Home

Legevakt sunndal

Kort ventetid · Moderne lokaler · Sentralt i Oslo sentru

 1. Sunndal legesenter. Din fastlege har ansvar for å dekke ditt behov for allmennlegetjenester på dagtid. Lege: VIkar i ledig hjemmel Lege: Mushtak Alsaadi Lege: Sabine Sass Lege: Stefan Sass Turnuslege - skifter 1.3 og 1.9. hvert år. Ved behov for akutt medisinsk hjelp: ring 113. Legevakt i kontortiden
 2. Legevakt. Når du ringer det nasjonale legevaktnummeret 116 117 - vil du alltid komme til nærmeste legevakt. Interkommunalt legevaktsamarbeid. Fra 1. september 2020 går Sunndal kommune inn i Molde interkommunale legevakt
 3. Legevakt i Sunndal fra , Møre og Romsdal. Legevakt. Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene
 4. Sunndal Medisinske senter. Din fastlege har ansvar for å dekke ditt behov for allmennlegetjenester på dagtid. Lege Svein Anders Grimstad - kommuneoverlege, smittevernlege Lege Egil Vidar Veddeng Turnuslege - skifter 1.3 og 1.9. hvert år. Ved behov for akutt medisinsk hjelp: ring 113. Legevakt i kontortiden
 5. iumsindustri, eiendom, barnetannpleie, kulturfestival, kommuneinformasjon, barnehageplass, boligfelt, fjelltur.
 6. Romsdalsvegen 2, postboks 94. 6601 Sunndalsøra. post@sunndal.kommune.no. Telefon: 71 69 90 00. Kommunenr: 1563. Org.nr: 964 981 60

Sunndal legesenter - Sunndal kommun

1881 gir deg treff på Legevakt Møre og Romsdal, inkl. adresse, telefonnummer og kart 1881 gir deg treff på Legevakt, inklusive. adresse, telefonnummer og kart Videolegevakt . Molde interkommunale legevakt består av kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Sunndal og Rauma. På Gossen, Midsund, Sunndalsøra og Åndalsnes er det videolegevakt som er åpen når det ikke er lokal lege på vakt Legevakt. Frå 10. februar 2020 vert legevakta sentralisert til Molde kommune som består av kommunane Aukra, Molde, Hustadvika og etter kvart Rauma og Sunndal. Når kan du kontakte legevakta? På kvardagar er det dagvakt ved Aukra legekontor frå kl. 08 til kl. 16

Legevakt - Sunndal kommun

Sunndal og Rauma blir med i samarbeidet om legevakt. Molde interkommunale legevakt tar over ansvaret for legevakten i Rauma og Sunndal fra tirsdag 1. september. Dermed er det fem kommuner som nå samarbeider om felles legevakt: Molde, Hustadvika, Aukra, Rauma og Sunndal Legevakt. Nytt legevaktsamarbeid i Sunndal fra 1. september - innfører videokonsultasjoner. Til toppen Ticogården, Åkersgt. 4, Postboks 43, 6600 Sunndalsøra; Ansvarlig redaktør/daglig leder Lars Steinar Ansnes: 907 62 625; Journalist Yngve Lie: 468 05 908

Med legevakt i Molde, vil folk i Sunndal ha over 60 minutts reisetid. Bare to prosent av befolkningen har så lang reiseveg. - Det bekymrer meg veldig Legevakt for fremtiden Målet med legevaktpilotene er å finne løsninger som gjør legevaktarbeidet mindre belastende, samtidig som innbyggerne får et bedre tilbud. - Dette er viktige og interessante forsøk, som vi må lære av, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø Deltakelse i 8-delt legevakt kveld og helg ved Sunndal legevakt. Fra 2020 inngår Sunndal i pilotprosjekt legevaktsamarbeid i Romsdal. Det etableres da felles legevakt for 8 kommuner, i Sunndal blir hoveddelen av vaktene lagt lokalt på Sunndalsøra. I tillegg tilkommer noen nattevakter i storlegevakten lokalisert i Molde. Arbeidsoppgave

Legevakt i Sunndal, Sunndalsøra, Sunndal - 1881

 1. Sunndal kommune deltar i et legevaktsamarbeid med Molde kommune som vertskommune fra 01.09.2020. Vaktbelastningen er hovedsakelig 8-delt på lokale vakter på Sunndalsøra kveld mandag til fredag (kl. 19-21) og helg og helligdager (kl. 12 -15). Det tilkommer ca. 2 vakter per måned lokalisert på sentral legevakt i Molde
 2. Felles legevakt for Molde og flere omliggende kommuner blir nå en av to nasjonale piloter. Sunndal kommunestyre vedtok onsdag mot sju stemmer at den lokale legevakten skal beholdes
 3. Her finner du informasjon om ledelse og styret i Legevakt i Sunndal. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere
 4. Strammer til. Nå tar fastlegene i Sunndal silkehanskene av. I brevet skriver de blant annet at alle fastleger har plikt til å delta i kommunal legevakt
 5. Sunndal Legevakt har besøksadresse Mongstugata 5, 6600 Sunndalsøra (Sunndal, Møre Og Romsdal)

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sunndal legevakt, 993534544. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Enheten legevakt og legetjenester består av følgende avdelinger: Legetjenesten, herunder, 33 fastleger på ni legekontor, sykehjemsoverlege, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, skoleleger, fire leger i spesialisering (tidligere kalt «turnusleger») og assisterende kommuneoverlege. Kommunen driver 5 av disse legekontorene på Skåla, Kleive, Kirkebakken, Nesset og Midsund Sunndal Medisinske Senter Sunndal Medisinske Senter Ragnvald Blakstadsgt. 22 6600 Sunndalsøra +47: 71689000. Besøk oss: Sunndal Medisinske Senter Ragnvald Blakstadsgt. 22 6600 Sunndalsøra Vis kart. HelseRespons er et produkt fra WTW AS. Personvern. Helserespons® is a. Utenfor åpningstiden ta kontakt med legevakt på tlf 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113. Ved spørsmål og behov for testing for covid-19, ring legekontoret. Fastleger: Nils Magne Sæterbø (fastlege og kommuneoverlege) Haroon Rashid (vikar) Turnuslege Legevakt. Ring 116117 ved behov for legevakt. Rennebu tilhører legevakten i Orkdalsregionen og er stasjonert ved Orkdal sykehus. Inngang via hovedinngangen (ringeklokke). Åpningstider legevakt Hverdager: kl. 15.30 - 08.00 Helg og høytid: Hele døgnet. Våre leger. Legekontoret har 3 faste leger og 1 turnuslege. Våre leger. Tove Hem.

Legevakt skal hjelpe når fastlegen ikke er tilgjengelig. Hvis det er akutt og står om liv, skal man ringe 113. Som et tiltak for å hindre smittespredning av koronavirus har legesenteret anskaffet egen container for undersøkelse av pasienter med luftveisinfeksjoner og mulig koronasmitte Sunndal legevakt. I kontortiden ta kontakt med din fastlege. Har du ikke fastlege i kommunen, ring 116 117.. Legevakt i Sunndal fra , Møre og Romsdal. Legevakt . Legevakt - Sunndal kommun . Sunndal legesenter har fått betalingsautomat. Den tar imot både kort og kontanter

Sunndal Medisinske senter - Sunndal kommun

Molde interkommunale legevakt som består av kommunene: Aukra, Midsund, Sandøy, Molde, Fræna, Eide, Nesset, Sunndal og Rauma; Informasjon til deg som bruker legevakt eller ambulansetjenesten i området der dette testes ut (pdf) NKLM skal evaluere «pilot legevakt» ved å: Måle effekt av å ha en lege dedikert til LV En ny legevakt i Sunndal vil koste rundt 9 millioner kroner. Personvern og cookies. Aura Avis er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data Sunndal Senterparti ønskjer lokal legevakt, men interkommunalt legevaktsamarbeid ser ut til på sikt å bli nødvendig. Dette pga av nye kompetansekrav, vaktbelastning og forskrifter. Det å vera ein attraktiv arbeidsgiver/kommune med gode legevaktordningar m.m. er viktig ved rekruttering av nye leger og for å få behalde dei vi har

Midsund skal prøve ut ei ordning med videolegevakt. Oppstart er 10. februar 2020. Fram til oppstarten vil utvalgte pasienter få tilbud om å bruke videolegevakt selv om det er lege på vakt. Målet er god opplæring og testing av utstyret Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sunndal Legesenter. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Kvar enkelt av oss må ta ansvar for å avgrense sosial kontakt og rette oss etter dei nye anbefalingane Frikort for helsetjenester. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Trenger du å vise frikortet, finner du det digitalt på helsenorge.no. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret

Legevakt - Sunndal kommune

Til brukarar av legevakt og ambulanse i Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal. Helse- og omsorgsdepartementet ønskjer å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar. Modellen skal prøvast ut i distriktet dit

Årsmelding for Sunndal kommune 2019 - Sunndal kommune

Vakttelefoner Legevakt, brannvakt, barnevernvakt, vann- og avløpsvakt Kontakt oss Ansatte og enheter, Miljøstasjon, servicekontoret , vakttelefoner, sikker epost / eDialog Skole og utdanning Ferie og fridager, skoler, voksenopplæring, PPT, SF Legevakt: 116 117 Strøm - Hafslund: 22 44 10 40 Skatt Øst: 800 80 000 Veterinærvakt: 994 73 947 Viltnemda 911 71 735 Mattilsynet 22 40 00 00. Vakttelefon IHR hendelser og smittehendelser på Oslo lufthavn: 47 46 72 64. Døgnbemannet alle dager. Vakttelefon smitteoppsporingsteamet for henvendelser fra andre kommuner og nasjonale myndigheter. Sunndal har 6 vaktkompetente leger, og ukentlig beredskapsplikt, utenom ordinær arbeidstid, vil øke fra 20 til 26,5 timer pr. uke. I 2023 fyller 2 av legene 60 år, som gir rett til fritak fra. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sunndal Legesenter, 993534544. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Legevakt Sunndal bedrifter gulesider

Fra 1. september tar Molde interkommunale legevakt over ansvaret for legevakten i Rauma og Sunndal Tryggleik når du loggar inn. Når du loggar inn på Helsenorge må du kontrollere at du er på ID-porten hos Difi. Starten på adressa er https://idporten.difi.no og tilkoplinga skal då vere sikker.. Du ser eit hengelåsikon på adresselinja Viktig informasjon til deg som bruker eller er i kontakt med legevakt- og/eller ambulansetjeneste i #Sunndal AnsattPortal; eLæring; SvarUT - Manuell forsendelse; Bruk av SvarUT; Link til epost, office 365, lønnslipp og kvalitetsystem; Dokumentsenteret - ePhorte og Public36 Legevakt i Nesset/Sunndal. Det beste legevakttilbudet for oss i Nesset vil vi få i en størst mulig Romsdalskommune. Meninger. Publisert: 14 april 2016 12:38 Sist oppdatert: 18 april 2016 11:20. I et leserbrev angriper Mellvin Steinsvoll Nesset Høyre for å ville arbeide for.

Rådmannens saksframlegg sier for øvrig at Sunndal kommune har en god legevaktløsning i dag. Dette kan endre seg i 2020 om nye kompetansekrav vil kreve at turnusleger i legevakt må ha utrykningsklar bakvakt, og vil bli vanskeligere etter 2023, når to av dagens leger i Sunndal kan søke om fritak fra legevakt på grunn av alder Til legevakt for sjekk Føreren av bilen som kjørte utfor veien i Grovabukta i Sunndal, må til legevakt for sjekk. Førerkortet er beslaglagt, og det blir opprettet sak, opplyser politiet Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. Virksomheten dekker de fleste medisinske fagområder - og vårt mål er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både på vegne av det offentlige og til private pasienter Deltakelse i 8-delt legevakt kveld og helg ved Sunndal legevakt. Fra 2020 inngår Sunndal i pilotprosjekt legevaktsamarbeid i Romsdal. Det etableres da felles legevakt for 8 kommuner, i Sunndal blir hoveddelen av vaktene lagt lokalt på Sunndalsøra. I tillegg tilkommer noen nattevakter i storlegevakten lokalisert i Molde Politiet meldte klokka 15.26 onsdag ettermiddag at det hadde vært en trafikkulykke i Sunndal. To biler kollidert i Romsdalsveien, ikke langt fra Driva bru på Tredal-siden. - Det er trolig lettere skader på de to førerne som er involvert, opplyste politiet på Twitter

Tre personer ble i natt sendt til legevakt for sjekk etter en brann i Sunndal • En utvidelse med Rauma og Sunndal betinger en betydelig økning av kompenserende tiltak. • Inkludering av Rauma og Sunndal forutsetter at det opprettes lokal legevakt på hverdagskvelder og på helg i Åndalsnes og Sunndalsøra. • De deltakende kommunene må etablere minst 0,5 KAD-seng sammen med legevakttjenesten Sunndal kommune Helsetjenesten - Ledig stilling som fastlege. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Legevakt i Sunndal : Adresse: 6600 Sunndalsøra: Telefon: 116117 Bransjer: Legevakt: Lagre visittkort Ditt firma? Endre informasjonen via 1881 Sunndal kommune hos 1881.no . Offisiell foretaksinformasjon. Org nr : 964 981 604 : Juridisk selskapsnavn : Sunndal kommune. Fra 1. september går Sunndal inn i Molde interkommunale legevakt sammen med Aukra, Hustadvika, Molde og Rauma. I dette samarbeidet skal flere av kommunene, blant annet Sunndal, etablere og teste ut videokonsultasjoner for å kompensere for økt reiseavstand Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå Et jentelag fra Sunndal fotball var søndag kveld innom restauranten, og alle som var innom restauranten er satt i karantene fra mandag kveld. Disse er elever ved Sunndal ungdomsskole og Sande skole, i tillegg til trener og lagleder/foreldre som var med, totalt 12 personer Riksvei 70 Oppdølstrandtunnelen i Sunndal er åpen igjen etter rydding av isopor, melder vegtrafikksentralen

To personar er frakta til legevakt for undersøkingar, etter ein kollisjon i Ålvund i Sunndal, opplyser politiet. Trafikken blir dirigert mens det blir rydda opp på plassen Utsatt oppstart av videolegevakt i Molde interkommunale legevakt . Endringar i legevaktsordninga for Aukra gjeld først frå 10. februar 2020. Utviding av Molde interkommunale legevakt med oppstart av videolegevakter i Aukra og Midsund, samt Sunndal og Rauma skulle etter plana setjast i verk frå 02.01.2020 og 06.01.2020 Manuell oppdatering av bedriftsinformasjon er kjedelig og tar verdifull tid. Med NettSjekk gir vi deg et fleksibelt verktøy som gjør det enkelt å oppdatere, synkronisere, forbedre og overvåke virksomhetens informasjon på Internett Vi minner om at private henvendelser, også fra helsepersonell, rettes til fastlege eller legevakt. Se temasiden for nyheter m.m. Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808 Bergen. Sentralbord: 21 07 70 00 Folkehelseinstituttet@fhi.no Org nr: 983 744 51

Nå testes videolegevakt - og slik blir åpningstidene

Bedriften Bavaria Rørholt Legevakt i Sunndalsøra i Sunndal kommune driver innen bransjen . Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse Molde interkommunale legevakt Når du ringer det nasjonale legevaktnummeret 116 117 - vil du alltid komme til nærmeste legevakt. Utenom fastlegenes åpningstid har vi ansvar for å tilby helsehjelp til alle som oppholder seg i Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Sunndal Ansatte i avdelingen Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen Navn Titte Boken er en håndbok for småbarnsfamilier, spesielt for dem som er nye i Norge. Hver institusjon presenteres med en kort innledning, og en bildeserie med enkel tekst følger barnet gjennom vanlige rutiner. Ved å lese boken sammen kan barn og foreldre b..

Fysioterapeuten

Sunndal Legesenter. Mongstugata 5, 6600 Sunndalsøra. 71 69 40 20. Mer info · Hjemmeside · Kart. Sunndal Legesenter Da. Mongstugata 5, 6600 Sunndalsøra. Produksjon Medisinsk rådgivning Logopeder Legevakt Helhetsterapi Legemiddelprodusenter Krisesentre Incestsentre Helse,. Legevakt i Sunndal: 116 117. Tannhelsetjenesten i Sunndal: 71 69 15 76. Apotek 1 Sunndal: 71 69 12 33. Sunndal Bilskade: 71 69 17 26. Sunndal Sparebank: 71 68 91 00. Sparebank1 Sunndalsøra: 07300. Sunndal Dyreklinikk: 71 69 16 16. Sunndal kirkekontor: 71 69 23 00 . Sunndal kommune. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov. Vår prisliste er derfor ikke utfyllende

Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge >Organisasjonen er registrert med navnet ENK BAVARIA RØRHOLT LEGEVAKT, Organisasjonsnummer 921325541. Registrert kontor adresse Norge, SUNNDAL, Einangvegen 10

Fortsatt lokal legevakt. Du kan fortsatt få time hos lokal legevakt, legger hun til. Sunndal har lege på vakt mellom klokka 19 og 21 på hverdager og mellom klokka 12 og 15 i helgene. Etter stengetid kan du enten få tilbud om videokonsultasjon eller du får time ved legevakten i Molde legevakt •Eide, Fræna, Molde og Nesset •Daglegevakt hver kommune 8 - 16 •Felles legevakt Kirkebakken 16 -08 og Sunndal, Gjemnes og Rauma . KAD (ØHD) - Kommunalt akutt døgntilbud •Lovpålagt - Helse- og omsorgsloven •I stedet for sykehusinnleggelse - bedr

Kommuneoverlege - Sunndal kommun

Aleris har røntgenavdelinger rundt omkring i hele Norge. Du kan bruke henvisningen din hos oss, selv om det ikke står Aleris på den. Vi har både offentlig og privat tilbud. Betaler du for timen din selv, kan du få time på dagen Legevakt 116 117. Teknisk vakt 70 02 91 76. Vakttelefon heimeteneste 99 09 19 19 ( også natt) Alarmtelefon barn og unge 116 111. Barnevernsvakta 91 57 60 20. Krisesenter for kvinner og menn 94 53 99 45. Andre viktige telefonnummer . Finn tilset Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Molde legevakt søker etter sykepleiere i 50% stillinger, stillingsstørrelsene kan endres noe ved behov. Molde kommune har i samarbeid med Aukra Hustadvika Rauma og Sunndal kommuner etablert interkommunal legevakt samarbeid. Posten er etablert i Kirkebakken Helsehus i Veøygata 1 Legevakt i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke Legevakt i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke Legevakt i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal fylk

Vi ønsker engasjerte innbyggere - Kom med din sak! På nettsiden minsak.no kan du enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått for Grong kommune og som du vil støtte. Hvis du samler nok underskrifter, må vi vurdere saken din Ring oss: 71 53 24 00. Skriv til oss. Organisasjonsnummer: 964 981 515. Kommunenummer: 1560. Postadresse: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll Vakttjenester Legevakt, barnevernvakt, meld fra om feil, vann- og avløpsvakt, vegvakt, viltpåkjørsel; Barnehage Barnehager i Hustadvika, søke eller bytte barnehage, planleggingsdager og fridager, pris og betaling, PPT; Skole og utdanning Ferie og fridager, skoler, SFO, Starte på skolen, elevenes rettigheter, PPT, eksamen og elevvurderin Tannlege Bergen. Tannlegevakten i Bergen holder til i Bergen. Tannlegevakten i Bergen tilbyr Offentlig e tannhelsetjenester i Bergen. Se kart, veibeskrivelse, prisliste, tjenester, anbefalinger og erfaringer på Tannlege Norge - Norske tannleger på net Utvidelse av Molde interkommunale legevakt med oppstart av videolegevakter i Midsund og Aukra, samt Sunndal og Rauma var planlagt iverksatt fra henholdsvis 02.01.2020 og 06.01.2020. Nå blir alt utsatt

Sunndal legevakt, Sunndalsøra bedrift gulesider

Legevakt Sunndalsøra - 1881

Leder Legevakt Jobs 2020. Searching for Leder Legevakt job or career in Norway?Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career Tre til legevakt. Tre personer ble sendt til legevakt for kontroll etter å ha blitt utsatt for røyk. - Brannen rakk ikke å utvikle seg, og ble raskt slukket av naboen som kom til stedet for å hjelpe, sier Meisingset. Det skal ikke være snakk om omfattende materielle skader

E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsber Sunndal Medisinske Senter - Ragnvald Blakstadsgt.22, 6600 Sunndalsøra - Rated 4.4 based on 8 Reviews Alltid triveli

Legevakten - Molde kommun

Legevakt - Stjørdal kommun

Tidens Krav - Trafikkulykke på RensvikPPT - Norsk Helsenett SF PowerPoint Presentation, free
 • Abbitte buchkritik.
 • Museumsbund karte.
 • Color line kontakt mail.
 • Solarium tips.
 • Intp humanmetrics.
 • Sukkerarter diabetes.
 • Meagan good instagram.
 • Chris cornell familie.
 • Lønns og prisvekst 2018.
 • Aristocrat.
 • Fremfall trening.
 • Sparringsutstyr taekwondo.
 • Phorex by jaworskyj test.
 • Farmasiutdanning deltid.
 • Drosselrückschlagventil hydraulik.
 • Gevinst ved salg av næringseiendom.
 • Landmaschinen entwicklung.
 • Ring light norge.
 • Modeboutiquen wien.
 • Harry potter och de vises sten.
 • Seriekobling wiki.
 • Berlin attraktionen für kinder.
 • Loppemarked buskerud.
 • Triathlon bekledning.
 • Weiterbildung lohnbuchhaltung dresden.
 • Hank williams yodeling.
 • Barn slår 2 år.
 • Best practice norge.
 • Musikalische früherziehung landshut.
 • Avatar aufbruch nach pandora kinox to.
 • Meldezettel linz hauptwohnsitz.
 • Reductil tilbake.
 • Ü30 party baden württemberg.
 • Campus uni paderborn.
 • Llh østfold.
 • Skolebevis på mobil.
 • Stegte ris som tilbehør.
 • Players born 1998.
 • Ulrich ferber andrea berg.
 • Jord uten torv.
 • Peppes pizza solsiden.