Home

Stangfiske trondheimsfjorden

Langs den mektige Trondheimsfjorden

Fra det nedlagte fergestedet Vangshylla på østsiden er det fine forhold for stangfiske fra land. I Vangshylla er du også over på selve Inderøya, som altså ikke er en øy, men en halvøy, som avsnører Beitstadfjorden med Steinkjer fra resten av Trondheimsfjorden Trondheimsfjorden strekker seg helt opp til Steinkjer i Trøndelag. Med sine 126 km, fra Agdenes til Steinkjer, er Trondheimsfjorden Norges tredje lengste fjord. På vei innover fjorden passerer man Trondheim, Indre Fosen, Stjørdal, Frosta og helt innerst ligger Innherred, med Inderøy, og byene Levanger, Verdal og Steinkjer Trondheimsfjorden er kanskje en av verdens mest artsrike kaldhavs fjorder, her kan man få nesten alt av arter som svømmer i kaldt saltvann. Arter som Torsk, Sei, Lyr og makrell er kanskje de vanligste men også Kveite, Steinbit, Skater og andre mere sjeldne arter blir jevnlig fanget på stang Her kan du som fisker med stang eller håndsnøre i sjø registrere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks

Jeg har fisket i Trondheimsfjorden i en del år, og vet at folk flest begynner å fiske fra våren av og utover sommeren. De fleste (de som, til motsetning av oss, som bare tenker fiskfiskfisk hele året...) fisker helst når det er plussgrader og sol. Det blir nok folk å snakke med, hvis de som fisker i det hele tatt er interessert i å hilse. . Nok av de som ikke er det til at det går an. Med egen båt i Trondheimsfjorden Fire havfiskere - spennende fiskeopplevelser. torsdag 29. mai 2008. Fantastisk prøvefisketur - Kveite 17,5 kg Jeg (Thomas) og Geir Magne satt og snakket tidligere i uken om at vi ville komme oss ut på fjorden 29. mai. Vi var enige om å prøve noen nye plasser Trondheimsfjorden er Norges tredje lengste fjord med sine 126 km fra Agdenes i Orkland kommune til Hjelbotn i Steinkjer kommune. Fjorden ligger i Midt-Norge og strekker seg fra Ørland, sørøstover mot Trondheim, og derfra mot nordøst til Steinkjer.Det dypeste punktet er på 617 meter ved Agdenes.. Innløpet ved Ørland-Agdenes er rundt 4 km bredt, men den vider seg ut innover og er ved. Trondheimsfjorden starter ved Agdenes fyr i Orkland kommune, der den grenser mot Stjørnfjorden.Sørøstover går Trondheimsfjorden til Byneset vest for Trondheim, bøyer der i østlig, senere nordøstlig retning og når inn til Beitstad.. Den ytre delen av fjorden er 3-5 kilometer bred. Der den bøyer østover, utvider den seg sterkt i bredden

Den blå havflata på landkartet legger føringer for hvordan de fleste av oss tenker på havet: Som ei overflate. Med båter og bølger på, så klart, og med torsk og kråkeboller under et sted. Men de fleste har ikke noe bilde i hodet av hvordan norgeskartet ville ha sett ut hvis alt vannet forsvant og det måtte tegnes på nytt -Jeg tipper at Trondheimsfjorden vil være oppfisket temmelig fort, og det kan gjøre at dette blir det siste fisket etter brisling på mange år, sier Refsnes. Han begrunner det med at brisling, som folk flest kjenner som ansjos og sardiner på matbordet, gyter et godt stykke inne i Trondheimsfjorden, og at grunnstammen av brislingen dermed er «født og oppvokst» her

Trondheimsfjorden har eit rikt sjøliv og minst 90 forskjellige fiskeartar er observerte. Fjorden har ein av dei største biologiske produksjonane av fjordane i Noreg.I nyare år er det oppdaga korallar på djupt vatn (Lophelia pertusa), ikkje langt frå Trondheim.Fleire av dei beste lakselvane i landet munnar ut i Trondheimsfjorden. Av desse finn ein Gaula (i Melhus like sør for Trondheim. Sa de drev med stangfiske. De to om bord forklarte at garnet ikke var deres, I fjor kom det bare rundt 180 000 villaks fra havet inn til lakseelvene rundt Trondheimsfjorden og ellers i Trøndelag. For at denne bestanden ikke skal reduseres ytterligere, er det strengt forbudt med drivgarnsfiske av villaks Nidelva er et sentralt vassdrag og renner sine siste 15 km gjennom Trondheim kommune før elva renner ut i Trondheimsfjorden. Markaområdene rommer et stort spekter av større eller mindre vassdragssystem, der Jonsvatnet, som er Trondheims hoveddrikkevannskilde, er den klart største (14,1 km2) og dypeste (ca 100 m) innsjøen

TOFA og Trondheim kommune kartlegger fiskeressursene i kommunen og påser at hensynet til fiskeressursene blir ivaretatt. Vi arbeider for å bedre fiskemulighetene i innlandsvatna, Nidelva og Trondheimsfjorden, ivareta bevaringsverdige fiskestammer, og for å unngå spredning av fremmede arter Her er de offisielle norske sportsfiskerekordene i saltvann. Brungylt 0,408, Steinar Andersen, Tananger, 07.06.2014. Dvergulke 0,175,8, Vetle Arin Høntorp Westli. Trondheimsfjorden er Norges tredje lengste fjord med 126 km. Den tjener som en naturlig grense mellom Nord- og Sør-Norge. Trondheimsfjorden grener inn i mange mindre fjorder, de største er Orkdalsfjorden i sørvest, Strindfjorden og Åsenfjorden i øst, og Beitstadfjorden i nordøst Mork har brukt de siste 40 årene av karrieren til å studere Trondheimsfjorden. De om lag 1,5 tonnene i garnet, nesten alt maneter, viser et voksende og urovekkende problem i Trondheimsfjorden: en eksplosjon av maneter kalt Periphylla periphylla, eller kronemanet. Disse slimete skapningene som kan leve i 30 år eller mer, fyller fiskernes garn Fiske på Innherred Kilde: Innherred har mye å by på når det gjelder fiske. Du kan fiske i Trondheimsfjorden fra land eller fra båt. Eller du kan fiske i de mange og fiskerike vannene i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer eller Snåsa

Vi kan tilby stangfiske etter aure og canadisk bekkerøye i store innsjøer eller i små vann og vassdrag. I Ljosåvassdraget, Grautheller (Sira) og Taumevassdraget finnes opprinnelig aurestamme. I Roskreppfjorden, Svartevassmagasinet, Øyarvatn, Nilsebuvatn og Blåsjø er det både aure og bekkerøye Garnlengda. Du kan bruke garn med samla lengde på inntil 210 meter. Men dersom du fiskar etter torsk, kan garnet maksimalt ha ei samla lengde på 165 meter.. Maskestørrelsen. Minste tillatte maskestørrelse for botnsette garn (også trollgarn), som vert sette sør for 62°N, er 126 mm Bare i et areal tilsvarende Trondheimsfjorden kan det produseres 24 millioner tonn makroalger. Målt opp med at det til nå bare er en produksjon på rundt 200.000 tonn i Norge, viser det hvilke arealmuligheter det er for slik produksjon i Norge. Verdens totalt produserer 30,5 millioner tonn makroalger Innherred har mye å by på når det gjelder fiske. Du kan fiske i Trondheimsfjorden fra land eller fra båt. Eller du kan fiske i de mange og fiskerike vannene i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer eller Snåsa. TRONDHEIMSFJORDEN Trondheimsfjorden landets mest artsrike fjord og det er perfekt å fiske fra båt og land Generelle fiskeregler i saltvann Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse. Det frie fisket gjelder i utgangspunktet også fiske med faststående redskap

Fjordfiske i Trondheimsfjorden - Opplev Trøndela

Kart båttrafikk i Trondheimsfjorden. Diverse. Diverse informasjon. Båtforeninger Spisesteder WiFi Kanaler Kultur Fyr Linker Båtutstyr Søk Download POI Interessante steder Om oss. Home; Kart over fiskeplasser i Oslofjorden. Ta også en titt på våre kart over badeplasser og båtramper i Oslofjorden Trondheimsfjorden. 655 liker dette. Trondheimsfjorden er Norges tredje lengste fjord med sine 126 km og strekker seg fra Ørland, sørøstover mot Trondheim, og derfra mot nordøst til Steinkje

Sjøfiskemuligheter rundt Trondheim - TOF

Stangfiske i sj

Fiskeplasser i Trondheimsfjorden - Midt-Norge - Fiskerside

Trondheimsfjorden, over mot bygdene i Hemne, har ikke sin faste menighet av naturelskere som de fleste andre. Her kan en med dikterens ord si at en ferdes «på gjengrodde stier». Knapt noe annet sted har hver enkelt nyansering i terrenget sitt eget navn som det er tilfelle med disse trakter. Navnene skriver seg fra den tid da skog og mark. I elvene rundt Trondheimsfjorden er det kun villfisk som er innrapportert og inkludert i statistikken. I andre elver blant annet Namsen er oppdrettsfisken inkludert * *Total norsk side, inkl garn og feller 47,7 tonn/12.093 stk Stangfiske utgjør ca 30% - Fritidsfiske Laks, totalt 2014 Norge Fisket i Trondheimsfjorden er godt og variert, med muligheter for fiske både fra båt og fra land. Det er også mulig å drive fjordfiske etter laks ; En 75 år gammel mann fra Tysvær er dømt for å ha brutt havressursloven etter at han ble tatt for ulovlig krabbefiske i •I resten av landet er

Fisket i Trondheimsfjorden er godt og variert, med muligheter for fiske både fra båt og fra land. lange, hyse, flyndre, hvitting, pigghå og makrell ; I andre land, for eksempel England, der forskjellen på flo og fjære kan være enorm, eller du kan risikere at det er tørt land der du skal fiske Innenfor området er det registrert stangfiske fra kaiene mot Nidelva når disse ikke er . Trondheim kommune Saksfremlegg - arkivsak 08/8386-26 (149185/09) 5 Det store landskapsrommet er Trondheimsfjorden, og Brattøra ligger sentralt plassert i forhold til Midtbyen Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Med egen båt i Trondheimsfjorden: Fantastisk prøvefisketur

Trondheimsfjorden - Wikipedi

 1. hjelp av stangfiske. Det var generelt lite fisk å få, men det var mest torsk som ble fisket. Mageanalysene har vandret ut enten noe før eller senere enn vanlig i elvene ellers i Trondheimsfjorden, vil fisket ha foregått innenfor en viktig del av utvandringsperioden både i 2000 og 2001
 2. Det er stor forskjell på undersøkelser gjennomført med stangfiske om høsten nedenfor en foss hvor rømt laks ikke kommer seg videre og undersøkelser som omfatter hele elva og inkluderer all fisk i elva ved f.eks. drivtellinger. En trenger gode undersøkelser for å gjøre de riktige tiltakene i elvene
 3. NRK Trøndelag melder torsdag 24.09.-09 at store mengder oppdrettstorsk har blitt tatt på garn i Trondheimsfjorden Onsdag ble det kjent at Naturvernforbundet har anmeldt Frengen Havbruk på Ytterøy i forbindelse med at det har rømt torsk fra anlegget

Nyheter, reportasjer og 2500 fiskeplasser med oppdatert beskrivelse av fiskeforhold, fisketider, regler, fangster og salg av fiskekort Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, følger fisketiden for fiske etter anadrome laksefisk fra land og båt bestemmelsene for sjøørret i det aktuelle vassdraget. tradisjon, mens stangfiske er relativt nytt. Foreslår at fisketid for kilenot ikke endres, men at stangfiske stenges Elvene rundt Trondheimsfjorden får 410.000 kroner fra Havbruksnæringens miljøfond for drivtelling og uttak av rømt fisk fra Orkla og Gaula. TELLING Anders Lamberg fra Skandinavisk naturovervåkning telte laks både i Orkla og Gaula i fjor, og så umiddelbart at de tiltakene som ble gjort i elvene hjelper Med de oppkjøp av kilenotfiske som foregår i Trondheimsfjorden, seiler Gaula opp som en klar favoritt for å kalles Norges aller beste lakseelv for sportsfiskere. Til tross for at fiskeforholdene heller ikke her var de beste sist sommer, ble det landet over 26 tonn laks på stang. Det er nøyaktig 9 tonn mer enn i både Namsen og Orkla

Trondheimsfjorden - Store norske leksiko

Fritid, fiske og fiskeutstyr: Rømt torsk i Trondheimsfjorden -Dette viser at sjøørreten er hardfør, og at den tåler både ekstra håndtering i forbindelse med merking, innfanging (stangfiske) og den nye hindringen som fiskesperra representerer på veien til sjøen, sier Øyvind Solem som har ledet prosjektet. -Sjøørretbestanden i Driva er betydelig redusert de siste 15 årene, og er sårbar Trondheimsfjorden. Sparbu 35. Ramberg. Tronestangen. Levanger. Alstadhaug Fiborgtangen. Finnsvika. Skei. 25. - Vi har utleiehytter, utleie av kano, kajakk og båt - Gratis stangfiske i 50 vatn. For min del er jeg blitt avhengig av ekkolodd ved stangfiske, utenom ved fiske på plasser jeg er veldig kjent. Bruker ekkoloddet spesielt mye ved let etter torsk ved bunnen, og spesielt etter sei stimer og tilsvarende. Har bare et Lowrance Elite 4, og har funnet stor glede i å krysse i alle retninger over en stim og markere ytterpunktene

Hvordan ser Trondheimsfjorden ut? Norges geologiske

Ramsarområdet Trondheimsfjorden våtmarkssystem oppfyller følgende kriterier: - Kriterium 1: Men i det strømrike sundet som forbinder Eidsbotn med Trondheimsfjorden, har det foregått stangfiske i lang tid og dette foregår fortsatt. Bygg og Installasjoner Han fikk aldri has på 40-kilosruggene han bestemt mener å ha hatt på kroken flere ganger, og han slo aldri verdensrekorden for stangfiske på 32,5 kilo. Men det er ikke den største fisken det handler om for Hansen nå. Det gjelder noe mye større: Nidelvas eksistens. - Nidelva er sjela mi, det er en gullåre vi har i byen vår Eller logg inn gjennom disse tjenestene. Logg inn med Facebook. Logg inn med Twitte Her er det et hav av muligheter for avkobling, late dager i hengekøya nede ved vannet, kombinert med friluftsliv, gå på fotosafari og studere blomster/fugler, i månedene mai og juni kan du være vitne til tiur og orreleik på myra i umiddelbar nærhet, kanskje vil du ta en rotur med båten, prøve fiskelykken med garn eller stangfiske, ta en dukkert, eller rett og slett ta på. Startsiden.no gir deg rask og enkel tilgang til kvalitetsinnhold på internett

Redd det fiskes brisling i Trondheimsfjorden for siste

 1. Lyr på 3,5 høres ikke dumt ut nei, sikkert bra fight i den! Var ute i kveld og fikk en sjøørret på mellom 2.5-3 kg, kunne ikke veie fordi den ble satt kjapt tilbake Sykt artig å få betalt for letingen etter gode sø plasser i trondheimsfjorden
 2. Send one-time code. One-time code. One-time cod. Generelle fiskeregler for Stabburselva finner du her. Fiskekort/fishin
 3. Heisann. Familien vår er på jakt etter strørre båt, og håper noen har tips/hjelp i vår søken. Vi har hatt flere båter, men aldri større enn 18 fot. En del ønsker er det alltids, og en del båttyper som utmerker seg: Helst Hardtop så en slipper kallersje. Lukket toalettrom. Soveplass for 2 voksne o..
 4. DigitaltMuseum found 21 hit

The bridge over the river (GC2TQ0D) was created by arnbjuga on 5/8/2011. It's a Micro size geocache, with difficulty of 3, terrain of 2.5. It's located in Trøndelag, Norway. THE BRIDGE over the river Stjørdalselva med sideelvene Forra og Sona, et av de mest lakseførende vassdrag som munner ut i Trondheimsfjorden Forvaltning av villaksen i Norge er en spennende arena der viktige samfunnsinteresser brytes mot hverandre, fremholder Øystein Aas, tidligere sekretær i Rieber-Mohn utvalget, nå programkoordinator for Norges forskningsråds villaksprogram

Gjemte ulovlig fisket laks under vann - adressa

Frostingen. Velkommen til Frosta. Frosta er rik på kultur og historie. Et. av Norges første tingsted - Frostatinget lå her. Like ved tingplassen har. vi Logtun Kirke fra 1400-tallet. Flere helleristningsfelt finnes i bygda Formålet med dette redskapet var til fiske i Trondheimsfjorden, til både dorging, hekling, stangfiske/fiskehjul og juksa maskiner. Og det virker utmerket. I Skarnsundet er dette det beste du kan bruke. Der får jeg hovedsakelig sei, torsk og lyr, men også sild og makrell,. Fiske uer med stang. Slik fisker du kveite. Å kjøre kveite med stang og snelle er selvsagt uovertruffent. Uer er en fisk kveita ofte beiter på i havet, og er også en agnfisk kveita vil sette pris på

Innlandsfiske i Trondheim

I Trondheimsfjorden kan du også fiske sjøørret stort sett hele året. Innenfor sonene er stangfiske fra land tillatt hele året, med unntak av en sone på 100 meter fra elvemunning, der det er forbudt å fiske . Regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye Her kommer en app du virkelig bør laste ned på telefonen din. En app hvor du finner minstemål på fisk, bilder av arter og regler for stangfiske. I tillegg er det nå en funksjon hvor enn fritidsfisker kan rapportere om tapt redskap. Detter kan for eksempel være teiner, ruser, garn eller line som dermed kan [] Karuss med bolle - 15. juni. Skal du ut å fiske i sjøen så er det en rekke regler man må sette seg inn i. Dette er for å. Regler ved oppdrettsanlegg. Du må være mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanleg

Sportsfiske i Trondheim - Trondheim kommun

Vädret är toppen. Lagom varmt och man får riktigt med vårkänslor. Ingen snö kvar alls. Skönt det. Var till en av åarna här. RönneÅ som är g.. Dette er da bloggen til storlaksen16 eller Viktor Hansen for de som kjenner meg best som han. Her stårre for det meste om mitt fiske meen kan da fort slenge inn litt annet

Sportsfiskerekordene i saltvann - Villmarksli

 1. Midt på dagen lørdag basket Bjørn Bjølgerud fra Vikersund i land en laks på 20, 2 kilo og 1,25 meter lang. Dette skal være den tredje størs..
 2. Vår tur starter her i enden av en skogsvei. Det har regnet kraftig siste døgnet, men heldigvis er det et lite opphold slik at klargjøringen for fotturen inn til hytta blir enklere
 3. Å få laks på over 20 kilo er en sjeldenhet her til lands, men den uoffisielle verdensrekorden for stangfiske er en laks som veide 35,89 kg. Den ble tatt i elva Tana i Finnmark i 1928. I Devon River i Sør-England ble det i 1901 fanget en laks på hele 46,78 kg, men ikke på stang.(Kilde: Wikipedia) Les mer her

Stangfiske fra land har lite å si for beskatningen av laks. 2.3.3 Laksefiske i vassdragene. De sentrale forskriftene har generelle, men til dels detaljerte regler om tillatt redskap og agn. mellom sjøtemperaturen målt utenfor munningen av Trondheimsfjorden og fangst av smålaks året etterpå I'm still here cus my love came to stay,Remember that even though the weather is grey today! Jeg er han som nevner at vi bør skaffe oss en speider i annenhvert innlegg

Hooked-magasinet er et gratis e-magasin om sportsfiske som publiseres på nett­siden www.hookedmag.no. Mag­asinet er et produkt av Hooked.no, Norges største, nettbaserte sportsfiskeplattform PDF | On Sep 28, 2016, Anders Løland and others published Metodevurdering for registrering av rømt oppdrettslaks | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Elvene rundt Trondheimsfjorden Ellers er det kun stangfiske i elvene. Dette hadde virkelig vært noe for Salsea prosjektet å se på. 04.11.11 Sjølaksefiske bryter FN-lov. Dette hevder Orri Vigfússon i North Atlantic Salmon Fund (NSAF) i en reportasje i Nordlys nylig Trondheimsfjorden, Sundet og Eidsbotn representerer vannspeil og landskapsrom som har en viktig og nær tilknytting til byen. Jeteèn og Snekkarberget som møteplass for stangfiske. Ny gangbru over elva til Holmhaugen skal innby til opphold og opplevelse ved eleveutløpet Dette lovverket omhandler alle typer fritidsfiske, inkludert stangfiske, og da forholder vi oss til det, sier han til Hooked. Les også: Nå er blålangen totalfredet, tatt i Trondheimsfjorden i november 1993. Dersom Kårbø orker å jobbe seg gjennom papirmøllen til IGFA, vipper han altså den 25 år gamle verdensrekorden ned fra tronen

 • Weinfeldgasse hall.
 • Day spa bad dürkheim.
 • Nelson mandela zitate deutsch.
 • Who obesity 2017.
 • Julelys laser.
 • Studentisches wohnen.
 • Forenkle uttrykk brøk.
 • Mff live stream.
 • Skigebiet st johann tirol pistenplan.
 • Finnskogtoppen historie.
 • Gamle tv serier nrk.
 • Nissan qashqai hybrid.
 • Berlin 1948.
 • Solfangere enova.
 • Ninja h2r 0 60.
 • Bmw 850 csi technische daten.
 • Slalom port regler.
 • Symptome darmkrebs anfangsstadium.
 • Trening med powerbands.
 • Harvey skiløper.
 • Übersee erfurt burger.
 • Pågang kryssord.
 • Vertretungsplan aeg frankenthal.
 • Trondheim hudklinikk.
 • Jeremy renner imdb.
 • 5/3 ventil.
 • Pigalle frukost pris.
 • Skigebiet st johann tirol pistenplan.
 • Begagnade vhs filmer.
 • Disrupsjon.
 • Laser world of photonics 2018 shanghai.
 • Fingerbrett.
 • Wilhelm zu wied.
 • Yzma disney.
 • Mft spiker.
 • Pizzeria amore växjö meny.
 • Konge på 400 tallet kryssord.
 • Fjerne muggsopp treverk.
 • Google chrome offline game.
 • The very best of neil diamond.
 • Romvesener wikipedia.