde år, hvor det siste valget ble avholdt 11. september 2017.Neste valg vil bli avholdt i 2021.. Arbeiderpartiet har vært største parti i alle stortingsvalg i etterkrigstiden, og frem til 1961 hadde partiet også rent flertall i Stortinget Stortingsvalget i 1936. Vedlegg. Oppsummering og oppgaver til filmklippet om stortingsvalet i 1936 14 KB Last ned; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Om læreverket Høsten 2019 er det lokalvalg og høsten 2021 er det stortingsvalg Arbeiderpartiet Bondepartiet Samfundspartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Stortingsvalget 1936 ble holdt mandag 19. oktober som direkte valg til det 86., 87., 88., og 89. ordentlige Storting , og var det siste stortingsvalget før andre verdenskrig I Norge har vi både stortingsvalg og lokalvalg. Det er stortingsvalg og lokalvalg hvert fjerde år, men ikke i samme år. Høsten 2019 er det lokalvalg og høsten 2021 er det stortingsvalg Stortingsvalget 1945 ble gjennomført den 8. oktober 1945.Forrige stortingsvalg hadde vært i 1936. I 1938 ble stortingsperiodene endra fra tre til fire år. I forrige stortingsperiode hadde det blitt lagt fram forslag til grunnlovsendring på dette punktet av Johan Ludvig Mowinckels andre regjering (V), og den gikk gjennom. Da forslaget også fikk flertall i perioden som begynte i 1936.

Stortingsvalget 1930 ble gjennomført mandag 20. oktober 1930. Valget hadde en deltakelse på 77,6 %, mot 68,1 % ved det forutgående valget. Til tross for en tilbakegang lyktes det for Det norske Arbeiderparti å beholde posisjonen som landets største parti, som det erobret i stortingsvalget 1927 og har vært dette siden. Etter at Christopher Hornsruds regjering bare satt i 18 dager, før. Fra stortingsvalget i 1909, muligens Drammen, Buskerud. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Allmenn stemmerett for kvinner ble innført i 1913. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig som offentlig eiendom (public domain) Stortingsvalget 1933 ble gjennomført den 16. oktober 1933.Dette ble det siste valget med valgperiode på tre år for Stortinget; i løpet av denne perioden ble det foreslått en endring i Grunnloven, og da den ble vedtatt i 1938 ble perioden utvida til fire år.. Johan Ludwig Mowinckels tredje regjering hadde tatt over i mars samme år, og overlevde i første omgang valget

Stortingsvalget 1930; 20. oktober 1930; 150 mandater på valg, 76 trengs for flertal Stortingsvalget 1930 ble avholdt i Norge mandag 20. 36 relasjoner. 36 relasjoner: Anders Todal, Anders Venger, Arbeiderpartiet, Arne Adolf Løfsgaard, Arne Falstad, Einar Greve, Eivind Petershagen, Frisinnede Venstre, Gulen, Gunder Anton Jahren, Hans Olsen Skurdal, Høyre, Ivar Lykke, Jens Røkke, Johan E. Mellbye, Johan E. Paulsen, Johan Olaus Asmundvaag, Karsten Fonstad, Kjøpstedene i. Stortingsvalget 1936 blev afholdt mandag den 19. oktober 1936 og var det sidste stortingsvalg før 2. verdenskrig. Den 5. april 1938 vedtog Stortinget, at deres egen valgperiode skulle forlænges fra tre til fire år. Ændringen omfattede også Stortinget, som tog beslutningen, således at Stortinget, der blev valgt i 1936, skulle have siddet frem til 1940 I 1936 fikk KrF 1,4 prosents oppslutning i stortingsvalget, men da stilte de kun med liste i Hordaland. I samtlige stortingsvalg etter dette har partiet ligget på 5,5 prosent eller mer. Noen.

Stortingsvalet 1936 - lokalhistoriewiki

 1. Stortingsvalget 1936. Ved stortingsvalget 1936 hadde Nasjonal Samling store forhåpninger. Partiorganisasjonen hadde blitt bygd opp, mens det ved forrige stortingsvalg var et helt nytt parti som stilte. Allikevel ble det et betydelig svakere valgresultat enn i 1933
 2. Ved stortingsvalget 1936 og kommunevalget 1937 gikk partiet ytterligere tilbake. Valgnederlaget førte til motsetninger innen partiet, og mange meldte seg ut. Frem til utbruddet av den annen verdenskrig førte NS en tilbaketrukket tilværelse, men da Quisling dannet sin «regjering» 9. april 1940 etter tyskernes angrep på Norge, trådte partiet åpent frem som en støtteorganisasjon for den.
 3. Folkemøte på Youngstorget i forbindelse med stortingsvalget i 1936. Tilbake til grunnlovsendringen og hvordan regjeringen Nygaardsvold og det 87. storting så på denne lovendringen. Dette syn kommer tydelig frem i denne artikkelen fra Aftenposten Aften publisert 11. februar 1938: Aftenposten Aften publisert 11. februar 193
Stortingsvalget 1945 – Wikipedia

Video: Stortingsvalget 1936 - Unionpedi

Doumentasjonsside om " Gutten fra gimle " og bakgrunnen

Stortingsvalget i 1936 ble avholdt mandag 19. oktober, og ble det siste stortingsvalget før andre verdenskrig. I 1938 vedtok Stortinget at deres funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år, og i 1940 ble Norge invadert av Tyskland slik at et nytt valg ikke kunne avholdes H eller ikke i Stortingets forretningsorden, som inneholder bestemmelser om hvordan Stortinget organiserer seg og arbeider, står det mye om partienes stortingsgrupper.Etter at de første partiene - Venstre og Høyre - ble stiftet i 1884, har imidlertid partiene spilt en svært viktig rolle i det norske demokratiet

Stortingsvalet 1936 - Wikipedi

Stortingsvalg - historiske tabeller - SS

Helga Karlsen skulle ikke få oppleve en tredje periode på Stortinget. Hun døde bare fire dager før stortingsvalget 1936 og ble bisatt på Oslo Arbeiderpartis bekostning fra et Folkets Hus fylt til siste plass Ved stortingsvalget i 1965 ble det avgitt i alt 2 056 091 stemmer, som svarte. til en valgdeltaking på 85,4 prosent. Dette var en betydelig større deltaking enn. ved noen av de tre foregående stortingsvalg, og den oversteg også valget i 1936, da deltakingen var 84 prosent. Valgdeltakingen var som vanlig stone for menn enn for kvinner. Stortingsvalget 1933 blev afholdt i Norge mandag den 16. oktober 1933.. Johan Ludwig Mowinckels tredje regering (), som var udnævnt i marts samme år, overlevede valget.Valgresultatet giver imidlertid et reelt flertal til Bondepartiet og Arbeiderpartiet, og gennem «Kriseforliget» i 1935 tiltrådte Johan Nygaardsvolds regering (Ap).. Resulta Stortingsvalet 1945 var det fyrste stortingsvalet i Noreg etter andre verdskrigen, den 8. oktober 1945. Valet var ein stor siger for Arbeidarpartiet, som fekk seks nye mandat og fleirtal åleine i Stortinget, endå dei gjekk tilbake i røystetal. Einar Gerhardsen si andre regjering vart danna etter valet. Ein annan stor vinnar var Norges Kommunistiske Parti, som gjorde sitt klart beste val.

Fylkesvei 376 Hedmark) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk «Fylkesvei 376» har flere betydninger . Fylkesvei 376 (Fv376) i Hedmark går mellom Hokås bru og Homsjøen i Kongsvinger kommune. Veien er 8,2 km lang. Kommuner og knutepunkte Høyre Stortingsvalget 1945 ble avholdt 8. oktober 1945 i Norge, var direkte valg til det 90., 91., 92., og 93. 30 relasjoner Stortingsvalget 1930 blev afholdt i Norge mandag den 20. oktober 1930.. Johan Ludwig Mowinckels anden regering overlevede valget.Resulta

Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017-2021.Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme.Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet Fra valgkampen foran stortingsvalget 1936. Bildet tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Stortingsvalget 1933 - Wikipedi

Stortingsvalg - resultater 1882-2017 - Store norske leksiko

 1. Stortingsvalget 2017 Stortingsvalget 2017 i Oslo Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 8 Astrid Nøklebye Heiberg 1936 Bydel Frogner 9 Camilla Strandskog 1984 Bydel Frogner 10 Mats Andre Kirkebirkeland 1989 Bydel Sagen
 2. Stortingsvalget 2017 Stortingsvalget 2017 i Telemark Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling Valglistens navn: Partiet De Kristne Status: Godkjent av valgstyret 1 Ingvar Torvik 1936 Porsgrunn 2 Kjartan Mogen 1964 Skien 3 Wenche B. Jenssen 1950 Siljan 4 Kjell Madsen Kjørholt 1946 Porsgrunn 5 May Lise Susrud 1979.
 3. En av de politiske hovedillustrasjoner i Tidens Tegn i stortingsvalget 1933 må ha blitt betraktet som så effektiv at den ble gjentatt foran stortingsvalget tre år etter, og det på selve valgdagen. Tidens tegn mandag 19. oktober 1936. 70 % av bolsjevikernes embetsmænd er jøder, hadde avisen hevdet alt i 1919 (lenke til side 117)
 4. Stortingsvalget 1906; 5. august 1906 - 20. november 1906; 123 mandater på valg, 62 trengs for flertal

Stortingsvalget 2017. Stortingsvalget 2017; 11. september 2017; 169 mandater på valg, 85 trengs for flertall; Valgdeltakelse: 78,28% av 3,76 millioner stemmeberettigede. BmOnline Diskusjonsforum Norge. Hunting white tie crimers- (White collar crime) Globalisering = organisert TERROR. Nei til det Globale helvetet, blodbadet made in AP, USSRome Stortingsvalget 2013 000012 Hordaland 01 Stortingsvalget 2013 01 Stortingsvalget 2013. Valglister med kandidater. Kandidatnr. 20 Hans Edvard Seim 1936 Bergen Pensjonist 21 Monica Mæland 1968 Bergen Byrådsleder 10.06.2013 14:43:53 Valglister med kandidater Side 6. Stortingsvalget 201

Stortingsvalget 1912 ble avholdt i Norge i 1912 som direkte valg til det 62, 63., og 64. ordentlige Storting.. Valgordning. Valget ble holdt 21. oktober 1912, med unntak av Kristiansund, der valget ble holdt 20. oktober.Valget var et flertallsvalg i enmannskretser, et valgsystem som ble endret ved valget i 1921, da forholdstallsvalg ble innført. 123 representanter ble valgt inn på Stortinget Stortingsvalget 1915 ble avholdt i Norge som direkte valg til det 65., 66., og 67. ordentlige Storting I 2013 var det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Folloarkivet og Oppegård bibliotek satte da opp en utstilling som stod fremme i biblioteket fra selve jubileumsdagen 11. juni og frem til stortingsvalget 9. september. Det ble laget en nettpresentasjon av utstillingen og nå publiseres denne presentasjonen i bloggform på Oppegår

Arbeiderpartiet satset stort foran stortingsvalget 1936, blant annet gjennom en utstrakt bruk av plakater. Bildet er fra valgkontoret i Uelandsgate i Oslo Stortingsvalget 1936 - Wikipedia. Ferga «Skarsfjell» kom til Norge fra Danmark i 1936 - endte Historie Vg2 og Vg3 - Årsaker og opptakt til krigen - NDLA. 80 år siden Franco beseiret det spanske demokratiet: Den Minnesmerke om Lodalsulukkene 1905 og 1936 - Kulturhistorisk. Før stortingsvalget 1936 ga han føreren for Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, sin uforbeholdne støtte: «Hadde jeg ti Stemmer skulle han få dem». Da Knut Hamsun fylte 85 år i 1944, ble det arrangert en festforestilling i Universitetets aula Bildet viser Torget i Volbu, Øystre Slidre. 1936. Plakatene på tømmerveggen er vedrørende stortingsvalget 19. oktober. Skigard. Avbildet sted Norge Oppland Øystre Slidre Valdres Volbu; Specific subject terms Skigard Tømmerbygning Plakat; Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edit

Valgplakater - Arkivverke

 1. Etter stortingsvalget i 1936 hadde de få medlemmene som var igjen i byen sendt resolusjon til Oslo der de skrev at Stavangeravdelingen av Nasjonal Samling, som bare et par år tidligere hadde vært partiets stolthet, nå lå helt nede, «uten førerskap - uten inspirasjon - uten initiativ». Det hele var over. Feberen hadde gitt seg
 2. 1936. Ved stortingsvalget i 1936 stilte Nasjonal Samling liste i landdistriktene i alle fylkene. Ved valget oppnådde partiet 14 151 stemmer i herredene (1,41%). Høyest andel av stemmene var det i Telemark (3,2%), fulgt av Hedmark (2,9%), Akershus og Oppland (begge 2,7%)
 3. Han kom 1931 inn i kommunestyret i Nord-Aurdal, og ved stortingsvalget 1933 ble han vararepresentant for Arbeiderpartiet. 1936-59 møtte han som fast representant. Meisdalshagen var blant flertallet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som 1940 støttet de tyske kravene om avsettelse av kongen

Arbeiderpartiets valgplakat til stortingsvalget 1936. De borgerlige håper på et guddommelig mirakel ved avslutningen av stortingsvalget i 1933. For sikkerhets skyld er Frisinnede blitt folkeparti. Tidens Tegn, førstesiden, 14.10.1933. Valgavslutning i Tidens tegn 20. oktober 1924. Bolsjevikbikkja er gått løs på den norske flaggstanga Sjekk valgresultatet for Karlsøy i stortingsvalget 2017. Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 14,4 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013

Stortingsvalget 1945 - Wikipedi

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Stortingsvalget 1936 med valgresultatene... Fotograf Ukjent - 1936 Stortingsvalget 1930. .Bildet er tatt ut... Fotograf Ukjent - 1930 Akershus festning, folkeavstemningen 190... Fotograf Wilse, Anders Beer - 190 Handling: Foran Stortingsvalget i 1936 hadde Arbeiderpartiet sin største filmsatsning.Olav Dalgard hadde laget filmen Vi bygger landet som valgfilmen for byene. Helge Lunde fikk oppdraget å lage en film for valgagitasjonen på landsbygda, og Norge for folket ble resultatet Foran stortingsvalget i 1936 smeltet forlagsbokhandler William Nygaards Frisinnede sammen med Lehmkuhls Fedrelandslaget til et nytt parti, som igjen inngikk listeforbund med andre. Ranik Halle var ABC's redaktør, Harald Damsleth bladets tegner. Holger Ursin var generalsekretær og Kaptein Torolv Røberg folketaler. Finans: Holger Koefoe

Stortingsvalget 1906 - Wikipedi

Politiker. Foreldre: Husmann Anders Nygaardsvold (1839-97) og Andrea Ratvold (1845-1929). Gift 6.6.1901 med Albine (Bine) Regine Brandslet (4.1.1878-29.8.1961), datter av husmann Peter Brandslet (1844-1925) og Kjersti Svian (1845-1929). Johan Nygaardsvold var stortingsrepresentant fra 1916 og ble snart en av Arbeiderpartiets ledende parlamentarikere Valg-periode: Stortingets sammensetning: Grunnlaget for regjeringsdannelsen: Hvilken type regjering: Sommer 1945: Det siste stortingsvalget før krigen ble holdt i 1936 og gav klart borgerlig flertall, men Arbeiderpartiet beholdt regjeringsmakten med støtte av Bondepartiet på Stortinget (Kriseforliket fra 1935)

Plakater | Politikk, Plakat og Arbeid

Stortingsvalg - stortinget

Stortingsvalget 1936 med valgresultatene... Fotograf Ukjent - 1936. Bakkegt.. Fotograf Holland, Fritz - 1936. Carl Peter Parelius Essendrop [oljemaler... Kunstner (B, F, KI) Finne-Grønn, Hans - 1936. Sofienberggata 4. Fotograf Wilse, Anders Beer - 1936. Bervenløkken, Observatoriegt. 2. Fotograf Holland, Fritz - 1936. Sofienberggata 4 En stortingsvalget senere samme år førte Sosialistpartiet til makten, og Manuel Azaña ble statsminister. I 1936 Azaña bidro til å organisere fire venstreorienterte politiske partier i Folkefronten, som ble motarbeidet av den høyreorienterte Nasjonal Front. Folkefronten vant stortingsvalget samme år og tok over regjeringen

Nasjonens hukommelse - Nasjonalbiblioteket

Arbeiderpartiets politikk i perioden etter stortingsvalget i 1933 og fram mot stortingsvalgkampen i 1936 for å belyse den forutgående utviklingen i partiets politikk. Oppgaven er avgrenset til spørsmålet om en norsk fascismetrussel. Denne må nødvendigvis bli sett i sammenheng med utviklingen også utenfor Norges grenser, so Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen omtaler stortingsvalget som en «nær døden-opplevelse» for KrF. Han er redd partiet blir utradert Denne masteroppgaven er en undersøkelse av Arbeiderpartiets oppfatning av en norsk fascismetrussel i perioden fra 1930 til og ved stortingsvalget i 1933, med noen blikk framover mot 1936. Det tas utgangspunkt i en uenighet blant to skoler av historikere og forfattere om sammenhengen mellom fascismefrykt og Arbeiderpartiets nye politikk - krisepolitikken Stortingsvalget 1977 blev afholdt den 12. september.Valgdeltagelsen var på 82,9 %. Der blev valgt. Stortingsvalget 1997 ble avholdt 15. september 1997. Sittende statsminister Thorbjør Etter 1905 fortsatte utviklingen av det moderne Norge. Det ble bygd kraftverk ved elver og fosser som gav elektrisitet til industri og boliger

talonnete

db0nus869y26v.cloudfront.ne

Folkeparti, Fedrelandslaget og Bondepartiet ved stortingsvalget i 1936. Når jeg har valgt å undersøke Frisinnede Folkepartis spesielle rolle i denne prosessen, skyldes det at partiets intensjoner og målsetninger med blokksamarbeidet i liten grad er utforsket sammenlignet med de andre deltagende partene.2 I det hele tatt er Frisinned Stortingsvalget 1936 med valgresultatene... Fotograf Ukjent - 1936 Folkeliv langs Karl Johans gate ved Univ... Fotograf Ukjent - 1945 Elever og lærere fra Hersleb og Tøyen sk... Fotograf Ukjent - 1973 Oslo Høyres valgbil, plakater, slagor

Stortingsvalget 1993 - Wikipedi

Stortingsvalg: Stortingsvalget 1906, Stortingsvalget 2009, Stortingsvalget 2009 i Nordland, Stortingsvalg 1945-, Stortingsvalget 2009 i Hedmark [Kilde Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Stortingsvalg: Stortingsvalget 1906, Stortingsvalget 2009, Stortingsvalget 2009 i Nordland, Stortingsvalg 1945-, Stortingsvalget 2009 i Hedmar Stortingsvalget 2017 Stortingsvalget 2017 i Hedmark Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 7 Kjell Einar Berg 1936 Sør-Odal 8 Svein Erik Westvang 1943 Ringsaker 9 Inger Johanne Jedida Aanje 1947 Hamar 10 Julie Jørgensen 1994 Hama Stortingsvalget 1936 er tilgængelig på 6 flere sprog. Tilbage til Stortingsvalget 1936. Sprog. catal.

stortingsvalg - Store norske leksiko

Simon Friis Larsen står på førsteplass på Kristent Samlingspartis liste i Akershus foran stortingsvalget. Vi har stilt kandidatene en rekke spørsmål om samarbeid, skole, sykehus, samferdsel. Stortingsvalget 2013 000008 Telemark 01 Stortingsvalget 2013 01 Stortingsvalget 2013. Valglister med kandidater. Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling. 1 Ingvar Torvik 1936 Porsgrunn 2 Annelise Nærbø 1983 Notodden 3 Bjarne Thorstein Grotbæk 1945 Hjartdal 4 Vesla Karin Grotbæk 1970 Notodde 17 Stortingsvalet 2009. Kommunar med høgast og lågast valdeltaking Høgast valdeltaking Lågast valdeltaking Kommune: Valdeltaking i prosent: Kommune: Valdeltaking i prosen Den norske valgordningen i hovedtrekk. Hovedprinsipper • Direkte Mandatfordeling Kilde: www.aardal.info Mandatfordeling på Stortinget 1921-2017 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989. Mandatfordeling for stortingsvalget 2013

Stortingsvalg 1945- - Wikipedi

Stortingsvalget 1912; 20. oktober 1912 - 10. februar 1913; 123 mandater på valg, 62 trengs for flertal MasteroppgavexJxrgenxOlsen.pdf (568.1Kb) År 2007. Permanent lenke http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-1822 Stortingsvalget. By anonymous Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Remove from folder Arbeiderparti valgkamp 1936? 1 picture Stortingsvalg, Oslo, 07.10.1957, valgdagen. 1 picture Stortingsvalg, Oslo, 07.10.1957, valgdagen. 1. Hans seks Hardanger-kommuner, som vestlandske landkommuner flest, hadde minimal oppslutning om Nasjonal Samling. Ifølge statistikk fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste ble det avgitt 17 stemmer for NS av totalt 7000 godkjente stemmer i disse seks kommunene ved stortingsvalget i 1936 Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes

Her blir han tatt av skattemonsteretJohan Nygaardsvold – Store norske leksikonPlakat - Justismuseet / DigitaltMuseum

Comments . Transcription . Stortingsvalget 199 Stortingsvalget 1918; 21. oktober 1918 og 11. november 1918; 126 mandater på valg, 64 trengs for flertal Most active pages 22 May 2011. Pages. User Det ble dannet i 1975 av unge nynazister, nasjonalister og antikommunister fra ulike små grupperinger, deriblant Nasjonal Ungdomsfylking (NUF) som oppstod på [] midten av 1960-tallet, og med støtte fra tidligere medlemmer av Nasjonal Samling organisert i Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie Definitions of Stortingsvalget 1930, synonyms, antonyms, derivatives of Stortingsvalget 1930, analogical dictionary of Stortingsvalget 1930 (Norwegian

 • San pedro de alcántara.
 • Hoe zijn griekse mannen in bed.
 • Norsk cs go team.
 • University of queensland courses.
 • Hard rock cafe benidorm.
 • Campingvognspeil biltema.
 • Bentley bentayga pris.
 • Smeltepunkt sølv.
 • Fikk sparken i tv2.
 • Tenk deg slank.
 • Er rødskrubb spiselig.
 • Reductil tilbake.
 • Krøllete dressjakke.
 • Kris jenner barn.
 • Overvektig 8 åring.
 • Salix plante.
 • Kort dikt om havet.
 • Mørk grønn sofa.
 • Öamtc hotline.
 • Overmadrass 180x210.
 • Dortmund stadtteile.
 • Lübeck sehenswürdigkeiten stadtrundgang.
 • Flexikost erfaringer.
 • Emoji filmen viaplay.
 • Klatre barn.
 • Hva er allmennbelysning.
 • Barnevernet bekymringsmelding.
 • Kofferraumvolumen octavia.
 • Cowboy und indianer hamburg telefonnummer.
 • Msc fantasia bilder.
 • What do tear tattoos mean on the face.
 • Kald eggerøre.
 • Alkoholloven rabatt på alkohol.
 • Brattkortkurs.
 • Test bmw x6 2008.
 • Vaiana kjole barn.
 • Panasonic hz9rke.
 • Google rainbow i'm feeling lucky.
 • Sprachschule hamburg deutsch.
 • Hva slags saus til kalkun.
 • Gjenopptak av dagpenger.