Home

Skolevfl 21

SkoleVFL

SkoleVFL 2.2 er stengt for påmelding, men vil du vite mer om kurset og andre kurs vi tilbyr for skolesektoren send en e-post til vegard.meland@inn.no. Skolebasert Vurdering For Læring. Praktisk informasjon Moduler. Nettkurset. Skolebasert Vurdering for Læring Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass SkoleVFL 2.2. Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder. Tidsplan for gjennomføring lages av skolen selv innenfor åpningstiden som er fra mars 2018 til juni 2021 SkoleVFL for FVO er et skolebasert nettkurs i Vurdering For Læring. Kurset tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse i opplæringen gitt etter forsøkslæreplanene, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og skolen som lærende organisasjon

Stikkord: SkoleVFL Praksiseksempel: Hvaler ungdomsskole. Anbefaler alle å kikke på tidligere rektor Svein Syversens foredrag, holdt på Udirs Vurdering for læring-samling. Samlingen ble holdt for deltagere i pulje 6 2.12.15 Innsøkning til videregående skole skjer gjennom www.vigo.no. I år er søknadsfristen 1. februar for elever med fortrinn (tidligere særskilt inntak) og 1. mars for ordinært inntak Dette kurset er for tiden ikke tilgjengelig for studenter. Fortsett. Hje

Prisreduksjon ved fullført SkoleVFL og/eller flere deltakere fra samme skole. Ordinær studieavgift på Elevvurdering og læring 1 er kr 14 000,- (+ semesteravgift). For deltakere som har gjennomført SkoleVFL og mottatt kursbevis vil studieavgiften redusert til kr 9 000,- (+ semesteravgift) The SkoleVFL 1.0 concept, on the other hand, combines an internet-based course with a school-based decision to participate, and a school-based process for discussion of and reflection on the learning resources made available on the net. 12/12/2016 2:09:21 PM. 975 21 201: Jakobsen, Anne-Lise: Fagarbeider: 75 65 24 16: Jensen, Audun Jr. Lektor m/tilleggsutd: 75 65 56 81: 916 23 088: Jensen, Caroline: Avdelingsleder Naturbruk: 75 65 57 50: SkoleVFL - pålogging; Mitt Nordland - mi framtid. Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn.

SkoleVFL 21 ~ Skolebasert MOOC i Vurdering For Læring Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler MOOCen gjennomføres av et samlet pedagogisk personale med Inkluderende miljø ~ På denne siden finner du nettkurs om skolemiljø barnehagemiljø og krenkelser Nettkursene har som formål å utvikle kompetansen i skoler barnehager og hos eie SkoleVFL 1.0 Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer og Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT Norges arktiske universitet Utvidet deltakerundersøkelse på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet . 2 . 3 21 Introduksjon - hvordan kurset er introdusert. 1881 gir deg treff på Skole, inklusive. adresse, telefonnummer og kart Her kommer noen flere tips til rike oppgaver. Vil du lese mer om hva rike oppgaver er og hvorfor det er viktig at elever jobber med denne typen oppgaver, klikk her. Tips til flere oppgaver finner du også på samme linken. Marihøner: 1. Problemstilling: Odin og Thomas samler på marihøner. Odin samler på marihøner me

Kontakt oss - f21.vgs.n

Vurdering for læring har til hensikt å gi en beskrivelse av elevens oppnådde kompetanse og informasjon underveis i opplæringen som utgangspunkt for videre læring og forbedring Sortland videregående skole Postboks 1105 8405 SORTLAND Sentralbord Sortland 75 65 55 00 E-post post.sortland@vgs.nfk.no Besøksadresse: Parkveien 7 _____ Sortland videregående skole - Kleiva Kleiva 8404 SORTLAND Ekspedisjon tlf: 75 65 57 20 Avdelingsleder: Caroline Jensentlf: 75 65 57 50 mob: 99 72 49 11 E-post: carjen@vgs.nfk.no _____ Sortland videregående skole - Øksnes. Bor du i Nordland og ønsker å bli kulde- og varmepumpemontør? Utdanningstilbudet kulde- og varmepumpeteknikk i Nordland, er ikke lengre et ordinært tilbud på vg2. Men ved å følge Nordlandsmodellen kan man få fagbrev som kulde- og varmepumpemontør

Skolebytte til F21 for ungdomstrinne

 1. Exchanging experiences via teacher's net-forum. IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2012 2012-07-21 - 2020-01-23 2012. Lund, Øystein. Orakel, møteplass eller læringsfellesskap. Læreres bruk av, og tanker om det nettbaserte veiledningsforumet Lærerforum. 2011. Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein
 2. Forfatter Kjell Evensen Lagt ut på oktober 21, 2015 mai 27, 2016 Kategorier Helhetlig vurderingsarbeid, Kompetanse, Kroppsøving, Praksiseksempel, Praktisk arbeid med vurdering Stikkord Egenvurdering, Karakterer, Kompetanse, Kroppsøving, Læringsmål, Pedagogiske refleksjoner, Vurderingspraksis 1 kommentar til Vurderingspraksis i kroppsøvin
 3. SKOLEVFL 2.0. EKSEMPEL PÅ PLAN AV MODUL: HVORDAN MÅLE VURDERINGSPRAKSIS? • Laget «egne» kjennetegn i forhold til god vurderingspraksis, som rektorer i første omgang kan bruke som et verktøy i forhold til gjennomføring av SkoleVFL 2.0. 1/23/2018 10:45:21 AM.
 4. prøv ut alle fag og nyhetsprodukter; få uforpliktende tilgang for skolen din i tre måneder; tilgangen blir ikke automatisk fornye
 5. F... Osloskolen Fagskolen Oslo Akershus Infosider e Varsler E-post Kalender Info Ansatte Søk Min profil Office 365 Søk i bibliote.. søk its 9/19/2017 4:19:21 PM.

Hvorfor søke skoleplass på F21

SkoleVFL 2.0 - moodle.sell.n

Det passer bra å skrive om det i dag, vi er snart halvveis ute i modulrekka i SkoleVfl 2.0, et kollektivt kursopplegg hvor hele skolens pedagogiske personale jobber med Vurdering for læring. Gjennom 3 semestre skal vi ta oss gjennom 8 moduler, refleksjonsoppgaver og en avsluttende oppgave Det passer bra å skrive om det i dag, vi er snart halvveis ute i modulrekka i SkoleVfl 2.0, et kollektivt kursopplegg hvor hele skolens pedagogiske personale jobber med Vurdering for læring. Gjennom 3 semestre skal vi ta oss gjennom 8 moduler, 21 Ingen kommentarer:.

Skolebasert MOOC i vurdering for læring (SkoleVFL

Udir hverandrevurdering 3 Praktiske eksempler - Udir . Hverandrevurdering vil si at elever gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på bakgrunn av vurderingskriterier eller kjennetegn som er satt på forhånd Oslo kommune Utdanningsetaten Kjelsås skole Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 39 21 00 Org.nr.: 974589893 Kjelsås skole Asbjørnsenvei 3 Telefaks: 23 39 21 71 0494 OSLO kjelsas@ude.oslo.kommune.n Få fagpersonale til å bidra Opphavsrett til innhold Gjenbruk ved andre univ/høgsk Teknisk infrastruktur Utenlandske studenter i Norge vs norske stud i utlandet 3. Spesifiserte områder Formidling av kurstilbud. SkoleVFL (skolebasert vurdering for læring) Endringer i metode (inquiry, flipped classroom,) Multimodalt Høgskolen i innlandet. Høgskolen i Innlandet er pålagt å gjøre sine offentlige postjournaler tilgjengelig for allmennheten på Internett. En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter Den videregående skolen i Mo i Rana. Skolestart. Velkommen til nytt skoleår; Inntaksbrev. Vg1 Sortland; Vg2 og Vg3 Sortlan

Den videregående skolen i Sortland i Vesterålen. Skolestart. Velkommen til nytt skoleår; Inntaksbrev. Vg1 Sortland; Vg2 og Vg3 Sortlan -Kompetanseheving gjennom deltakelse i SkoleVFL-Mer differensiert undervisning-Systematisk bruk av skolens lese- og skriveplaner Faglig utfordring (Elevundersøkelsen) Nasjonal prøve i norsk lesing 9. trinn, nivå 1 og 2 18,3% 21,5% - 12,0% 10,0% Nasjonal prøve i norsk lesing, 9. trinn, nivå 4 og 5 57,3% 52,4% - 46,0% 60,0 Satsningsområder er SkoleVFL (Vurdering for læring), mestring i Alta skolen (MIA), samt at elevene skal ha et godt og trykt læringsmiljø. Skolen ligger ca midt i Alta by og midt mellom de to andre universitetsskolene. Noen erfaringer så langt. Koordinator spiller en veldig viktig rolle i prosjektet Kl. 0800 Frokostservering. Kl. 0830 Presentasjon av omnibus-undersøkelsen fra TNS Gallup med kommentarer fra styreleder i Fleksibel utdanning Norge, Kristin Dahl Konkrete eksempler på videreutdanning på nett: Vegard Meland, Senter for Livslang læring, HiL: SkoleVFL - skolebasert kompetanseutvikling på net

Skolebasert Vurdering MOOC

Utdanningsetaten tilbyr oppfølging i underveisvurdering gjennom deltakelse i det nettbaserte skoleutviklingsprogrammet SkoleVFL (MOOC - Massive Open Online Course). Innsatsen har bidratt til å øke lærernes kompetanse i bl.a. å gi elever tilbakemeldinger som fremmer progresjon, tilrettelegger for dypere og mer utforskende læring i og på tvers av fag, samt styrke skolenes systematikk i. lokalt arbeid med læreplanen. Skolen deltar fra høsten 2017 i SkoleVFL (MOOC), hvor det i modul 2 skal være fokus på læreplanarbeid. Fylkesmannen finner at rektor sikrer at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget. Videre må rektor sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene i faget på hovedtrinnet

Vurdering for læring - deltaking i SkoleVFL (eit nettbasert etterutdanningskurs) 6 Verksemdplan Seim skule 2017-2018 UTVIKLINGSPLAN FOR SEIM SKULE 2017-2018 Utviklingsområde Mål Tiltak Ansvar 1. Lesing Alle elevar på Seim har utvikla 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 6/11 September 21 Oktober Høstferie fra og med mandag 9. til og med fredag 13. (uke 41) 17 November Vurdering for læring - Vi skal gjennomføre SkoleVFL 2.1 med både arbeid i fellestid og individuelt - Vi skal bli bevisste egen praksis opp imot VFL, spesielt med tanke på: tydelige mål i det korte,. Kurs plp. Søk gratis i Norges største og mest komplette kursoversikt Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs til omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder Kurset gir deg en innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektutvikling og -styring moodle.sell.no Post any suspension wheels tires or related items here Dont forget to include full description price location and as many pictures as you ca

SkoleVFL 2.2 - moodle.sell.n

Direktør i FuN Torunn Gjelsvik. Foto: Kari Olstad. Av Torunn Gjelsvik, direktør i Fleksibel utdanning Norge Da jeg for snart 20 år siden, nærmest ved en tilfeldighet begynte å jobbe med det som den gang kaltes fjernundervisning, havnet jeg i det man typisk kan kalle en nisje.For meg var det totalt ukjent mark, jeg var nyutdannet nordisk-filolog og kunne ingenting om teknologi 21. Kurs i læringsledelse og digitale verktøy 20. SATS 18. Seminar for yrkesfaglærere 19. SkoleVFL ledersamling 15. Prosesslederstudiet. Scrum Fundamentals Certified 10. Prosjekter. NORWAY LESOTHO CONNECTING FUTURE LEADER 21. februar 2020. Johanne Frisk Isaksen flyttet til Rena for å studere Bachelor i Music Business - Production. Hun er nå på utveksling i Los Angeles. Bachelor i sykepleie - Tynset 07. august 2020. Skolebasert MOOC i vurdering for læring (SkoleVFL

Download Citation | On Jan 1, 2007, Annica Nilsson and others published Implementering av Infarten : Vägverkets nya intranät | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat + Fire vil bli pedagogisk leder ved Brekken oppvekstsenter. torsdag, 18 juni 2020, 11:19 av Tove Østby av Tove Østb

Adjunkt 50 % vikariat (Arkivsaksnr 16/1659) - 0 - 0 NOK Pr. år Primary school teachers Vågan kommune Adjunkt 50 % vikariat ved Svolvær skole. Fra 1.8.16 til 31.7.17Arkivsaksnr. 16/1659Hovedarbeidsoppgaver for:- Lærer med kompetanse i norsk/ engelsk, spansk og tysk - En god og tydelig klasseleder- Tett oppfølgin Antall elevplasser: 739 Ledige plasser: 75 Antall årsverk lærere: 75,13 Antall årsverk ledere: 4,5 Årsbudsjett 2016: 81.165.425 Forbruk: 97,6 Den nasjonale satsingen på Vurdering for læring [1] har pågått siden 2010, og ble videreført i fire nye år fra 2013, jf tiltak i Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Satsingen skal bidra til å øke lærernes og instruktørenes vurderingskompetanse, spesielt når det gjelder læringsfremmende underveisvurdering No category; Arbeid med klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og UiU ressurslærersamling pulje 2 Arbeid med klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og VFL - i organisasjoner og lærende nettverk 21. oktober 2015 Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Hvorfo

I N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendels Download Citation | On Jan 1, 2006, Katarina Wijk and others published Att väcka den björn som sover : reflektion över planering och implementering av en hälsointervention på en arbetsplats.

Lifelong Learning Web - Høgskolen i Innlande

Vurdering videregående besinnelsen av livsfarlige lusekjørere 42 FBI offentliggjør videoavhør med tidenes verste seriemorder 7 Her drar de opp vurdering videregående med skole fisk fra spøkelsesfiske - Uetisk og skadelig måte å dø på 2 Svensk prinsessefødsel: - Gratulasjonene strømmer inn Engasjert i læring, ledelse, edtech... reisende i skoleutvikling, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet. Forfatter på Kontekst 8-10, tvitrer priva SkoleVFL 2.2 som er i regi av Høyskolen i Hedmark. Det er tidkrevende og vil være hoved satsningsområdet for skolen fremover. Finner mer info på adressen - 10. klasse vil i år ha avslutning torsdag den 21. juni på ettermiddagen. Vi ønsker å flytte den fra dagtid til ettermiddagene for å øke muligetene for foreldre å delta. 3 FA

SkoleVFL - Vurderingspraksi

 1. Kunnskapsdeling, Etablering av aktivitetspark Bruk av Dømmesmoen Samarbeid mellom enheter Utnytte velferdsteknologi. Enhetenes mål for budsjett 2016 og handlingsprogram 2016.2019 21 Feviktun bo- og omsorgssenter Enhetsleder: Hilde Johnsen Feviktun bo og omsorgssenter er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder
 2. Hvordan søke skoleplass på F21 VG
 3. SkoleVFL skoleadministrato
 4. Merknad - moodle.sell.n
 5. Elevvurdering og læring
 6. Ansattoversikt - Sortland videregående skol

Se The Sell Out 1976 Med Norsk Tekst - Film Onlin

 1. Skole - Finn nærmeste skole her! 1881
 2. Rike oppgaver undervisningstip
 3. VFL - vurdering for lærin
 4. Kontakt oss - Sortland vgs - Sortland videregående skol
 5. Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk - Nordlandsmodellen
 6. Lund, Øystein Ui
 7. Kroppsøving - Vurderingspraksi

Elevkanalen - Prøv TV 2 Skol

 1. Rike oppgaver. Vurdering i grunnskole
 2. Kulturskolerådet satser på vurdering for læring - tilbyr
 3. NOU 2019: 23 - regjeringen
 4. Fredrik Grønning Lie - Lektor med tillegg - Nordland
 5. Skråblikket - giskesblogg
 6. Skråblikket: 201
 7. Udir hverandrevurdering hverandrevurderin
 • Smartboard barnehage.
 • Immobilien kostenlos inserieren.
 • Ferdig brodert adventskalender.
 • The very best of neil diamond.
 • Rcb bremen.
 • Hamburgerei nährwerte.
 • Solarium tips.
 • Brudepikekjoler barn oslo.
 • Mediterrane kräuter winterhart.
 • Internasjonale flyselskap liste.
 • Magen.
 • Cala bona shopping.
 • Reaksjon mellom natron og sitronsyre.
 • Deadpool reseton.
 • Ølsmaking tou scene.
 • Top sehenswürdigkeiten südengland.
 • Smeltepunkt sølv.
 • Boardinghouse erding.
 • Tørrfisk med bacon.
 • Bakgrunnstativ.
 • Lautgebärden kieler leseaufbau.
 • Synnøve skarbø tv program.
 • Meine stadt waltrop.
 • Christiania 2017.
 • Vannmassene kryssord.
 • Coco disney.
 • Bjørneparken adresse.
 • Sørlandschips dip.
 • Amigos 8.
 • Angular frequency wavelength.
 • Oskar schindlers liste.
 • Fuglemater lage selv.
 • Nm svømming resultater.
 • Brønnøy kommune logo.
 • Handball im fernsehen sky.
 • Skål på andre språk.
 • Leipzig oder dresden.
 • Hundens poter.
 • Josef fritzl meme.
 • Griechische klassik architektur.
 • Leuke vragen voor q&a.