Home

Hvordan få tilgang til folkeregisteret

Ut 2021 tilbyr vi også løsning for tilgang til folkeregisteropplysninger via distributør, TietoEVRY AS. Dette innbefatter også tilgang til tjenesten eQuest. TietoEVRY vil kunne orientere nærmere om hvordan denne tjenesten fungerer. Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret I Folkeregisteret henter du oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge: navn, adresse, kjønn, sivilstand, med mer

Tema og fradrag som hjelper deg til å få riktig skattekort, skattemelding og skatteoppgjør. Datoer og frister for person. Lukk. slik at adresseopplysningene dine i folkeregisteret er korrekte. Tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Se opplysninger om meg selv. Satser. Skjema og tjenester. RSS Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. De første tjenestene blir klare i høst. Alle er på plass innen desember 2021

kommunene adgang til å føre folkeregister, og det første folkeregisteret ble opprettet i Oslo i 1906. spesielle tilfeller får den adopterte nytt fødselsnummer uten referanse til det tidligere nummeret. myndigheter som har tilgang til Det sentrale folkeregister over telelinje, må søknaden avgjøres av Sentralkontoret Bestille attester og utskrifter fra folkeregisteret. Du kan bestille fødselsattest, bostedsattest, vigselsattest, bekreftelse på foreldreansvar, bekreftelse på sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann), utskrift av opplysningene som er registrert om deg i folkeregisteret, bostedsbekreftelse etter skatteavtale med mer Navnekortet er inngangen til folkeregisteret, Hvordan gå fram for å få opplysninger? Selv om det er begrensninger i hva som kan publiseres på nett eller lånes ut på en lesesal vil alle ha rett til å få tilgang til opplysninger som gjelder en selv På denne siden finner du informasjon om tilgang til folkeregisteropplysninger fra Det sentrale folkeregister (DSF) via TietoEVRYs tjenestetilbud. Rettighetspakker og tilganger. Tilgangen til opplysninger for offentlige og private virksomheter reguleres av tillatelser. Alle søknader om tilgang skal i første instans behandles av skattekontoret

Politiet vil gjennomgå Facebook-kontoen til avdøde i

Tilgang til folkeregisteropplysninger for offentlige og

Mange kunnskapsressurser på Helsebiblioteket.no har nasjonal tilgang. Dette betyr at alle som befinner seg i Norge får automatisk tilgang, uten innlogging. Noen kunnskapsressurser har kun innloggede brukere tilgang til, enten gjennom institusjonens IP-adresse eller ved å være innlogget som personlig bruker Informasjon om hvordan du får tilgang til Persontjenesten. Teknisk beskrivelse. Her finner du teknisk dokumentasjon og informasjon om teknologien bak Persontjenesten. Innhold og funksjoner. Persontjenesten vil tilby folkeregisteropplysninger via standardiserte tjenester for maskin-til-maskin søk og hendelser via API Tilgang til folkeregisteret Etter initiativ fra NVE har nettselskap og kraftleverandører med omsetningskonsesjon fått tillatelse fra Skattedirektoratet for datavask, ajourføring, onlineoppslag og program-til-programkommunikasjon mot Det sentrale folkeregister (DSF) I forbindelse med modernisering av Folkeregisteret skal Personregisteret erstattes av ny Persontjeneste - helsesektorens nye sektorkopi for bruk av folkeregisteropplysninger. Les mer om tjenester og teknologi i den nye Persontjenesten her. Personregisteret er planlagt faset ut 31.12.2022. Tilgang til Personregistere

Konsumenter som skal ha tilgang til Folkeregisteret for egen organisasjon kan koble seg opp i 3. kvartal 2020. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret finnes på finnes her. For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn Tap av rett til å få utlevert opplysninger. Registermyndigheten kan ved grove eller gjentatte brudd på vilkår for utlevering av opplysninger etter kapittel 10 treffe vedtak om tap av rett til å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret. Vedtaket skal gjelde for en bestemt tidsperiode som ikke overstiger to år Fremgangsmåte. Hvis du ønsker å delegere tilganger til virksomheten slik at andre også kan bestille HMS-kort, kan dette gjøres under Virksomhet. Dette valget finner du innlogget på siden i menyen til høyre.Her vil du få mulighet å delegere tilgang til ønskede personer, og få en oversikt over hvem som har fått tilgang til virksomheten Folkeregisteret (eller Det sentrale folkeregister (DSF)) er et offentlig register over alle personer som har en tilknytning til Norge.. Registeret har siden 1991 vært ajourført av Skattekontoret. Registeret danner blant annet grunnlag for skatte- og valgmanntallet. Det danner også grunnlag for befolkningsstatistikken, som er viktig for planlegging av offentlige tjenester

1. Ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet for å få tilgang til Maskinporten. Bestill tilknytning til maskinporten via DIFIs samarbeidsportal. 2. Sende forespørsel om å bli opprettet som bruker. Inntil videre gjøres dette ved manuell kontakt med interessentoppfølger for folkeregisteret Det vil si at du da får tilgang til å: se informasjon om din fastlege. se status på ditt frikort og egenandeler. se data som er registrert om deg i Helseregister-tjenesten, som for eksempel resepter, kjernejournal og vaksiner. Du vil ikke få tilgang til disse tjenestene på Helsenorge, men vil kunne se din egen informasjon i Helseregistre Folkeregisteret Det holder ikke å kun melde flytting til Folkeregisteret hvis du ønsker å motta posten på din nye adresse. Når du melder flytting til Folkeregisteret er det kun Folkeregisteret som får din nye adresseinformasjon Utvidet tilgang til tidsskrifter under bestemte vilkår. Vitenskapelig ansatte i UH-sektoren og besøkende hos Nasjonalbiblioteket eller andre bibliotek, kan få tilgang til pliktavleverte tidsskrift i Nettbiblioteket under bestemte vilkår

Folkeregisteret Digdi

Tilgang til avdødes bankkonto. Bankene sperrer automatisk avdødes bankkonto og andres eventuelle disposisjonsrett bortfaller. Du kan få tilgang til kontoen ved å gi banken kopi av skifteattesten. Dersom du ønsker å betale regninger før skifteattesten er mottatt, må dette avklares direkte med banken Folkeregisteret er et offentlig personregister over alle personer som har en tilknytning til Norge.Registeret har siden 1991 vært ajourført av Skattedirektoratet og danner blant annet grunnlag for skatte- og valgmanntallet.Det er også basis for befolkningsstatistikken, som er viktig for planlegging av offentlige tjenester Folkeregisteret har opplysninger om personer fra 1946 og frem til i dag. For Oslo finnes opplysninger helt tilbake til 1906. Alle opplysninger fra 1964 og fremover ligger i en elektronisk base, mens alt før dette er papirbasert. Merk at du også får tilgang til opplysninger som ligger i papirbaserte arkiver med den nye loven Da vil du bli kontaktet av prosjektet og få tilgang til den nye tjenesten. Regler for navnendring Da kan du være med å prøve ut Skatteetatens splitter nye tjeneste for å melde inn navnet på barnet til Folkeregisteret. Ved å delta i denne piloten er du med på å påvirke hvordan denne løsningen vil bli Når: Onsdag 28. august, kl. 12.00-14.00 Hvor: Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, 0277 Oslo Norge får nytt folkeregister, og helsesektoren gis tilgang gjennom en ny persontjeneste. Med ny løsning gis du mulighet til å få et oppdatert pasientregister. På informasjonsmøtet vil du få grunnleggende informasjon om endringene du må håndtere, den nye persontjenesten, og en [

Om Folkeregisteret - Skatteetate

 1. e folkeregistrerte adresser det siste året. Er det noe mulighet for å finne ut av dette utenom å bestille det fra skatteetaten som fort tar 1 ukes tid
 2. En egendefinert rolle er en samling av tilganger du selv definerer, og som du enkelt kan delegere til andre. For å kunne opprette en egendefinert rolle må du ha rollen Tilgangsstyring, i tillegg til de tilgangene som skal inngå i rollen.. Du lager egendefinerte roller under Profil → Andre med rettigheter, velg person eller legg til ny, klikk på Har disse rollene og velg + Legg til ny rolle
 3. Du logger deg inn som privatperson i Altinn. Hvis du har tilgang på noen andre enn deg selv, kan du etter innlogging velge hvem du skal representere. For å kunne representere et organisasjonsnummer i Altinn må du enten være registrert med en ekstern rolle i Enhetsregisteret, som for eksempel innehaver, daglig leder eller styrets leder, eller du må delegert en rolle på vegne av.

Slik får du tilgang. Studenter og de fleste andre brukere må søke om tilgang via Nasjonalbiblioteket. Det gjør du på denne måten: Gå inn på denne siden og logg deg på med MinID eller Feide.; Etter pålogging vil du bli sendt til denne siden der du kan få sendt inn søknaden.; Du må velge Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet som ditt bibliotek hvis vi skal. Får likevel tilgang til folkeregisteret Den nye loven skulle redusere muligheten for kirkelige fellesråd til å hente ut opplysninger fra folkeregisteret. - Tilgangen er helt avgjørende for at gravplassforvaltningen skal kunne gjøre en god jobb, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA Hvordan får jeg tilgang til min VPS konto? Privatpersoner- Nettbank kunde i DNB Som nettbank kunde i DNB så vil du få tilgang til din VPS konto i nettbanken. I menyen til venstre velger du Investortjenester. Normalt oppdateres adressen direkte fra Folkeregisteret 1 gang pr. måned MinID gir tilgang til offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3). Her kan du finne informasjon om hva MinID er og hvordan det brukes

Gjennom tilgang til korrekt og oppdatert informasjon og høy grad av automatisering får saksbehandleren effektivisert sin tidsbruk. Dette gir saksbehandlere mulighet til å bruke tiden på det som er aller viktigst, god brukeroppfølging. Løsninger. Nytt Folkeregister fører med seg en rekke muligheter for modernisering og effektivisering i NAV Lovforarbeidene nevner følgende kommunale oppgaver hvor tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret kan være nødvendige: 3 For å avgjøre hvem som skal stå for gravferden eller være ansvarlig for graven når etterlatte ikke blir enige om dette, jf. gravferdsloven § 9 tredje og fjerde avsnitt Enkelte offentlige virksomheter mottar idag komplett kopi av folkeregisteret, andre får tilgang via distributør. Hovedpunkter fra utviklingsplanene: Modernisering av Folkeregisteret realiseres bl.a. gjennom et hovedprosjek som løper i perioden 2016 - 2019. Det forutsettes at modernisert lov og forskrift om folkeregistrering trer ikraft fo

Fiks folkeregister - K

Hvordan få tilgang til Seagate GPT Beskyttende: Hvis Seagate harddisken var forberedt på en datamaskin med en GPT partisjon , vil du ikke kunne få tilgang til harddisken for lagring og lesing av data . Når dette skjer, er stasjonen ikke tildelt en stasjonsbokstav og vises ikke i Windows Utforsker Slik får du tilgang til å søke enten du er verge eller medhjelper: Hvis den du søker for ikke er registrert i folkeregisteret i Oslo, og boligen er i Oslo, gir saksbehandler tilgang i systemet til verge eller medhjelper til å søke. Se hvordan du søker på vegne av en person uten BankID i denne videoen Norge får et nytt folkeregister i 2019. Det nye registeret vil ha høyere kvalitet, mer informasjon, enklere tilgang, nye tjenester og nye tekniske grensesnitt. Det er prosjekt modernisering av Folkeregisteret som har ansvar for moderniseringen på vegne av Skatteetaten, og i samhandling med mange andre offentlige etater Få tilgang til Canvas via Gratis konto Hvis du registrerte deg ved hjelp av en tilknytningskode eller hemmelig URL, åpne et nettleservindu og skriv inn canvas.instructure.com . Angi e-postadresse [1] og passord [2]

sikrere tilgang til helsedata Rapport fra Helsedatautvalget 2016-2017 DAGENS NYTT Tiden det tar for en bruker å få tilgang til helsedata forventes redusert betydelig sammenliknet med dagens system. modernisering av sentrale helseregistre og Folkeregisteret 3 Da forslaget til ny tros- og livssynslov ble lagt fram i sommer, ble det varslet at Barne- og familie-­departementet vil utrede folkeregister-tilgangen på ny. Utredningen er nå i gang, og denne gangen skal det vurderes om alle tros- og livssynssamfunn bør få hjemmel til å få utlevert taushetsbelagte opplysninger om medlemmers fødsler Du registrerer i tilfelle hybelen som en adresse i tillegg til den du har fra før. Få digital post fra dem som sender digitalt. Mange avsendere har også begynt å sende post digitalt. Med Digipost får du tilgang til all digital post uansett hvor du er. Du vil automatisk motta post fra avsendere som begynner å sende digitalt Få nyhetsvarsel for «Dødsårsaksregisteret E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar. Les mer om personvern på fhi.no Enkelte offentlige virksomheter mottar idag komplett kopi av folkeregisteret, andre får tilgang via distributør. Hovedpunkter fra utviklingsplanene: Modernisering av Folkeregisteret realiseres bl.a. gjennom et hovedprosjekt som løper i perioden 2016 - 2019

Hvordan få tilgang til amerikanske Netflix? Her er løsningen! Vi får ofte spørsmål om hvordan man kan få tilgang til amerikanske Netflix. Her er du på rett spor! Trikset for å avblokkere amerikansk Netflix og få tilgang til innholdet er å bruke en VPN-tilgang. Det er faktisk så enkelt, selv om Netflix ikke liker det i det hele tatt Foresatte til elever under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysninger. Du får også tilgang til å se timeplaner til din elev. I løpet av skoleåret 2020/2021 får du også tilgang til fravær. Vi beklager at elevens timeplan ikke lastes inn. Dette er en feil som Visma jobber med å rette. Foresatte til elever over 18 år. Hvordan avfall håndteres har stor betydning for samfunnet, både for klima og miljø. Dette reguleres i dag gjennom internasjonalt og nasjonalt regelverk. I denne boken får du en oversikt over hvordan det europeiske regelverket påvirker det norske, i tillegg til relevante rettskilder

Bestille attester og utskrifter fra folkeregisteret Norge

Folkeregister og botid - Arkivverke

Etnisitet i folkeregisteret . Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her! Se våre øvrige abonnement. Få tilgang til Ságat på nett, papir - eller velg en løsning som gir deg begge deler! Klikk på knappen under for å få full oversikt over alle våre produkter. Alle abonnement Få tilgang til Ságat på nett,. Uvedkommende får tilgang til det interne nettverket. Mange virksomheter har interne nettverkstjenester som bare skal være tilgjengelig innenfor virksomhetens eget nettverk. Dersom virksomheten har et trådløst nettverk, og de interne ressursene er tilgjengelige over det trådløse nettverket, så øker det risikoen Sperret adresse i Folkeregisteret Faktaark nr 55 Versjon: 1.2 Dato: 13.05.2020 Faktaark 55 - Sperret adresse i Folkeregisteret Side 1 av 6 Formål Adressesperre i Folkeregisteret er et tiltak for å beskytte trusselutsatte personer, dvs. personer som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet

Hvordan får jeg tilgang til Microsoft Office? Office 365 med tilhørende applikasjoner. Vi bruker Office 365 programvare til kalender, epost, samhandling, kommunikasjon, fillagring, osv. Dette er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner for PC, Mac og mobile enheter Konfigurer iCloud Drive for å holde filene dine oppdaterte på alle enhetene dine.. Du kan få tilgang til filene dine fra Filer-appen når du har konfigurert iCloud Drive på en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 eller nyere. Med Filer-appen er det enkelt å dele dokumenter, samarbeide om prosjekter i Pages, Numbers og Keynote i sanntid og administrere alt du lagrer i iCloud Drive Velkommen til deg som foresatt til elev i videregående skole i Rogaland fylkeskommune. Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole Lovendring letter bransjens tilgang til Folkeregisteret. Fra 1. mai trenger man ikke lenger begjære innsyn hos en domstol for å få kontaktinformasjon til dødsbo Nytt folkeregister i 2019 Oppslagstjenester Hendelseslister (utløser hendelser og evt. oppdatering av eget kunderegister) Uttrekkstjenester • Stabil og sikker fellesløsning • Tilgjengelig 24/7 Oppetid 99,8 % Folkeregisteret vil understøtte muligheten for sanntidsoppdatering og tilgang til opplysninger via

Dere tildeler rettigheter til enkelttjenestene «Sykmelding», «Sykmelding - oppgi leder» og «Søknad om sykepenger» til de utvalgte personene i virksomheten. Se hvordan dere tildeler rettigheter. De personene som har tilgang i Altinn kan velge å få varsel på e-post og eller SMS. Dette kan ordnes under kontaktinformasjon i Altinn Hvordan får jeg tatt det i bruk til e-post og nettsider? Domeneforhandleren din hjelper deg med å sette opp de tjenestene du vil ha. Hos mange får du også tilgang til enkle verktøy som gjør at du kan lage og vedlikeholde dine egne nettsider

Video: Ny lov DSF - infotor

Min idrett Om Min idrett. Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.Se video Min idrett generelt. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser Hvordan få tilgang til ID-porten. Det er rutinene for å etablere en ny integrasjon mot ID-porten. Dette er URL til tjenesteleverandør som benyttes for å rute innbyggeren tilbake til tjenesteleverandør ved avbryting av innlogging eller feilsituasjoner. REFERRING_SP Hvordan få tilgang til landssviksaker. Hvem som helst kan be om å få se på landssviksaker. For å få tilgang til landssviksaker kan du klikke nedenfor og fylle ut skjemaet du får opp: Dersom du får tilgang til én eller flere landssviksaker, kan du komme og se saken(e). Hvordan gi andre, for eksempel regnskapsførere, tilgang til mine kontoer? En fullmakt er nødvendig hvis du skal gi eller få tilgang til en konto på et annet selskap. Du kan velge om det kun skal gis innsyn i konto, eller om kontoen skal være belastbar i en annen nettbank Hvordan få tilgang til andre PC-er i et nettverk: Windows-operativsystemet gjør det praktisk å få tilgang til andre datamaskiner og datamaskiner ' filer, mapper og skrivere . For å få tilgang til ekstern datamaskin, kartlegge deg en kjøretur til systemet

Syntetisk folkeregister Computerworl

Vi viser hvordan du får tilgang til hele pc-en. 2. mai 2019 av Niklas Ernst. #Tips #Nyhet. I utgangspunktet er flere filer, mapper og muligens også disker skjult på pc-en. Vanligvis er filene og mappene skjult for å unngå at det oppstår feil hvis brukeren ved et uhell kommer til å slette viktige filer. I noen. Tjenesteleverandører får tilgang et stort marked og nyttig data om brukergrupper i hele utdannings-Norge: Innovasjon: Feide har i dag cirka 1,3 millioner brukere, og datadelingsfunksjonaliteten i nye Feide gir tilgang til utvalgte data som kan brukes til å utvikle nye og innovative utdanningstjenester Modernisering av Folkeregisteret • Alle ønsker seg et nytt folkeregister, men det finnes få klare (politiske) føringer • Grunndatarapporten (2007) som utgangspunkt • Rolle som felleskomponent må defineres • Program Modernisering av Folkeregisteret etablert 2010, tidsperspektiv på ca. 5 år • Overordnet mål: utvikle. Hvordan får jeg tilgang til Office 365? Alle studenter har gratis tilgang til skytjenesten Office 365. Det innkluderer full tilgang til Word, Excel, PowerPoint, 1 TB skylagring i OneDrive og mye mer. Last ned klienten eller jobb i skyen her. Pålogging til Office 365: For studenter

Hvordan få sikker tilgang til det mørke nettet i 16-steg. Sist endret: 20 mai 2020 Lesetid: 23 minutter, 7 sekunder Det mørke nettet kan være et farlig sted hvis du ikke tar forhåndsregler. Du kan være relativt sikker med en god antivirus og en brukbar VPN. Men hvis du ønsker å være fullstendig anonym og beskytte din enhet. Hvordan få tilgang til ID-porten. Følg prosessen på samarbeidsportalen for å integrere en SAML-integrasjon i ID-porten. Informasjon som må utveksles. Tjenesteeier må utlevere følgende tekniske informasjon til ID-porten: Metadatafil for SAML2-føderasjon; Logo; ID-porten vil utlevere følgende tekniske informasjon til tjenesteeier Hvordan får vergen tilgang til vergehavers bankkonto . Dersom vergen skal ha tilgang til vergehavers bankkonto, må han eller hun ta kontakt med den aktuelle banken. Det vil være krav til at vergen legitimerer seg og viser frem vergefullmakten. Bankene har ulike krav for å gi vergen tilgang til bankkonti Finn ut hvordan du legger til YouTube som tjeneste. Det kan hende at nettverksadministratoren eller nettleverandøren din blokkerer YouTube. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller nettleverandøren din for å finne ut mer. Administrer innhold når du ikke har tilgang til YouTub

Veileder for å kartlegge bruk av folkeregisteret - K

BFO Innbo koster 125 kr/mnd og har superdekning med de beste vilkårene. Egenandel varierer fra 0 til 3 000 kr. Er du under 28 år? Ut året du fyller 28 år får du tilgang til Forsikringspakken #under28, som inneholder: BFO Innbo, BFO Reise, samt en ulykkesdekning Finn ut hvordan du får tilgang til Adobe ID-kontoen din, hvor du oppdaterer kontaktinformasjonen, endrer passordet, angir sikkerhetsalternativer, endrer kredittkortopplysninger og administrerer planen din Gå til brukerstøtte for informasjon om hvordan få tilgang smartPLS Det har likhetstrekk med LISREL og AMOS, men bygger på en annen statistisk modell. smartPLS versjon 2 er gratis i bruk, men vedlikeholdes ikke mer. Versjon 3 har en lisensavgift

leverandørene får mulighet til å komme med egne forslag til hvordan de skisserte behovene kan håndteres. Her er forberedelsesspørsmålene ment å bidra til å spisse fokuset i disse idéskissene. Endelige idéskisser sendes inn til prosjektet innen onsdag 16. april 2014 og det bes om en begrensning på maks 10 A4-sider Du har nå tilgang til filen. Slik blir du eier av en mappe. Du må eie en beskyttet mappe for å få tilgang til den. Hvis en annen bruker har begrenset tilgang, og du er datamaskinadministratoren, får du tilgang til mappen ved å ta eierskap over den. Bruk følgende fremgangsmåte for å bli eier av en mappe Du får skriftlig svar per. Digipost innen 15 virkedager. Du kan også se vedtaket på Studentweb under kommende hendelser eller under aktive emner. Digital eksamen. Har du allerede innvilget enerom til eksamen? Dersom du har innvilget enerom under eksamen får du utdelt PC av universitetet, du skal ikke benytte din private PC til eksamen Hvordan få innsyn i pasientjournal Helsepersonell kan nekte deg innsyn i pasientjournalen Men det er kun i spesielle tilfeller. Ønsker du tilgang til alle journalene, må du ta kontakt med ditt lege- og tannlegekontor for å få det utlevert på papir. Få journalen på papir I § 4-4 står det: «Den dataansvarlige skal legge til rette for at virksomheter som melder inn helseopplysninger får tilgang til oppdaterte og relevante opplysninger for å kunne kvalitetsforbedre sine helse- og omsorgstjenester.» I formålsparagrafen står det at dette skal skje gjennom statistikker, analyser og forskning

Private aktører kan søke om å få tilgang til Aa-registret i forbindelse med forskning når allmenne interesser tilsier at opplysningene gis. NAV bruker databehandler for distribusjon av Aa-registeret. For å få tilgang til Aa-registeret, må du søke om dette på skjema NAV 25-01.17 (pdf). Skjemaet finner du under fanen Skjema og søknad Hvordan få tilgang; Hvordan få tilgang. Denne siden ble sist oppdatert: 01.10.2020. Pendel er en tjeneste som er utviklet av BS Undervisning. Vi er i gang med å kontakte våre kunder, slik at vi kan bistå i oppstarten og overgangen til Pendel

For at du skal få tilgang til artikler i fulltekst (hele artikkelen elektronisk) når du klikker på en lenke i Oria, lenketjeneren SFX eller i en database er det ofte en forutsetning at du har en IP-adresse som tilhører din institusjon og som institusjonen har meldt inn til leverandøren av artiklene Hvordan få nye Gmail Her er nye Gmail, og slik får du tilgang nå Mer enn bare nytt utseende. NY FUNKSJON: Nå kan du slumre e-poster slik at de dukker opp på toppen av innboksen senere. Foto: Pål Joakim Pollen Vis me

Få tilgang til folkeregisteret? - OT-baren - Diskusjon

Ja, hvis du har lastet ned bøkene til enheten din. Sett mobilen eller nettbrettet i flymodus - da får du tilgang til bøkene. Hvordan overfører jeg Les mer om Lydhør og hvordan du bruker den. Hvordan laster jeg Ny PIN-kode sendes da til din e-post eller på SMS til mobil. Du får oppgitt den nye PIN-koden og en engangskode som. Enkel tilgang til filer. Du får tilgang til filene dine uansett hvilken maskin ved NTNU du bruker. Utenfor NTNU kan du koble til VPN for å få tak i filene dine. Sikkerhetskopi. Hvis du har vært uheldig og slettet eller ødelagt filer på hjemmeområdet ditt, kan du selv gjenopprette filene dine. Du kan også du ta kontakt med Orakeltjenesten

Denne nettjenesten bruker cookies for å finne artikler og gi deg en bedre total brukeropplevelse. Informasjonskapsler brukes hovedsakelig til trafikkovervåking og optimalisering av innholdet. Hvis du godtar disse vilkårene og vil fortsette å bruke nettjenesten, vennligst bekreft ved å klikke her, eller les mer om Våre vilkår for bruk her Tilgangen gis til hele klubben eller en begrenset del av medlemsregisteret. På gren og utvalg gis tilgang hovedsaklig for vedlikehold av personopplysninger og kommunikasjon med sine medlemmer. Brukere på gren- og utvalgsnivå får begrenset funksjonell tilgang, i første rekke er det funksjonalitet rundt fakturering som ikke er tilgjengelig For å få tilgang til bedriftens applikasjoner, må den ansatte være registrert med en identitet i bedriftens IT-system. Bedriften blir gjerne klar over behovet for en identitet for ansatte uten jobb-PC, først når de skal innføre den første applikasjonen som også denne gruppen skal ha tilgang til Vi anbefaler ikke at forskere og studenter får tilgang til Meldingsarkivet. NSD har gitt forskere og studenter minside.nsd.no hvor de kan følge sine egne prosjekter. Denne tilgangen skjer ved innsending av meldeskjema. Hvordan slette tilganger? Velg bruker og trykk under «handlinger» for å få opp alternativet «slett» Statkraft skal lage hydrogen til stålproduksjon: Bestiller Norges største elektrolysør-anlegg fra Nel Skal lage hydrogen til bruk i stålproduksjon. Mens smelteovnen allerede går på strøm, varmes valseovnen med kullos og olje og står for 60 prosent av utslippene fra Celsa armeringsstål

Elektronisk ID Norge

Det finnes flere måter å dele filer eller mapper på i Dropbox-kontoen. Før du deler, avgjør du om du vil at andre skal ha muligheten til å redigere filen, bare vise den eller om du har behov for å innhente filer fra noen. Deretter kan du bestemme om du vil kopiere en kobling direkte til filen, mappen eller forespørselen, eller sende en invitasjon via e-post fra Dropbox-kontoen din SPØRSMÅL. Hei. Jeg er en gutt på 18 år som ønsker tilgang til sparekontoen min. Sparekontoen min eies av foreldrene mine, og jeg blir nektet tilgang av dem. Som jeg forstår det så har jeg rettighet til å styre alle pengene som jeg har mottatt etter jeg fylte 15, noe som ligger på omtrent 70 000 kr. Hvordan kan jeg få tilgang til disse Ja, som utgangspunkt kan undervisere og lærere på videregående skoler få gratis tilgang til Studienett.no. Du skal kunne dokumentere at du er lærer ved å besvare en av våre e-postmeldinger fra en e-po (

Slik representerer du andre på helsenorge

Lagre, del og få tilgang til filene dine fra alle typer mobilenheter, nettbrett og datamaskiner - og du får de første 15 GB med lagring gratis. Gå til Google Disk Tea Denne veiledningen viser deg hvordan du kan få tilgang til personsvar og aktivere viderekobling av samtale til personsvar. 2 Velg Telefon. 3 Velg Tastatur. 4 Trykk og hold inne nummer 1. 5 Hvis personsvar ikke er innstilt, velg LEGG TIL NUMMER. 6 Velg Mobilsvarnummer. Hvordan får jeg tilgang til min iCloud - Finn din favoritt måte Det er alltid for mye data på iPhone, iPad eller iPod, og vi har allerede brukt til å synkronisere alle våre iOS-data, som bilder, bilder, kontakter, notater, musikk og videoer, til iCloud automatisk

Hvordan får jeg tilgang til SuperOffice CRM's Administratormodul? Answer For å ha tilgang til SuperOffice's administratormodul - Innstillinger og vedlikehold, må din SuperOffice-bruker tilhøre brukergruppen, som har en funksjonell rettighet, General administrator Hvordan får jeg tilgang til ny versjon av Visma Global. Siste tilsendte versjon var 7.60 som kom januar 2012. Synes derfor det er slitsom at hver enkelt her på forumet må spørre, og så få tilsendt en lenke via e-post

 • Hente pakke uten legitimasjon.
 • Angrepet på lindisfarne kloster.
 • Havrebrød uten hvetemel.
 • Ferge danmark tyskland.
 • Carl einar häckner mamma.
 • Gulrot med skall.
 • Lotr wiki eagles.
 • Schneider electric ryen.
 • Fryde kryssord.
 • St hanshaugen fotball.
 • Angst redd for å gjøre feil.
 • Fantasy ich brenn durch mit dir youtube.
 • Winter shoes gq.
 • Singlewandern bayern.
 • Vhs hofheim bildungsurlaub.
 • Test bmw x6 2008.
 • Tung søvn synonym.
 • Discord tweets.
 • Entfernung zwischen.
 • Pokémon bursdag.
 • Spyglass app.
 • Eiszeit schwerin.
 • Håg capisco 8106 trekk.
 • Jungglut pokemon go.
 • Hvordan snakke med barn som blir mobbet.
 • Dahmke handball mönkeberg.
 • Rubiks kube norgesrekord.
 • Lille saigon toftes gate.
 • Rosa sløyfe løpet.
 • Tracking parcels from china.
 • Jeremy renner imdb.
 • Sergio ramos 2018.
 • Gardiner kid.
 • Paintball horten.
 • The river chords.
 • Ausfallende nabenschaltung.
 • The maze runner 3 full movie.
 • Fri frakt cdon 2017.
 • Trænafestivalen 2018 lineup.
 • Holzweiler helium parkas.
 • Einwegkamera test.