Home

Sekretær lønn 2021

Lønnstrinn 2017 Statens satser - Full oversik

 1. I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 . Hovedlønnstabell 2017. Gjeldende fra 1. mai 2017
 2. Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som Organisasjonsrådgiver) i snitt lønn på 625.800kr.Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig konsulent kan du lage en profil på Flexify her.Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger
 3. Lønn helsesekretærer og medisinske sekretærer Det er stor forskjell på utdannelsen til en helsesekretær og en medisinsk sekretær. Se nærmere om utdannelsen til helsesekretærer her. Når det gjelder lønnsnivået, så er vår erfaring at det ikke er veldig stor forskjell mellom de to yrkesgruppene
 4. Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober 2017. Frist for å melde inn anke/organisatorisk behandling, er 1. november 2017. Kapittel 3 og 5 For medlemmer i kapittel 3 og 5 er det ingen garantilønnsbestemmelser, de får sin lønn helt og holdent fastsatt gjennom lokale forhandlinger. - Resultatet er som forvente

LØNN: En sveiser tjente i gjennomsnitt 36.870 kroner i måneden, en journalist 48.510. noe som tilsvarer en vekst på vel 1.300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017. Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe - og du kan se om du har den lønna du bør ha.. Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper. Du kan også sjekke flere statistikker for lønnsnivå i ulike yrkesgrupper, også fordelt på kjønn, på nettsidene til SSB Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me

Konsulent lønn Lønnsguide for konsulenter i 2017/2018

 1. For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) og for ansatte i Oslo kommune.; Flere helsesekretærer som er ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor
 2. Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Helsesekretær. Heltid. Alle sektorer : 4 320 personer . 4 269 Helse­sekretær - Det kommer godt med å være en psykologspire som ikke er redd for å stille direkte spørsmål og gi av seg selv,.
 3. Utdrag fra RIF's lønnsstatistikk pr. 1.9.2017 Side 2 Resultater Resultatene av lønnsstatistikken 2017, viser en total lønnsendring summert for gruppene fra 1.9 2016 til 1.9 2017, på kr 9.978 eller 1,4% på nivå. I 2016 var øk-ningen på kr. 12.785,- eller 1,8%

På utdanning.no står det om lønnen til advokatsekretærer. Der står det at den nå er 472.800,- i året, eller 39.400,- i måneden. Dette er et slags gjennomsnitt - det fins altså advokatsekretærer som tjener både mindre og mer enn dette! Typisk vil du kunne tjene mindre i starten, men mer etterhvert Minstelønn per time (fra 1. juni 2019) Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr Kontormedarbeider/sekretær lønn. Av AnonymBruker, Oktober 13, 2014 i Forbruker, jus og økonomi. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 452 629 14 449 054 AnonymBruker. Anonym; 7 452 629 14 449 054 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Oktober 13, 2014 Lurer på hva som er vanlig å tjene Lønn. Til toppen. 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2019. Velg tabell. Velg variabler. Vis resultat. Informasjon om tabell. Om statistikken. Sist endret 05.02.2020 Kontakt Håkon Grini.

Lønn for helsesekretærer og hvordan regne ut timelønn

Renée Rasmussen - LO Stat

Lønn og avtaler. Virke (helse, utdanning, kultur, boligbyggelag, ideelle organisasjoner) Tannhelsesekretærer. Virke - Tannhelsesekretær. Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere. Enighet i mellomoppgjøret 2019 med Virke og Den Norske Tannlegeforening (NTF) 3.4 Lønn, utgiftsdekning og stillingskoder Innledningsvis gjøres det oppmerksom på at henholdsvis helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven er grunnlaget for hvilken timelønn, sats for utgiftsdekning og stillingskode som skal brukes. Det er avtalt én timelønn (minst kr 75), som gjelder for alle avlastere ette leder sekretær . Lønn pr. 1.1.2017 Utfylt skjema fra skolene gir følgende oversikt. Økonomileder/ kontorleder Kontorsekretær Kontormedarbeider Vaktmester I Vaktmester II/III Internatleder Kjøkkenleder Kokk/ kjøkkenassistent Internat-/Rengj. assistent Rektor Ass. Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Medisinsk sekretær har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020

Lønn og arbeid. Avtaler og forhandlinger. Siste nytt. Aktuelle saker fra ThsF. Kontakt oss . Kontaktinformasjon til ThsF. Utdanning og kurs. Utdanning og kompetanseheving av tannhelsesekretærer. Om medlemskapet. Medlemskap i ThsF er en forsikring i arbeidslivet NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Den Norske Nobelkomite, ofte bare kalt Nobelkomiteen, er en komité på fem personer opprettet i henhold til Alfred Nobels testament for å utdele Nobels fredspris.Komitéens medlemmer utnevnes av det norske Stortinget, og komitéen velger selv leder og nestleder.. Direktør for Det Norske Nobelinstitutt fungerer som komitéens sekretær, og siden 2015 har dette vært Olav Njølstad Skrevet Mars 24, 2017 4 minutter siden, Anonym bruker skrev: Selvfølgelig var det overveid, og jeg var også klar over at lønna ikke er noe å skryte av. Jeg trives i jobben, jeg har en svært meningsfylt jobb og jeg har til salt i grøten Mange rådmenn har i tillegg 5 til 10 ekstra fridager, som de kan velge å ta ut i lønn. De øvrige tallene er hentet fra personaladministrativt informasjonssystem (PAI), som KS hegner om. Tallene er basert på gjennomsnittlig månedsfortjeneste i slutten av 2016. Dermed er lønnsøkningen for 2017 ikke med. Denne var på 2,5 prosent

Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

Lønn, Gjennomsnittslønn Her er gjennomsnitts-lønnen i

 1. Jurist ansatt som seniorkonsulent i staten. Har ca 420.000,- i full stilling (jobber selv 80%) Er ikke lønna som gjør at jeg jobber her for å si det sånn Er heldigvis mange andre fordeler med å være statsansatt i motsetning til å jobbe i det private. For oss med små barn veier fleksitid, en trygg arbeidsplass, gode statlige orninger ift pensjon ol + ingen overtid tyngre enn høy lønn.
 2. Inntekt under beløpsgrensen skal ikke rapporteres til Skatteetaten. Tjener du over beløpsgrensen fra en slik organisasjon i løpet av et inntektsår, så er hele beløpet skattepliktig.. Beløpsgrensen for skattefri inntekt gjelder lønn for en jobb du gjør for organisasjonen; for eksempel som profesjonell utøver, trener, dirigent, funksjonær, dommer, tillitsvalgt mv
 3. Beregning av lønn og kortvarige trekk for permisjoner. Eldre hovedlønnstabeller (A-tabell): 2019: LO Stat, Unio og YS Stat 2018: LO Stat, Unio og YS Stat 2017: LO Stat, Unio og YS Stat 2016: LO Stat, Unio og YS Stat |.
Klassekampenarkivet | La oss heller jobbe sammen, LO

Sjekk om du tjener nok - Dinsid

Mange tror at Norge har en nasjonal minstleønn. Det har vi ikke. I stedet har hvert yrke gjerne en egen «tarifflønn» som forhandles fram av partene i arbeidslivet.. Rett på minstelønn har du derfor kun om jobben din er underlagt en tariffavtale.. Hvis du ikke har tariffavtale der du jobber, har du altså ikke rett på noen spesiell minstelønn. . Unntak er i noen få bransjer med. Helsesekretær lønn 2017. Helsesekretærer kan både være ansatt i privat og offentlig sektor. Er du helsesekretær på et privat legekontor som følger tariffavtalen i. I tabell nedenfor fremgår årslønn per 1. Som helsesekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet

Vi har samlet inn opplysninger og lønn og pensjon fra klubbene i fagforeninga. Merk: Lønnsopplysningene gjelder kun montører, ikke lærlinger eller arbeidstakere uten fagbrev Akkord er ikke med Bonusordninger er ikke med Fagarbeidertillegget (§3C) kommer i tillegg til satsene i tabellen! Foreløpig er snittlønna for 1000 montører i 28 klubber 249,31 kr/t + fagarbeidertillegg. Trykk på. En oversikt som FriFagbevegelse har utarbeidet viser at normallønna til en direktører i NHO-systemet er på rundt 2 millioner kroner. Lederne i fagbevegelsen greie seg med «bare» 1 million kroner i netto årslønn for 2017. • Dette er lønna i over 300 yrker. Reiseliv og tannhelse på top Fastsettelse av lønn. Lønn kan fastsettes på flere måter. Det vanligste er fast årslønn, månedslønn eller timelønn. Naturalytelser, såkalte frynsegoder, er også vanlig. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage. I faste arbeidsforhold er det vanlig å avtale en årslønn. Lønn og arbeidsvilkår. Tariffavtaler Lønnsoppgjøret Lønnskalkulator (ny kode fra 01.08.2017) Gruppe 1. Stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning (min. 60 fagskolepoeng) Sekretær. Sekretær I. Gruppe 1. Fagarbeiderstilling / tilsvarende fagarbeiderstilling. 6912. Service-medarbeider

Nei, det gjør den ikke. Timelønn for undervisning dekker selve undervisningstimen på 45 eller 60 minutter med eventuelt tilhørende for-og etterarbeid. Friminutt regnes ikke som for- eller etterarbeid til en undervisningstime, og lønn for inspeksjon i friminutt vil derfor komme til tillegg. Inspeksjon i friminutt lønnes som annet arbeid Lederlønnserklæring Fjordkraft Holding ASA 2017 Selskapets HR direktør vil være Utvalgets sekretær. Den faste lønnen (årlig bruttolønn før skatt og før variabel lønn og andre tilleggsytelser er beregnet) skal være hovedelementet i ledernes lønn Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning. Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019 KS' tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent

Sammenlign lønna di med andre yrkesgrupper. Lønnen på private legekontor er som regel noe høyere. Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen yrket Medisinsk sekretær. Nedenfor kan du se listen med lønn for 3yrkesgrupper Lønn for 2017 og inflasjonsjustert lønn for 2016 fordelt på eksamensår 18 Tabell 12 - Advokat i advokatfirma: Andel som har resultatavhengig lønn og resultatavhengig andel i prosent av totalen - fordelt på eksamensår 19 Tabell 13 - Advokatfullmektig i advokatfirma Arbeidstakere flest ønsker at den nominelle lønnen skal stige mer enn prisene. De ønsker at reallønnen skal stige. I 2015 hadde Grete en nominell lønn på 488 000 kroner. I 2017, to år senere, hadde hun en nominell lønn på 514 840 kroner. Lønnen steg med 514 840-488 000 488 000 = 0, 055 = 5, 5 % 2015 er basisåret for konsumprisindeksen lønn/basistilskudd. Slik fri gir praksiskompensasjon på kr 2593,- for 8 timer. Fra 1.1.2019 settes beløpet til kr. 2648,-. Ved delvis fri foretas forholdsmessig avkortning. Kompensasjonen utbetales på grunnlag av skriftlig krav fra legen i forbindelse med hvert enkelt fravær fra praksisen. Det skriftlige kravet tjener som dokumentasjon fo

I 2017 utgjorde bonus og andre tillegg 207.000 kroner i gjennomsnitt. Antar vi samme utvikling for tilleggene som for lønn, var total lønn på solide 1.071.000 kroner (inkludert bonus og andre tillegg). Lønnsøkningen er vesentlig høyere blant dem som byttet jobb Dette tjener en regnskapsmedarbeider i lønn: Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsmedarbeider en lønn på ca kr 690 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle regnskapsmedarbeidere. Lønnen for den enkelte regnskapsmedarbeider vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Lønn og avtaler for helsesekretære

Siril Engh Gundersen | Senzie Akademiet

Hjem / Lønn og avtaler / Lønnssatser / Satser - TV-underholdning Satser - TV-underholdning Den 30. september 2020 signerte Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund en ny TV-underholdningsoverenskomst som gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022 Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt Sekretær. Ole Martin Nordaunet. Redaktør I Faggruppe-Tidsskriftet. Vibeke Steffensen. Kasserer. Publikasjoner. Psykisk helse og rus 2017, nr 1; Psykisk helse og rus 2017, nr 2; Psykisk helse og rus 2017, nr 3 Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak. Gå til oversikt over alle fagforeninger Oslo kommune har avtale me Økt lønn på alle minstelønnssatser er resultatet for HKs medlemmer på Virke-området når lønnsforhandlingene mellom LO og Virke ble avsluttet i dag. 04. april 2019 - Dette er et resultat vi er godt fornøyd med. Måten vi har fordelt kronene på gjør at resultatet treffer våre medlemmer på en god måte Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn. FUB ved UiB Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn. Vi omtaler i det følgende Lønnssystemet i Staten sett fra UiB. De sentrale lønnsoppgjør virker selvfølgelig inn på både struktur og lønnsnivå i tillegg. Stipendiatstillingen vil bli omtalt i eget oppslag

Helsesekretær utdanning

Rådmenn tjener dobbelt så mye som kommuneansatte flest Rådmenn nærmer seg lønn på statsrådsnivå. Nå er det på høy tid at alle som jobber i kommunen får sin del av kaka, mener leder i. Lønn kan vise til: Lønn (økonomi) - betaling for utført arbeid; Lønneslekten - en gruppe av trær med ca. 200 arter. Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet Du finner 116 ledige stillinger med søkeordet medisinsk sekretær på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Mer enn 4 års studietid: Lønn tilsvarende fagarbeider; Turnuskandidater fysioterapi. Turnuskandidaten avlønnes etter bestemmelsene i HTA kapittel 4. Veileder for lærling. Fra 1. august 2017 er tillegget for å veilede lærlinger kr. 15 000 Lønn utbetales under henvisning til Hovedavtalens kapittel 11. Dette skal ikke være til hinder for at også andre ordninger kan avtales i det enkelte selskap. Eventuelle endringer av utbetalingstidspunkt for lønn skal drøftes med tillitsvalgte jfr. Hovedavtalens bestemmelse

Lønn til farmasøyt i Teheran= 1,916.17€ Lønn av en rørlegger i Teheran= 715.56€ Lønn til en sekretær i Teheran= 657.71€ ‍Lønn til en programvare ingeniør i Teheran= 1,636.71€ ‍Lønn for en spansk professor i Teheran= 979.00€ ‍Lønn til skolelærer i Teheran= 1,142.76€ Søk etter lønn Lønna du har fra starten i en ny jobb har betydning for utviklingen videre. Med økende etterspørsel etter ingeniører, har nyutdannede et bedre kort på hånda enn på lenge, sier Christoffersen. Jobbytte lønner seg. Å bytte jobb gir for mange en god mulighet til lønnshopp Arbeidsgivere som foretar trekk i lønn for ferie skal altså fra og med inntektsåret 2017 benytte denne nye koden (inntektsbeskrivelsen) ved rapportering av trekk for ferie. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk Publisert 18.11.2017, oppdatert 18.11.2017. Del Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon. Hans Sjøvold, har en lønn på 1.556.480 kroner.

Karriere Start.no - Temaside Sekretær Karriere Start.no - Stillingsannonser Sekretær Karriere Start.no - Arbeidsgivere Sekretær Lønnsnivå - Sekretær. Begynnerlønn for en nyutdannet sekretær i 20-årene var i juni 2010 mellom kr 312 000 og kr 350 000, avhengig av evt. tidligere erfaring Kundemottaker lønn 2017. februar 4, 2019 by admin. I dag ble det lagt fram ferske tall på hva gjennomsnittslønna var i de aller fleste yrker i 2017. Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte i ulike fylker. Etter mange år som.

Lovforbud mot streik holdt ikke oljearbeiderne tilbake

Hva er jobben til en advokatsekretær? Hvor mye tjener de

I 2017 reduseres skattefriandel med ytterligere 30 øre, nå blir altså skattefri andel av kjøregodtgjørelsen 3,50 kroner per kilometer. Da betaler du skatt på 60 øre av kjøregodtgjørelsen din. Hvor mye du må betale i skatt avhenger av din egen marginalskatt (dvs: hvor mye skatt du betaler på den siste kronen du tjener) For å sikre tilstrekkelig rekruttering, tilbyr Engerdal kommune i Hedmark sykepleiere landets høyeste lønn. Nyutdannete Julie Spånberg Husfloen (24) tjener like mye som en sykepleier med 10 års ansiennitet

Lønn - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Europa -Lønn - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer Finn alt du trenger å vite om tariff og lønn Her finner du alt du trenger å vite om tariff, med forklaring på de mange begrepene, viktige datoer og løpende oppdateringer om våre tariffavtaler. For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet

Tallene på listen er kun lønnen fra klubben, og inkluderer ikke individuelle sponsoravtaler og lignende. Se vår liste over verdens 10 best betalte fotballspillere her: 1. Cristiano Ronaldo - 420 millioner kroner - Juventus. Cristiano Ronaldo har bare økt lønnen sin etter at han forlot Real Madrid til fordel for Juventus Hei. har jobbet 1 år nå som proffselger i en byggevarebutikken som er med i en av norges største byggevarekjede. (nevner ikke hvilken) hadde prøvetid første 6 mnd, det gikk glatt da daglig leder var superfornøyd med meg. første 6 mnd hadde jeg 28000 kr i lønn. er fastlønn. da prøvetiden var over.

Fra 2017: KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og KA. Til og med 2016: KS og Oslo kommune (kommunal sektor). Lønnsstatistikk annen offentlig sektor per 31.12.2019 - blir ikke produsert for 2019 Lønnsstatistikk annen offentlig sektor per 31.12.2018 Lønnsstatistikk annen offentlig sektor per 31.12.2017 Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.201 Protokoll 30.08 2017 Parat og Virke-Mønsteravtalen Tannhelsesekretærer-Lønnsregulering for annet avtaleår. Protokoll 19.09 2016 Revisjon Mønsteravtale-Tannhelsesekretærer Parat-Tannlegeforeningen-Virke. Siste oppdateringer innen tariff og lønn. 28. oktober 2020:.

Minstelønn - Arbeidstilsyne

Lønn og andre godtgjørelser ble tidligere vurdert årlig per 1. oktober. Fra og med 2009 blir dette vurdert årlig per 1. mai. I 2003 ble det ikke fremmet forslag om endring. Stortingspresidenten og statsministeren har vært lønnet likt siden 1. januar 2004 Forsvarsminister siden oktober 2017, Frank Bakke-Jensen (H), har også en solid inntekt i fjor, på 1,2 millioner. Jensen tjente imidlertid mesteparten av sin lønn i fjor som EØS- og EU-minister SVAR: Hei, og takk for spørsmålet ditt! På Utdanning.no kan du lese om hva som er normal lønn i ulike yrker, men i noen yrker er dette vanskelig å si noe om, da det avhenger av utdanning, jobbe.. Lønnsstatistikk 2017 Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret Våre kolleger i Akademikerne, deriblant ingeniører, leger, samfunnsvitere og psykologer, får lønnen sin regulert etter kollektive lokale forhandlinger. Det vil si at all lønn blir forhandlet lokalt av deres lokale tillitsvalgte etter objektive kriterier. De som får sin lønn regulert på denne måten, har vist seg å være lønnsvinnere

Lysakerelva Andeløp 2017Kanditat til vervet som sekretær/styremedlem

Kontormedarbeider/sekretær lønn - Forbruker, jus og

Lønn under grensen for lønnsopplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt og det er ingen plikt til å foreta forskuddstrekk. Dette er ofte et aktuelt tema for boligsameier, som dermed kan gi styremedlemmer honorar skattefritt. Overstiger beløpet 1.000 kroner skal hele beløpet innberettes som lønn. Grense på 6.000 krone Les også: Slik blir lønnen din HELSE Kommune og fylkeskommune: Leder: 608.400 Administrerende direktør: 1.034.400 Lege: 736.800 Psykolog: 502.800 Spesialsykepleier: 460.800 Sykepleier: 403.200 Bioingeniør: 393.600 Radiograf, Audiograf: 396.000 Fysioterapeut, Ergoterapeut: 382.800 Sosionom, Barnevernspedagog,Vernepleier: 403.200 Legesekretær: 320.400 Hjelpepleier: 357.600 Håndverker: 342. Åtte tips til høyere lønn Av Aksel Kjær Vidnes. Publisert 12. august 2016. Nå er det tid for lokale forhandlinger. Ikke vær beskjeden, er rådet fra tillitsvalgte. - Det er ennå ikke for sent å ta lønnssamtalen med sjefen, men den bør tas i løpet av en måneds tid, sier Ole Jacob Sørensen Klinikk assistent vs sekretær Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Klinikk assistent vs sekretær. Juni 2017. Utdannelsen er Lønnen stiger også veldig når man har tatt fagbrevet slik at de som har fullført utdannelsen har rett på tarifflønn som er godt over 160 kr timen Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger

Lønn - PX-Web SS

Sammenlign lønna di med andre yrkesgrupper. 20170105 131440 20170105145040. KATHRINE GEARD. kathrine.geard@fagbladet.no. Basert på tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå har Fagbladet og Frifagbevegelse tidligere presentert gjennomsnittslønna i 2015 for over 100 yrker Les også: Slik forhandler du deg til høyere lønn. Lønn kan være mer enn penger. Forbrukerøkonomen har et inntrykk av at mange er for beskjedne når de skal be om høyere lønn. - En annen tabbe, som nok særlig gjelder kvinner, er å ikke være tydelig i sine forventninger til lønn og lønnsutvikling La oss si at Siv og Anders er fosterforeldre for Thomas (13) i et familiehjem. Anders er hjemme med Thomas, og for det mottar han en lønn på rundt 400 000 kroner årlig. I tillegg får familien dekket utgifter til kost, klær og fritidsaktiviteter for Thomas på rundt 6970 kroner i måneden, som er KS satser for 2017 Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av både lønn og feriepenger. Pensjonskostnader (OTP, innskuddsbasert ordning, 2 %) 8.003: Det er tatt utgangspunkt i en innskuddsbasert pensjonsordning, der minimumskravet er 2 % av lønnen (avtalt årslønn) mellom 1 og 12 G som den enkelte arbeidstaker mottar i løpet av innskuddsåret Feriepenger som utbetales i 2017 inngår i grunnlaget for finansskatt selv om feriepengene utbetales på grunnlag av lønn som er utbetalt i 2016. Grunnlaget for finansskatt på overskudd. Skattesatsen på 25 % skal gjelde de samme som omfattes av den ekstra skatten på lønnsgrunnlaget for finansielle foretak

Lønn og avtaler i staten Mellomoppgjøret 2019 i staten endte med en løsning hos riksmekleren 25. mai med følgende resultat: I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. mai 2019 på Stortingets lønnskommisjon foreslår i årlig innstilling godtgjørelse for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Lønn er den betaling en medarbeider får for å jobbe. Lønn utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg. Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region

 • Lavt østrogennivå konsekvenser.
 • Windows 10 fotogalerie.
 • Byggmax jönköping öppettider.
 • Reformhaus stuttgart west.
 • Bordeaux frankrike.
 • Hjort kryssord.
 • Koreakrigen i dag.
 • Erste hilfe kurs neustadt an der weinstraße rotes kreuz.
 • Spca buskerud.
 • Montere lampe i taket.
 • Vestkapp troll.
 • Underholdningsavdelingen premier league.
 • Lavendel løsvekt.
 • Over the rainbow judy garland.
 • Magen blir hard gravid.
 • Hurtigbåt tromsø lysnes 2018.
 • Phil collins filmer.
 • Juntafil 2017.
 • Wann ist fotografie kunst.
 • Hockerty reklamation.
 • Hypergeometrisk sannsynlighet oppgaver.
 • Fixie cykler københavn.
 • Palazzo poli.
 • Ølutsalg danmark.
 • Konfirmationskjoler 2018 lucca.
 • Modern office magazin.
 • Empowerment ledelse.
 • Beste gratis bilderedigeringsprogram.
 • Keuchhusten erkennen kinder.
 • Stadtladen bad homburg öffnungszeiten.
 • Løvenes konge.
 • Hjortejakt i suldal.
 • Amcar medlem.
 • New years eve gdansk 2017.
 • Handball salzgitter bad.
 • Hochzeitslocation mannheim günstig.
 • Extreme pickup lines.
 • Balkan kebab porsgrunn.
 • Manhattan drink.
 • Vitali klitschko freundin.
 • Captain morgan spiced gold næringsinnhold.