Home

Sortering 1 trinn

Sortering / Matematikk 1

Under Sortering finner du Frukt, fisk eller grønnsaker, Baller eller musikk, Finn røde figurer, Finn blå figurer, Finn gule figurer, Sorter fisk etter farge, Sorter monster etter farge, Sorter etter farge, Finn trekanter, Finn runde former, Finn firkanter, Sorter fisk etter form, Test deg selv X Bokstavbok 1 Lesebok 1A Lesebok 1B Lese- og skrivebok 1 D-bøkene krever innlogging. Dersom du ikke har tilgang, ta kontakt med oss: Send e-post. Lærer Hjem 1. trinn; 1. trinn Velg bokstav. I i S s V v E e L l A a M m R r O o T t N n Å å U u D d K k H h F f J j P p G g B b Ø ø Y y Æ æ C c Q. Oppgaver matematikk 1.klasse. Disse oppgavene inneholder sporing av tallene 2,3 og 4: Fargelegg to av hvert dyr. Disse oppgavene inneholder kun sporing av tallene fra 6 til 9. Spore tallene 6 til 9. Sett strek mellom tall og riktig antall: Sett strek mellom tall og riktig antall. Oppgaver med sortering, skrive tallene 2 og 3: Matteoppgaver.

1. trinn - Ordrike

Sortering 1 Sortering 2 Kompetansemål: Elevene skal kunne: samle, sortere, notere og De magiske tallene 1 Oppgaver, undervisningsopplegg i matematikk 1.klasse Her er Test deg selv. Salaby Intro. Bokmål; Nynors Navigering 1 trinn ikoner. Velg fag . Lesing; Skriving; Matte; Engelsk; Finn Apps; Lesin 1 Vi skriver i hverdagen, 1.trinn Fra lydboka, november 2012 og januar 2013 Skriving i lydboka Når vi vet hva ord er og kan skrive dem, begynner vi å skrive setninger

Her er Frukt, fisk eller grønnsaker. Salaby Intro. Bokmål; Nynors Matematikk på hjemmebane 1.trinn . date 24. august 2018; kommentarer Legg igjen en kommentar; Matematikk i uteskolen Standard. Å flytte matematikkundervisningen fra klasserommet og ut i naturen har sine helt klare fordeler og det kan være at disse fordelene er for store til å bli oversett

Denne uka har 1.trinn jobbet med regnefortellinger for første gang, og det har vært så moro og veldig vellykket =) Vi hadde en intro hvor jeg brukte elever som statister, mens jeg forklarte hva en regnefortelling er. Vi hadde mange eksempler og alle elevene fikk være en del av en fortelling Noomene representerer tallene 1-10 og elevene vil bli kjent med dem gjennom en rekke engasjerende og lærerike aktiviteter. Noomene er med på nesten alt elevene gjør på 1. Trinn. Praktiske oppgaver med konkretene, oppgaver i arbeidsbøkene og i DragonBox Skole-appen Matematikkopplæringen 1. Trinn, foreldremøte Sortering 1. Sortering 2. Kompetansemål: Elevene skal kunne: samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet

Her er Finn røde figurer. Salaby Intro. Bokmål; Nynors I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt mini-undervisningsopplegg hvilket trinn det passer best til. Velg trinn . og gå videre til valg av læreplanmål. Eksempler på undervisningsopplegg: Trinn: 1, 2 Dominotrapp med tiere Elevene skal legge dominobrikker i en. Sortering av 1 trinn. Publisert: 5.9.2016 Endret: 10.1.2018. Foto: Sortering av søppel . Førsteklasse har jobbet med sortering. Vi var på tur i skogen og plukket ting som elevene sorterte i klasserommet. Elevene sorterte etter farge, ting som hører sammen og størrelse

Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda Her er Sorter fisk etter farge. Salaby Intro. Bokmål; Nynors Læringsopplegg 1. - 2. Trinn. Sortering. Elevene observerer, sorterer og gjør forsøk. De lager bok med tekst og bilder. Logg inn eller registrer gratis. I dette læringsopplegget skal elevene trene på å observere og sortere. Elevene dokumenterer sitt. Foreldremøte 1.trinn 2.sep. 2020 (klikk her for å se power point) Tusen takk for godt oppmøte på foreldremøte i går. Det var godt å se dere og bli litt bedre kjent. Vi skulle så gjerne ha hatt litt foreldreaktivitet, men det lar seg dessverre ikke gjøre i dag Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B

Årsplan for 1. trinn Ormestad skole - side 3 SAMFUNNS-FAG SAMFUNNSKUNNSKAP: lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og forklare konsekvenser ved å bryte normene. 1. gi eksempler på normer 1. (+) diskutere klasseregler, skolereglement, regler hjemme og normer. 2. diskutere konsekvenser av å bryte normene 1. trinn (241) 2. trinn (238) 3. trinn (228) 4. trinn (228) GAN Aschehoug Sehesteds gate 3, Postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: 24 14 76 00, Ordretelefon: 24 14 76 25 forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no Personvern og informasjonskapsuler Personvernerklæringen Utviklet av EgebakkenIKT Stoffer og sortering. 7. Om Mylder; Praktisk informasjon; Nødvendig programvar Da jeg gikk grunnskolelærerutdanning for 1-7. trinn prøvde vi ut leseteater i engelskfaget. Omfanget av ferdige tekster var mange, men jeg følte ikke at de fenget elevene. Språket var vanskelig og elevene var ikke kjent med metodikken og famlet selv om jeg modellerte Kenguru 1.-3. trinn Til læreren Kenguruoppgaver for elever på 1. - 3. trinn . Flere land som deltar i den internasjonale konkurransen tilbyr et oppgavesett for de yngste elevene i grunnskolen. Vi har pr. i dag ikke dette tilbudet i Norge. I løpet av de siste årene har vi fått flere forespørsler om det finnes enklere oppgaver slik at.

Årsplaner 1.-7. trinn. Skolemelding. Skoleplattform Oslo- Veiledning for foresatte. Bøler skoles kanalstrategi. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø på Bøler skole. Veileder for hjem-skolesamarbeid. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Andre tilbud til elevene. Bøler og Nøklevann musikkorps I arbeidet med sortering er det viktig å bruke naturen, det elevene har i sekken osv. Fint å bruke digitale hjelpemidler som Ipad og Smarttavle til å presentere og forklare hva sortering er. Her flere oppgaver og aktiviteter til sortering... Sortering 3 Her finnes gode nettoppgaver på forskjellige nivåer. Disse kan fint brukes som hjemm Quiz - Sortering; Quiz - Innrykk og punktlister; Digital presentasjon - Anna og Martin; E-post og respons; Tabeller og budsjetter; Bilder; Tekstredigering; Digital presentasjon - meg selv; Hurtigtaster i Word; Lister og tabeller; 4. trinn. Les og forstå. Kapittel 1 Dyr; Kapittel 2 Grøss; Kapittel 3 Musikk og kunst; Kapittel 4 Mat og høytider.

Høstbilder fra 1.trinn +8. Vi lagde også tall med blader og kongler, og gjorde ulike oppgaver om sortering, siden det er temaet i matte nå. Flere fag kan knyttes til dette opplegget; naturfag, norsk, matte, kunst-og håndtverk og kroppsøving. Vi hadde en fin tur ute 1. trinn 2020 Engelsk: Matte: Sortering Norsk: Bokstaven V og L. Sosialt Bli kjent med hverandre og skolen Matematikk Sortering Engelsk Farger på engelsk: blue, red, green Norsk Bokstaven V v og Ll BESKJEDER: Da er vi kommet i gang med skolen, og vi ser at det er en fantastisk flott gjeng som vi får være sammen med Norsk. Salto Ressursbank 1-7: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/laererrom Salto 1 Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-1---sma. Sortering og telling; Tall og måling; Barnehage - Naturfag. Kropp og helse; Natur og miljø; Diverse klasserom. Dokumentkamera; Kjekt å ha; Oppbevaring; Tavlesett/tavler; Interaktiv tavle. Interaktive produkter; Kabler; Mimio deler; Matematikk - Abakus og tellesnorer; Algebra; Basispakker - 1 - 4 trinn; Basispakker - 5 - 7 trinn; Basispakker. 1. og 2. trinn er førsteprioritet i lese- og skriveveiledernes arbeid, dvs med 6-8 uketimer på hvert trinn. Arbeidet kan knyttes til alle tre basisferdighetene, muntlig språk, skriving og lesing. Prioriterte arbeidsmåter spesielt for 1. trinn Planen prøver å ivareta en god sammenheng i aktivitetene knyttet til det muntlige språket

Oppgaver til 1.klasse - De magiske tallene 1

Konkreter er fysiske gjenstander som man kan manipulere. En av de viktigste endringene i matematikkundervisningen i skolen de siste femti årene, er økt bruk av konkreter. Bakgrunnen er at man tror at erfaringene elevene får når de jobber med konkreter, kan føres videre til mer abstrakt arbeid senere. Økningen i bruk av konkreter skyldes blan I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt mini-undervisningsopplegg hvilket trinn det passer best til. Velg trinn . og gå videre til valg av læreplanmål. Eksempler på undervisningsopplegg: Trinn: 1, 2 Konkurranse med partall og oddetall La elevene være par- eller oddetall og be. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere 2.trinn norskdrill. Ark for diktat. Tallinjer og alfabetet. Sporing bokstavene l o e s i a m r u f d Sporing diftong 1: Sporing diftong 2: Sporing er her der som oss selv: Sporing diftong + nøtter rekker brekke tenke: Flashcards. 1. TRINN (Bokmål) Grunnbok 1A Grunnbok 1B Oppgavehefte 1 Oppgavehefte 2 Oppgavehefte 3 Oppgavehefte 4 Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi) Lærerveiledning 1A og 1B Løsningsforslag til Oppgavehefter 1. TRINN (Nynorsk) Grunnbok 1A Grunnbok 1B Oppgavehefte 1 Oppgavehefte 2 Oppgavehefte 3 Oppgavehefte 4 Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi

S. 179.Addisjon fra 0 -5s. 6 - 7Bruke tallinja til bergninger og visestørrelser.Vet hva nabotall er.5Øve på å skrive tallsymbolet1.kopiorg.1.Sortering s. 8Bruke konkretiseringsmateriellog lage kombinasjoner.Addisjon s. 9Uttrykke tallstørrelser på variertemåter.Begreper og begripe:Kan skrive og kjenne igjen tallsymbolet1.Kan tallkombinasjoner i tallområdet 0-5.6Øve på å skrive tallet. Elevnettstedet for 1. og 2. trinn gir elevene en grundig innføring i matematiske begreper. Om læreverket. Med Matemagisk 1-4 får elevene et positivt møte med matematikken. - Matematiske mysterier, skrevet av Tom Egeland, innleder hvert kapittel Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

Leseopplæring fra Lesevinduet Taktile oppgaver med ulike tema! Malimo's egne kortstokker! ♥ Bokstavserien: innlæring og repetisjon av bokstaver Fortellersteiner for variert aktivitet! Konkretkoffert: Konkreter i matematikk, lesing og skriving Ord- og bildekort Spennende konkreter for variert arbeid! Oppgavekort i matematikk for 1.-2.trinn LEKSI-bøker: visuell læring på ord- og. Invitasjon og påmeldingslink til alle modulene finner du her. Instruktør: Ismet Kvakic. Pris: 2000,- pr. person Kursdeltakere må ha tatt dommer barnehåndball, og dømt barnekamper før de kan melde seg på dommerkurs trinn 1

Sortering - De magiske tallene 1

Med Matemagisk 1-4 får elevene et positivt møte med matematikken. - Matematiske mysterier, skrevet av Tom Egeland, innleder hvert kapittel. Mysteriene er faglig orientert og oppmuntrer til den gode matematiske samtalen. Mysteriene finner du i Matemagisk lærerens tavleressurs og i lærerveiledningen Bokstavinnlæring er hovedfokus i norskfaget på 1. trinn. Hver uke lærer vi tre nye bokstaver. Dette er grunnlaget for videre lese- og skriveopplæring. I matematikk arbeider vi med tallene fra 1 - 20, i ulike sammenhenger. Vi former tall, teller, sammenligner, grupperer, spiller og leker med ulike konkreter Dette er Refleks 1-4 Refleks er et nytt læreverk i naturfag og samfunnsfag på barnetrinnet. I denne filmen presenterer redaktør Kristin Li hvordan læreverket er bygget opp og hvordan du kan bruke Refleks i din undervisning. Hun bruker eksempler fra bøkene på 1. og 2. trinn 1.-4. trinn. Hva gjør Stortinget? På Stortinget jobber det mange politikere. Men hva gjør de egentlig? 17. mai og Grunnloven. 17. mai feirer vi Norges viktigste bok! Her kan du lære mer om Grunnloven. Besøk Stortinget. Skoleklasser kan komme på omvisning 1. trinn Standard sortering Sorter etter popularitet Sorter etter nyhetsgrad Sorter etter pris: lav til høy Sorter etter pris: høy til lav Viser 1-12 av 238 resultate

Test deg selv / Sortering / Matematikk 1

 1. Lekseplaner 1. trinn Tittel Publisert Type Uke 45 - trinn 1. 30.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uke 45 - trinn 1.pdf: Uke 44 - trinn 1. 23.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uke 44 - trinn 1.pd
 2. Kontakt. Telefon: Sentralbord: 409 11 500 E-post: herstad.skole@faerder.kommune.no . SkoleSMS: Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203
 3. 1. trinn - Ukeplan uke 36 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Lesekvart Samling Innføring av ukas bokstav: Li Lesekvart Samling Stasjoner Lesekvart Samling Uteskole Husk godt med mat, og drikkeflaske med vann! Lesekvart Samling Innføring av ukas bokstav: Rr Lesekvart Samling Språkleker og san
 4. ÅRSPLAN I NATURFAG FOR SINSEN SKOLE 1.trinn Sist revidert: 16.06.2015 av Hanne Andersen Læreverk: Cumulus 1 + arbeidsbok Mylder 1 arbeidsbok + Mylder 2 Spire grønn arbeidsbok Nettressurser: naturfag.no, læringsressurser (søkemulighet, trinn, hovedområde, type ressurs osv.) miljølære.no nrkskole.no nysgjerrigper.n
 5. 1.trinn Standard sortering Sorter etter popularitet Sorter etter nyhetsgrad Sorter etter pris: lav til høy Sorter etter pris: høy til lav Viser 25-36 av 143 resultate

Moava.org : Nivå 1

 1. 1. trinn; 1. trinn. Ukeplan; Nytt fra 1.trinn; Fredagshilsen; Ansatte; Lenker; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Adresse. Postadresse: Teie skole Postboks 250 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Grindstuveien 31 3121 Nøtterøy Veibeskrivelse Fakturaadresse: Færder kommune c/o.
 2. På 1. trinn er elevene godt i gang med skolehverdagen. Vi lærer bokstaver, vi teller, vi eksperimenterer og vi leker. Når 1. trinn har uteskole, har de mulighet til å lære seg ting utendørs. I uke 41 var hele 1. trinnet samlet på tur. De lagde geometriske former ved hjelp av materiale som pinner og løv de fant ute, eller de la seg ned på bakken og dannet et stort kvadrat
 3. Base 1: Base 1 er stedet for 1. klassingene. En overgang mellom barnehage og skole er en stor overgang for de som er 5/6 år. Aktivitetstilbudet vi har skal i likhet med 2, 3 og 4 trinn være variert, men her skal det også være et større fokus på sosial kompetanse, samhandling i lek og kreativitet
 4. Kunst og håndverk - 1.trinn Område Kompetansemål - Jeg kan Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Arkitektur Kunst og håndverk 1.trinn - Revidert 09.08.19 Eleven skal kunne lage enkle modeller av hus i naturmaterialer. - lage enkle modeller av hus i naturmaterialer, f.eks

Kontakt 1. trinn 2020/21. Aktivitetsskolen i Oslo. Hva er Aktivitetsskolen. Priser. Heldagsplass eller halvdagsplass. Søk om plass for ditt barn. Oppsigelse av plass. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo Besøks- og leveringsadresse: Marienlundveien 1, 1178 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Bekkelaget skole Postboks 6127 Etterstad 0602 Osl Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 1; Trinn 1 Sekk og pennal; Hvor bor du? Barne-tv; Hurra for deg! Til deg fra meg; Tull og tøys; Bil, båt og fly; Pels og fjær; Kom, skal vi lese! Kom, skal vi leke! Snipp, snapp, snute; Bokstavforming; Kontakt oss 1. - 3. trinn. Både hjemme og på skolen er det viktig at barn blir lest høyt for. Her følger tips til høytlesningsbøker for barn i 1. - 3. trinn. Tipsene er utarbeidet i samarbeid med flere av lærerne i Øvre Eiker kommune. Krise-Kristine er en katastrofemagnet. av Joanna Nadin Julekalender 2018, 1.-4. trinn Velkommen til å delta! Fasit med tips og kommentarerer en egen pdf som heter «Fasit» og alle voksne kan få dokumentet - enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.or

1. trinn (227) 2. trinn (288) 3. trinn (319) 4. trinn (303) GAN Aschehoug Sehesteds gate 3, Postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: 24 14 76 00, Ordretelefon: 24 14 76 25 forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no Personvern og informasjonskapsuler Personvernerklæringen Utviklet av EgebakkenIKT Årsplan KRLE, 1. trinn 2018-2019 8 Vinterferie 9 Etikk 10 Filosofi 11 12 Hinduismen Kunne fortelle om en av hinduismens guder og gudinner Jeg vet at hinduismen har mange ulike guder. Jeg kan fortelle om Shiva, Parvati og Ganesha 13 Påskeferie 14 Hinduismen Samtale om h. og hvordan religiøs praksi Eksamensdatoer 2021 Team 10 20/21Team 10KontaktlærerTimeplan 10AKarl ToreWencke BritTimeplan 10BTonje RagnhildMagnusTimeplan 10CToveGunn Marian Prøveplan Ukeplaner 10. trinn 1. trinn (238) 2. trinn (299) 3. trinn (289) 4. trinn (273) GAN Aschehoug Sehesteds gate 3, Postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: 24 14 76 00, Ordretelefon: 24 14 76 25 forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no Personvern og informasjonskapsuler Personvernerklæringen Utviklet av EgebakkenIKT Elevene trenger å øve dagligdagse ord, uttrykk og fraser. De må bli aktive språkbrukere! Barn får mye støtte i kroppsspråk, og det er viktig at det øves på hele fraser slik at de engelske ordene settes i en sammenheng

I informatikken og matematikk er en sorteringsalgoritme en algoritme som ordner elementer i en bestemt rekkefølge. De vanligste rekkefølgene er numerisk rekkefølge og alfabetisk rekkefølge. Effektiv sortering er viktig for mange andre algoritmer, som f.eks. søke- og flettealgoritmer, som krever sorterte data for å fungere riktig 1. 2. 3&4. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookies. Samarbeidspartner:. Besøks- og leveringsadresse: Plogveien 22, 0681 Oslo. Postadresse: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Manglerud skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo NB

Elevane skal få muligheit til å utvikle kompetansen sin gjennom undervegsvurderinga. Elevane utviklar og viser kompetanse på 1. og 2. trinn når dei får eksperimentere med og beskrive ulike eigenskapar og strukturar i tal- og figurmønster i utforskande leik, kunst og kvardagssituasjonar Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01‑05) Delvis innført. Innføring av denne læreplanen begynte 1.8.202 En fin gjeng på tur i skogen. 01.09.2020 . Lekseplane For elever og foresatte. Ukeplaner. 1. trinn. 2. trinn. 3. trinn. 4. trinn. 5. trinn. 6. trinn. 7. trinn. Helse og velferd. Folkehelseprosjektet på Ammerud skol

Frukt, fisk eller grønnsaker / Sortering / Matematikk 1

1.3 gjenfortelle fra en tekst og stoppe opp ved nye/vanskelige ord 2.3 Tekster i SOL-perm SOL benyttes til vurdering i 1-4 trinn fortelle i en gruppe svare på direkte spørsmål vente på tur og ta ordet fortelle om opplevelser i sammenheng leke og improvisere med rim og rytme lytte til om oppleste ord rimer eller ikke 1.4 finne rimord ti Norsk 1 (1.-7. trinn) Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole

Matematikk for barnetrinnet Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å. 1. - 2. Trinn. Whyzo gir deg tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn. Du finner tverrfaglige opplegg som legger til rette for undring, problemløsning og samskaping

De magiske tallene 1 - Oppgaver, undervisningsopplegg i

Os barneskole ligger til vanlig i Halden sentrum. I perioden fra august 2019 og fram til ny skole er bygget, vil vi holde til på Folkvang skole i Hovsveien 16 NKKs Utdanningsplan for instruktører trinn I 4 hund. Evt. søknad skal sendes i god tid før kursstart. Kandidater, som før 1. juni 2017, tok instruktørutdanningen etter gammel utdanningsplan, få

Velg sortering. Bruk synkende rekkefølge. • gode overganger mellom 4.-5. og 7.-8. trinn • å lese for å oppleve, Fabel 1-4 (2020) Fabel 1-4 legger særlig vekt på:. Magi A - oppdagende lese- og skriveopplæring er en komplett lære- og arbeidsbok for 1. trinn. Sammen med Magi B dekker den alle kompetansemålene i norskfagets læreplan for 2. trinn etter LK20. Magi nettsted er et digitalt læringsverktøy utviklet med utgangspunkt i verket Magi.Oppgavetypene er varierte og består av for eksempel flervalgsoppgaver, fyll inn, dra og slipp, memory og kryssord Fabel 8-10 legger særlig vekt på: • at alt lærestoffet er samlet, både teori-/kurskapitler og lesetekstene • egne kurskapitler i lesing, skriving og muntlige ferdigheter Les mer om Fabel 8-10 (2020)..

1.trinn undervisningstip

1. trinn. Informasjon; Læringsplan; Kontakt; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Adresse. Post adresse Lindhøy skole Postboks 250 3163 Nøtterøy. Besøksadresse Ormeletveien 5 3145 Tjøme. Kontakt. Telefon Skole: 409 11 500 SFO: 33 06 79 96 . E-post lindhoy.skole. Ukas ord 1 KORT er en samling bildekort, ordkort og bokstavkort som øver enkle og lydrette ord på en spennende og annerledes måte. Kortene er tilpasset elever i den tidlige fasen av lese- og skriveopplæringen. Ukas ord 1 KORT danner utgangspunkt for en rekke morsomme og varierte aktiviteter og spill som kan gjøres alene, i par eller i gruppe TRINN. Hei alle sammen på 5.trinn! Ukebrevene blir delt inn i A+B og C+D. Du finner dem her under Ukebrev. Pass på at du velger riktig. :) Ønsker dere alle en flott uke! Ukebrev. Uke 45 5C og 5D : Uke 45 a og b : Uke 44 A og B : Uke 44 . 5c og 5d

1trinn - Dragonbo

Kontakt Telefon: Sentralbord: 409 11 500 Forkontor: 409 05 637. SFO: Barneskjær: 408 219 42 Stampa:409 05 638. E-post: oserod.skole@faerder.kommune.n Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no. Hjelp til tolkning Indikatorveiledning Last ned data. Lagre som bilde. Last ned data. Med dette valget eksporteres det utvalget du har gjort. Tilleggstall vises ikke. Filformat. Dei nye læreplanane blir innført trinnvis over ein periode på tre år. Skoleåret 2020-21 tek 1.-9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplanar.; Skoleåret 2021-22 tek 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplanar.; Skoleåret 2022-23 tek Vg3 i bruk nye læreplanar.; Den nye versjonen av læreplanen for Matematikk 1-10 (MAT01‑05) vert innført trinnvis frå 01.08.2020

De magiske tallene 1 - Side 3 - Oppgaver

Vurdering og matematikk

Uke 45 Informasjon 4.trinn GYM: 4C har gym på mandag, og 4A og 4B har gym på torsdag. ALLE må ha med innesko og skift til gymtimene! Vi venter med dusjing. TUR: 4B går på tur onsdag og 4C går på tur torsdag. Klær etter vær, vedkubbe, mat & drikke. Hjemmeoppgaver Sjekk lekseplan/arbeidsplan for uka i klassenotatblokka på Teams. NB 3. trinn. Uke 45. Informasjon til foresatte: Torsdag er det igjen 3a som skal ha gym i gymsalen. Ta med gymtøy, gymsko, håndkle og såpe (ikke shampoo). Vi ønsker at alle barna dusjer. Ta kontakt hvis det skulle være et problem for barnet. Fredag skal vi på tur

1.-2. trinn I disse undervisningsoppleggene øver elevene på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring 2. TRINN (Bokmål) Grunnbok 2A Grunnbok 2B Oppgavehefte 2A Oppgavehefte 2B Oppgavehefte «Regn og Tegn» Lærerveiledning 2A Lærerveiledning 2B Løsningsforslag Oppgavehefte 2A og 2B 2. TRINN (Nynorsk) Grunnbok 2A Grunnbok 2B Oppgavehefte 2A Oppgavehefte 2B Oppgavehefte «Regn og Tegn

Filmopptak på Oppsal skoleStep exelent ask (Fin sortering) 8mm massiv - Step UpHekle, sy og strikk | Se de kreative ideene herLesetrening i engelsk - VerkDyrefigurer | Learning Resources | MalimoElevrapport – Vigilo Forvaltning Skole

Du får tilgang til Nye Zeppelin 1 elevnettsted ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen. Dersom skolen din ikke bruker Feide, kan du ta kontakt med oss på lokus@aschehoug.no Ressurspakka I praksis: naturfag på 1.-7. trinn er ei samling med over 30 filmar om naturfagundervisning på 1. til 7. årstrinn. Filmane syner undervisningspraksis som kan inspirera lærarar og lærarstudentar til å diskutera undervisningsmetodikk og til å tenkja nytt om undervisninga i faget. Materiellet skal kunne brukast på seksjonsmøte, fagdagar, i lærerteamet og til sjølvstudium Hjemmeside for Lunde skole i Søgne kommune. Pga koronarestriksjoner vil høstens utviklingssamtaler gjennomføres pr telefon Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum. Kommunenummer. 342

 • Lovisenberg post 8.
 • Historia del fidget spinner.
 • French empire flag.
 • Denim skjørt.
 • Michelle youtube.
 • Večernje novosti vesti dana.
 • Nye føflekker gravid.
 • Keramik sandwichmaker.
 • Nike presto dame.
 • Biff bt fordel.
 • Fischotter.
 • Fiskekompaniet tromsø.
 • Estragon.
 • Sink mot mose.
 • Indoor aktivitäten berlin kinder.
 • Blended movie free online.
 • Volksbank graes.
 • Hvordan finne nox utslipp.
 • Klot volym formel.
 • Keuchhusten erkennen kinder.
 • Ic ticket kaufen.
 • Rickenbackers berlin.
 • Florian stetter.
 • Øyebetennelse bading.
 • Bryllup strand hotel fevik.
 • Tennis wimbledon 2017.
 • Technisches gymnasium tübingen.
 • Drehscheibe essen zdf.
 • Das verrückte haus preise.
 • Ar 15 weapon.
 • Manheim umsiedlung.
 • Workshop metoder.
 • Kaste metall bergen.
 • Code geass lelouch of the resurrection episode 1 english sub.
 • Googlefont.
 • Hvordan kontakte ånder.
 • A1 deutschkurs wien kosten.
 • Lavt østrogennivå konsekvenser.
 • Nord korea fotballstadion.
 • Prisjakt canon eos 760d.
 • Ludwigskirmes saarlouis 2017.