Home

Fønikisk alfabet

Det fønikiske alfabet stammer fra omkring 1000 f.Kr. og er blevet afledt af et ægyptisk alfabet fra omkring 1800 f.Kr... Mange moderne alfabeter antages at være afledt af det fønikiske alfabet, f.eks.: hebraisk, arabisk, græsk og latin. (Det sidste via det gamle italiske alfabet).. Ligesom proto-sinaitisk, arabisk og hebraisk er det fønikiske alfabet et konsonantalfabet, (en abjad), og. Fønikisk alfabet og tidlig hebraisk alfabet var hovedgreinene i kanaanittisk alfabet som igjen var én av fire hovedgreiner av det nordsemittiske alfabetet som utviklet seg i middelhavsområdet omkring år 1000 f.Kr. N=Nummer- eller tallverdi, P=Fønikiske skrifttegn, H=Hebraiske skrifttegn Fønikisk alfabet, også kalt for urkanaanittisk alfabet for inskripsjoner som er eldre enn rundt 1050 f.Kr., var et ikke-piktografisk konsonantalfabet, eller abjad, det vil si en form for skriftsystem hvor hver bokstav står for en konsonant og at leseren må legge til vokalen selv.[1] Det ble benyttet for skriving av fønikisk, et nordsemittisk språk som ble brukt av sivilisasjonen i Fønikia Bokstaveringsalfabet, av og til misvisende omtalt som fonetisk alfabet, finnes i mange språkutgaver.Det har historisk eksistert mange ulike nasjonale bokstaveringsalfabeter, gjerne med utspring i å forhindre misforståelser over telefon og radiosamband: Støy og dårlig lydkvalitet kan gjøre det vanskelig å stave én og én bokstav på en tydelig måte

Det fonetiske alfabetet Internasjonalt alfabet for radiokommunikasjon. Det fonetiske alfabetet brukes når du skal stave/bokstavere viktige ord. Det er svært nyttig for å unngå misforståelser og brukes særlig i radiokommunikasjon for oppgi koder og kallesignaler for båter og fly Fønikisk, utdødd språk som i oldtiden ble talt av fønikerne. Fønikisk er et semittisk språk, nærmest i slekt med hebraisk, Det gamle testamentes språk. Det er bare kjent gjennom innskrifter, den eldste fra ca. 1000 f.Kr., størsteparten fra tiden etter 500 f.Kr., og gjennom noen replikker hos den latinske dikteren Plautus (død 184 f.Kr.) i komedien Poenulus Fønikisk var et språk som opprinnelig ble snakket i kystregionen av den østlige delen av Middelhavet i det området av Midtøsten som den gang ble kalt for Kanaan på fønikisk, arabisk, hebraisk og arameisk.«Fønikia» på gresk og latin, og «Pūt» i oldtidens Egypt.Fønikisk er et semittisk språk i den kanaanittiske undergruppe. Dets nærmeste slektninger er hebraisk som det er meget. Det greske alfabetet er alfabetet som brukes til å skrive gresk.Ordet alfabet kommer fra de to første bokstavene i det greske alfabetet; alfa og beta.. Det greske alfabetet ble utviklet fra et semittisk alfabet en gang før år 700 f. Kr., riktignok med visse endringer og tilføyelser Alfabet er det settet av symboler eller skrifttegn som gjengir lydene i et språk. I de fleste alfabeter er tegnene ordnet i en fast rekkefølge. Hvert av tegnene representerer gjerne en konsonant eller en vokal, eventuelt en gruppe konsonanter eller vokaler, en kombinasjon av konsonant pluss vokal, eller en stavelse. Den tidlige utviklingen fra billedskrift til alfabet er uviss

Fønikia var i antikken kyststripen langs Syria, mellom Middelhavet og Libanon-fjellene, fra Karmel i sør til Elevtheros i nord. Befolkningen var semitter, i nær slekt med kanaanittene, og selv kalte de seg kanaanitter.Utløpere fra Libanon-fjellene stykker Fønikia opp og gjør landeveisforbindelsen vanskelig. Derfor utgjorde landet ikke noen politisk enhet Fønikisk skrift Fønikisk alfabet, også kalt for urkanaanittisk alfabet for inskripsjoner som er eldre enn rundt 1050 f.Kr., var et ikke-piktografisk konsonantalfabet, eller abjad, det vil si en form for skriftsystem hvor hver bokstav står for en konsonant og at leseren må legge til vokalen selv. 121 relasjoner Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Fønikisk alfabet og det tidlige hebraiske alfabet var hovedgrene i kanaanittisk alfabet, som igen var én af fire hovedgrene af det nordsemitiske alfabet, som udviklede sig i middelhavsområdet omkring år 1000 f.Kr. N=Nummer- eller talværdi, P=Fønikiske skrifttegn, H=Hebraiske skrifttegn Israelittene overtok det fønikiske alfabetet med 22 konsonanttegn en gang i tidsrommet ca. 1100-ca. 800 fvt. Noe eget hebraisk alfabet kan ikke identifiseres sikkert før 800-tallet fvt., da det skjedde en utvikling til lokale varianter som gjør det mulig å skille mellom fønikisk, hebraisk og arameisk

fra Wikipedia, den frie encyklopedi Fønikisk alfabet; Typ Det greske alfabetet brukes i dag til å skrive språket gresk. Ordet alfabet kommer fra de to første bokstavene i det greske alfabetet, alfa og beta. Det greske alfabetet regnes som forløperen til de latinske og kyrilliske alfabetene. Les mer om gresk og nygresk De greske bokstavene brukes ofte som symboler og betegnelser innenfor matematikk og andre vitenskapsfag, se for eksempel pi π Arabisk: Verdens femte største språk.Offisielt språk i 25 land. Ca. 310 millioner mennesker har arabisk som morsmål, og ca. 270 millioner snakker det som andrespråk. Det arabiske alfabet: Skriftsystem som opprinnelig ble utviklet for arabisk, men som gjennom historien er blitt adoptert av flere andre språksamfunn. Det brukes i dag blant annet i persisk, urdu, pashto og enkelte kurdiske. Det arameiske alfabet, en modifisert utgave av det fønikiske, var utgangspunktet for moderne arabiske og hebraiske skriftsystemer.Det greske alfabetet (og ved dens forlengelse også det latinske , kyrillske og koptiske ) var en direkte etterfølger av det fønikiske, skjønt bestemte bokstavverider ble endret for å representere bestemte vokaler

Fønikisk alfabet Fønikisk skrift Fønikisk alfabet, også kalt for urkanaanittisk alfabet for inskripsjoner som er eldre enn rundt 1050 f.Kr., var et ikke-piktografisk konsonantalfabet, eller abjad, det vil si en form for skriftsystem hvor hver bokstav står for en konsonant og at leseren må legge til vokalen selv Fønikisk alfabet. Fønikisk skrift Fønikisk alfabet, også kalt for urkanaanittisk alfabet for inskripsjoner som er eldre enn rundt 1050 f.Kr., var et ikke-piktografisk konsonantalfabet, eller abjad, det vil si en form for skriftsystem hvor hver bokstav står for en konsonant og at leseren må legge til vokalen selv. Ny!! Oversigt. Det antages, at det græske alfabet blev bragt til Grækenland af fønikiske købmænd. Det er uomtvisteligt, at det græske alfabet blev afledt af et fønikisk alfabet, men den nøjagtige kilde til det græske alfabet er usikker.. I antikken skrev grækerne kun med store bogstaver. De små bogstaver opstod af papyrusskriftens mere bløde udgave af de store bogstaver

Fønikiske alfabet - Wikipedia, den frie encyklopæd

Mot slutten av det fjerde århundre f.Kr. hadde det fortrengt lokale alfabeter over den greskespråklige verdenen for å bli standardformen for det greske alfabetet. Bokstavnavn. Da grekerne adopterte det fønikiske alfabetet, overtok de ikke bare bokstavformene og lydverdiene, men også navnene som alfabetets rekkefølge kunne resiteres og huskes Det iberiske skriftsystem er paleohispaniske skriftsystemer som ble benyttet for skrive og lese det nå utdødde iberiske språket som ble praktisert på den østlige og sørøstlige delen av Den iberiske halvøya (dagens Spania).De fleste av disse er typologisk meget uvanlige ved at de er delvis syllabiske (symboler og ideogrammer som representerer stavelser) og delvis alfabet framfor et rent. Historie. Fønikisk var et sprog af semitisk oprindelse. Det var udbredt over store dele af middelhavsområdet, og selv om det fønikiske alfabet var forbilledet for det græske, findes der kun få kilder på fønikisk om historiske, kulturelle eller religiøse emner. Men der findes mange samtidige beretninger om fønikerne. Fønikerne var et handelsfolk, som vist kan spores til det 12. Det fønikiske alfabet stammer fra omkring 1000 f.Kr. og er blevet afledt af et ægyptisk alfabet fra omkring 1800 f.Kr. Det greske alfabetet ble utviklet fra et semittisk alfabet en gang før år 700 f. Kr., riktignok med visse endringer og tilføyelser. Tidligere hadde gresk blitt skrevet med det historikere kaller minoisk skrift (Se Linear B).Trolig ble grekerne kjent med alfabetet gjennom fønikerne

Fønikisk alfabet Det fønikiske alfabet stammer fra omkring 1000 f.Kr og er blevet afledt af et ægyptisk alfabet fra omkring 1800 f.Kr.. Mange moderne alfabeter antages at være afledt af det fønikiske alfabet, f.eks.: hebraisk, arabisk, græsk og latinsk. (Det sidste via det gamle italiske alfabet) Men mens Fønikisk alfabet kan betraktes som far til omtrent alle skrevne systemer i vest, det er noen alfabeter som ikke har noe forhold til det. Dette inkluderer det maldiviske skriptet, som låner elementer fra arabisk, men avledet mange av bokstavene fra tall

Vokalar i ulike skriftsystem – Wikipedia

Romerenes alfabet er basert på etruskerenes[1] alfabet som er basert på det greske (et av dem). Gamma ser ut som en opp-ned L. slik: Γ. Den kommer til gresk fra fønikisk der den het gimel, og kommer sannsynligvis egentlig fra en egyptisk hieroglyf som forestilte en slynge. Sammenhengen med C kan du kanskje ane om du vrir den 45 grader en alfabet er et standard sett med bokstaver (grunnleggende skriftlige symboler eller grafemer) som brukes til å skrive ett eller flere språk basert på det generelle prinsippet om at bokstavene representerer fonemer (grunnleggende signifikante lyder) av det talte språket. Dette i motsetning til andre typer skrivesystemer, for eksempel stavelser (der hvert tegn representerer en stavelse) og. Alle PC-er kommer med et forhåndsinstallert utvalg av skrifttyper (fonter), som Helvetica, Verdana, Arial og Times New Roman. Utvalget er dog ganske begrenset, og skal du skrive et brev, lage en invitasjon e.l., er det langt mer snasent å finne seg en skrifttype ikke alle andre bruker Grekerne adopterte alfabetet fra det tidligere fønikiske alfabetet, et av de nær beslektede manusene som ble brukt til det vestsemittiske språk. Det fønikiske alfabetet er imidlertid begrenset til konsonanter. Da den ble adoptert for å skrive gresk, ble visse konsonanter tilpasset til å uttrykke vokaler

Fønikia - Wikipedi

 1. Fønikisk alfabet. Arameisk alfabet; Barnesystemer. Hebraisk. Nabataean Palmyrene Edessan Hatran Mandaic Elymaic Pahlavi Brāhmī [a] Kharoṣṭhī Syriac → Sogdian → Old Uyghur → Mongolian → Manchu → Nabataean alfabet → Arabisk alfabet → N'Ko-alfabetet: Retning: Høyre.
 2. Deseret-alfabetet - alternativt fonetisk tilpasset alfabet til det engelske sprog, udviklet omkring 1854; Alfabeter til specielle formål: Det internationale fonetiske alfabet (bruges i f.eks. ordbøger til at beskrive hvordan ordene udtales) Morsealfabetet; NATO's fonetiske alfabet (der sætter navne på hvert bogstav, til brug i f.eks.
 3. Fønikisk brev Ofte kalles det første alfabetet fønikisk, siden det var i Phoenicia, den gamle kanaanitiske staten, ble lydsymbolene mye brukt. Den besto av 22 bokstaver, som også betegner bare konsonantlyder. Deres skriving ble hentet fra de gamle greske tegnene, men ble litt modifisert
 4. Et alfabet er et standardisert sett med grunnleggende skriftlige symboler eller grafemer (kalt bokstaver) som representerer fonemene til visse talte språk.Ikke alle skrivesystemer representerer språk på denne måten; i en læreplan representerer hvert tegn for eksempel en stavelse, og logografiske systemer bruker tegn til å representere ord, morfemer eller andre semantiske enheter

Alfabetet. Fønikisk alfabet ble oppfunnet og utviklet av et praktisk handelsfolk som trengte et greit skrivesystem for å føre regnskaper og føre kartotek over innbo og handelsvarer. Skilnaden mellom dansk-norsk alfabet og det svenske alfabetet er at ein i nyttar Ä i staden for Æ og Ö i staden for Ø Det græske alfabet blev udviklet i klassisk tid (omkring 800-tallet f.Kr.) og anvendes selv i dag for i skrift at udtrykke det græske sprog .Dens bogstaver blev anvendt oprindeligt også for at betegne tal og tal, og de har tiden med også blevet anvendt for en række andre formål: som matematiske symboler, navne på stjerner og så yderligere

Det græske alfabet - Wikipedia's Grekiska alfabetet asAlfabet, stilart, udspring | Stock vektor | Colourbox

Det kyrilliske alfabetet et oppkalt etter Kyril som sammen med sin bror Methodius drev kristen misjon på Balkan i det 9 Ш er for øvrig laget etter den hebraiske ש som står for den samme sj-lyden. På fønikisk ser den slik ut w. Grekerne snudde denne w mot høyre og fikk Σ, sigma, som uttales s fordi sj-lyden ikke finnes. Fønikisk var et språk som opprinnelig ble snakket i kystregionen av den østlige delen av Middelhavet i det området av Midtøsten som den gang ble kalt for Kanaan på fønikisk, arabisk, hebraisk og arameisk. «Fønikia» på gresk og latin, og «Pūt» i oldtidens Egypt. Fønikisk er et semittisk språk i den kanaanittiske undergruppe. Dets nærmeste slektninger er hebraisk som det er.

Fønikisk alfabet - Wikiwan

Fønikisk alfabet

Papyrus er en egyptisk oppfinnelse som ble tatt i bruk 3.200 f.Kr. Det vestsemittiske skriftsystemet hadde en rekke lokale varianter, som fønikisk, arameisk, hebraisk og kanaan­ittisk. Dette skriftsystemet besto av et rent konsonant-alfabet (k-alfabet) på 22 konso­nanter, og var fonetisk så langt som angivelsen av konsonantlyder angikk Fønikisk alfabet. Personen som har bokstaven som ble ropt ut må fort si en annen bokstav før han blir slått i hodet med avisen. En annen årsak for dets suksess var den maritime handelskulturen til de fønikiske handelsfolkene, som bidro til å spre alfabetet til et antall streder i og Det koptiske alfabet er en modifisert utgave av det greske alfabetet med noen ekstra bokstaver, fra 6 til 7, avhengig av hvilken koptisk dialekt som skrives, som er avledet fra demotisk. Som et levende språk for daglig tale blomstret koptisk fra rundt år 200 til 1100 , og den siste opptegnelsen av noen som naturlig talte det var en gang i løpet av 1600-tallet Alfabeter i asiatiske språk - lagt ut i Språk: Jeg legger jo merke til at det brukes mange forskjellige alfabeter i asiatiske språk. Er det noen som har oversikt og helst en link for å finne ut av dette

Det koptiske alfabet er en modifisert utgave av det greske alfabetet med noen ekstra bokstaver, fra 6 til 7, avhengig av hvilken koptisk dialekt som skrives, som er avledet fra demotisk. Koptisk språk er den siste fase av oldtidens egyptiske språk og er en direkte etterkommer av det gamle egyptiske språk som ble skrevet med hieroglyfer, hieratiske og demotiske tegn Det latinske alfabetet, også kalt romerske alfabet, er et alfabet som ble utviklet fra det greske alfabetet over en lengre periode fra etruskernes tid. Det er i dag det mest brukte alfabetet i verden, og det blir brukt i alle vesteuropeiske språk. Det består av de samme bokstavene som romerne brukte, men med noen få tillegg Fønikere og fonetisk alfabet NYTT TEMA. Side 1 av 2 Neste > Innlegg: 4109. Sparklebrus3. 06.03.14 18:59. Del. En kjent føniker var matematikeren Pythagoras, født og oppvokst i Sidon i dagens Levanten. Fønikerne er kjent for mye, som blant annet utviklingen til et fonetisk alfabet Den avestisk alfabetet ( persisk: دین دبیره, romani: larm dabire) er et skriftsystem utviklet i løpet av Irans Sassanid epoken (226-651 CE) for å gjengi avestisk.. Som en bieffekt av utviklingen, ble manuset også brukt til Pazend, en metode for å skrive middelpersisk som ble primært brukt i Zend-kommentarene til tekstene til Avesta.I tekstene til zoroastrisk tradisjon blir.

Bokstaveringsalfabet - Wikipedi

Norsk: ·En sortert rekke bokstaver brukt i et skriftspråk· I matematikk, en endelig mengde tegn i et formelt språk.··alfabe Det er tegnene som fremstiller dyr, fugler eller mennesker som viser leseretningen, da man skal lese slik at man ikke nærmer seg disse bakfra Fønikisk alfabet, også kalt for urkanaanittisk alfabet for inskripsjoner som er eldre enn rundt 1050 f.Kr., var et ikke-piktografisk konsonantalfabet, eller abjad, det vil si en form for skriftsystem hvor hver bokstav står for en konsonant og at. Fønikisk, utdødd språk som i oldtiden ble talt av fønikerne. Fønikisk er et semittisk språk, nærmest i slekt med hebraisk, Det gamle testamentes språk. Det er bare kjent gjennom innskrifter, den eldste fra ca. 1000 f.Kr., størsteparten fra tiden etter 500 f.Kr., og gjennom noen replikker hos den latinske dikteren Plautus (død 184 f.Kr.) i komedien Poenulu

Fønikia var ein semittisk sivilisasjon som i oldtida låg langs kysten av det som i dag er Syria og Libanon, nord i det gamle Kanaan, mellom Libanonfjella og Middelhavet.Dei fønikiske handelsrutene gjekk frå hamnebyane Sidon, Byblos og Tyr og førte varer og fønikisk kultur til Kypros, Kreta, Kartago og andre stader ved Middelhavet Sjekk fønikisk oversettelser til Katalansk. Se gjennom eksempler på fønikisk oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk C er den tredje bokstaven i det latinske alfabetet.Han kan representera fleire lydar, særleg /k/ og /s/.. På norsk blir han uttalt som s om han står framfor i, y, æ, ø og som regel framfor e, som k om han står framfor a, o, u og dei fleste konsonantar, og som [ʃ] eller [tʃ] om han står framfor h

Det fonetiske alfabetet - Alfabetet for radiokommunikasjo

Sjekk alfabet oversettelser til Katalansk. Se gjennom eksempler på alfabet oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Kileskrift ble gradvis erstattet av det fønikisk alfabet under Det nyassyriske rike (911-612 f.Kr.). Cuneiform writing was gradually replaced by the Phoenician alphabet during the Neo-Assyrian Empire (911-612 BC) alfabet oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Fønikien | Gyldendal - Den Store Danske

fønikisk - Store norske leksiko

Sjekk fønikisk oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på fønikisk oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Det var fra et fønikisk alfabet grekerne hentet lydtegnene til sitt nye skriftspråk. Grekernes religion De om lag 600 greske polisstatene ble aldri samlet til ett rike Det nytta eit alfabet avleidd frå det fønikisk alfabetet ganske likt det greske. Ein særskild frygisk keramikktype karakterisert som polert er identifisert frå denne perioden. Likevel vart det frygiske kongedømet velta av ein invasjon av kimmeriarar , eit indoeuropeisk ryttarfolk som ifølgje Herodot kom frå området nord for Kaukasus og Svartehavet i det som i dag er Ukraina og. alfabet translation in Danish-English dictionary. da Generel kontrol Det kontrolleres, at:--- alle obligatoriske variabler er udfyldt--- værdien for variablen » object_request « er en af de seks på forhånd definerede typer, som er opstillet i dette bilags del # (» fvc_req_new «, » fvc_req_mod «, » fvc_req_del «, » fvc_req_realloc «, » fvc_req_mod_id_realloc «, » fvc_req_mod_id. Eit alfabet er eit lite sett av bokstavar — symbolar som ideelt sett representerer eit fonem i eit (ا), Bá (ب), Jim (ج), Dál (د), men ordet kan også ha tradisjon frå fønikisk eller ugaritisk. Abjad er framleis ordet for alfabet i arabisk og indonesisk. Sjå lista over skriftsystem for eit oversyn over abjad-baserte skriftsystem.

SKRIFTSPROGETS OPRINDELSE OG UDVIKLING - MENNESKETS OPRINDELSE

alfabet oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Det fønikiske alfabet kan dateres til cirka 1000 f.Kr. og udgår fra det ugaritiske alfabet .Dette alfabet blev anvendt af fenicierne og formodes at have givet kilde til det græske alfabet , det hebraiske alfabet og flere andre. Ligesom som i de hebraiske og arabiske alfabeter mangler det fønikiske symboler for vokaler , alle symbolerne repræsenterer en konsonant Det fønikiske alfabet stammer fra omkring 1000 f.Kr. og er blevet afledt af et ægyptisk alfabet fra omkring 1800 f.Kr.. Mange moderne alfabeter antages at være afledt af det fønikiske alfabet, f.eks.: hebraisk, arabisk, græsk og latin. (Det sidste via det gamle italiske alfabet) Greek Alphabet. The early Greek alphabet was based on the Semitic alphabet of the Phoenicians. It is different from the linear and hieroglyphic scripts preceding it in that each symbol represents a single consonant as opposed to a syllable. The Phoenician alphabet consists of 22 characters with vowel sounds built into the symbols

Fønikisk - Wikipedi

Det fønikiske alfabet stammer fra omkring 1000 f.Kr. og er blevet afledt af et ægyptisk alfabet fra omkring 1800 f.Kr... Mange moderne alfabeter antages at være afledt af det fønikiske alfabet, f.eks.: hebraisk, arabisk, græsk og latin. (Det sidste via det gamle italiske alfabet). Ligesom proto-sinaitisk, arabisk og hebraisk er det fønikiske alfabet et konsonantalfabet, (en abjad), og. Fønikere og fonetisk alfabet NYTT TEMA. Neste >> 1 2. Sparklebrus3 Innlegg: 4109. 06.03.14 18:59. Del. En kjent føniker var matematikeren Pythagoras, født og oppvokst i Sidon i dagens Levanten. Fønikerne er kjent for mye, som blant annet utviklingen til et fonetisk alfabet Ligesom hebraisk har fønikisk ikke bevaret kasusbøjning. Også hvad ordforrådet angår, er fønikisk nært beslægtet med hebraisk; særlige fønikiske ord er dog ordene for 'være' kn og 'gøre' p'l, der svarer til arabisk, og 'guld' hrs, ligesom på ugaritisk. Se også alfabet og hebraisk Fønikernes alfabet - Folk skal lete, men aldri mer finne deg, spådde Esekiel om Tyrus. Han fikk rett. Det er smått med byggverk og minnesmerker fra den fønikiske kulturen. Men likevel er det enkelt å finne deres viktigste eksportartikkel. Fønikerne videreutviklet det semittiske skriftsystemet til et alfabet med 22 bokstaver

Mediehistorien | Sutori

1- Alfabet og skriving. Mange er historikerne som forsvarer at fønikerne oppfant alfabetet, mens andre diskuterer denne ideen. Uavhengig av dette var bidragene til disse til utvikling og utbredelse av det samme ekstremt kritisk, og anses å være det viktigste bidraget fra fønikerne På samme måte, Latin, engelsk og kyrillisk alfabet var også avledet fra fønikiske alfabetet. Fønikerne basert deres alfabetet på en gamle egyptiske hieratic script. Dette er grunnen til at historien til Kolbrin Bibelen gjør det første Bibelen av noe slag å ære en historie som begynner i dager som følge av jødenes utvandring fra Egypt En av de viktigste bidragene til den fønikiske kulturen var alfabetet, som var sammensatt av 22 symboler som representerer lyder av menneskelig tale. Senere grepene vedtok det og la fem vokaler. plassering. Fønikisk kultur utviklet på Middelhavets bredder, i området som i dag tilsvarer Den arabiske republikken Libanon Definitions of Det greske alfabetet, synonyms, antonyms, derivatives of Det greske alfabetet, analogical dictionary of Det greske alfabetet (Norwegian - Begynnelsen på det greske alfabetet regnes av historikere til 900 fKr, dvs, en stund før der du plasserer Homer. Historikerne regner det fønikiske alfabetet til før 1000 fKr, og varianter av det fønikiske alfabet ble brukt i store deler av middelhavsområdet når det greske alfabetet oppsto. (Dette har man ut ifra arkeologiske funn W - 26. bokstav i vårt alfabet, stammer over etruskisk fra gresk, hvor den hadde formen I, senere Ζ og er 6. bokstav i alfabetet, med navnet zeta. Uttalen gjengis med sd el. ds, men har vært én lyd, en stemt s-lyd. Går tilbake på fønikisk skrift; bokstaven heter på hebraisk zayin, 'våpen'

 • Rathaus lomersheim öffnungszeiten.
 • Wyprzedaz zara lato 2017.
 • Kreis paderborn stellenangebote.
 • Hi fi klubben oslo.
 • Jvc x500 gebraucht.
 • Hente pakke uten legitimasjon.
 • Luftschiffe heute.
 • Orthopäde duisburg rheinhausen.
 • Aksjespillet 2018.
 • Mathilde tybring gjedde mor.
 • Aretha franklin little prayer.
 • Yang yoga.
 • Telia 4g smtp server.
 • Kaste metall bergen.
 • Neovison vison.
 • Regne ut gitterkonstanten.
 • Verdens eldste menneske som lever 2018.
 • Kristiansands vennskapsbyer.
 • Depeche mode royal arena in copenhagen denmark royal arena 9 januar.
 • Fordommer snl.
 • Skedsmo kommune ansatt.
 • Synshemmede.
 • Fiskeburger oppskrift.
 • Sanibel dichtungssatz.
 • Stellenangebote landratsamt erding.
 • Eksamen hjelp.
 • Leilighet aker brygge.
 • Fmo eea grants.
 • Too good to go forretningsmodel.
 • Jordan belfort denise lombardo.
 • Second life store.
 • Hum norsk.
 • Jobb i idrettsforbundet.
 • Påvisning av kationer i salter.
 • Haus kaufen schwabach limbach.
 • Svampbob fyrkant bläckvard.
 • Wandern mit kindern karlsruhe.
 • Wembley stadium tour.
 • Tilfelle flertall.
 • Wiki the book of mormon.
 • Spar geilo.