Home

Årsstudium nettbasert

Reklameanalyse – Medie- kunst- og håndverksdidaktikk

Ta et årsstudium på nett hos Høyskolen Kristiania. Årsstudiumet gir faglig påfyll eller kan tas som en del av en bachelor- eller mastergrad Årsstudium Idéhistorie, nettbasert; Årsstudium i idéhistorie Få innsikt i utviklingen av politiske, filosofiske, religiøse og estetiske idéer og tanker fra antikken til moderne tid. Studiet gir deg en idémessig breddekunnskap som er nyttig innen mange arbeids- og samfunnsområder

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NORSK (årsstudium).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er registrert 36 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen NORSK (årsstudium) Årsstudium i spesialpedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for god læring og utvikling hos barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium) Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder Årsstudium i informasjonsbehandling Studiet i informasjonsbehandling gir deg ferdigheter innenfor en teknologi som får stadig større betydning på stadig flere områder i livet. Hvert emne har digitalt læremateriell som du kan benytte når det passer for deg. På faste tider er det tilbud om nettbasert veiledning,. Psykologi årsstudium - 60 studiepoeng. Kr 81 800,- Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen. Hvorfor NKI . Alt du trenger å vite om våre studier Hvorfor nettstudier ved Handelshøyskolen BI? Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer både for nye studenter og for deg som er i jobb Velkommen som student ved nettbasert årsstudium i historie ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Registrering. Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet Årsstudium Psykisk helse i skolen. Høyskole, Nettstudier m/fast oppstart Det er i dag et stort fokus på å fremme barn og unges psykiske helse. Man er opptatt av at forebyggende arbeid og intervensjoner skal igangsettes så tidlig som mulig, slik at man kan hindre begynnende vansker i å utvikle seg. Dermed er barnehagen og skolen unike.

Ledelse, nettbasert - årsstudium Universitet og høgskole Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det Samfunnsfag årsstudium krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. >> Hvordan søke om og levere politiattest. Utstyr. Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle.

Reklameanalyse: Kirkens nødhjelp | Medier

Årsstudium i nordisk språk og litteratur er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. Oppstart er både i august og i januar. I tillegg til sjølvstudium kan ei typisk veke innehalde både forelesingar og seminargrupper Samfunnsfag, årsstudium Fakta om programmet Studiepoeng: 60 Studiets varighet: 1 år Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Norsk Studiested: Halden Åpner for søking: 1. februar.

Årsstudium nettbasert - Nettstudier Høyskolen Kristiani

 1. Nettbasert studium med mulighet for veiledning på studiested Halden. Åpner for søking: 1. februar Vårt nettbaserte årsstudium i fransk vil gi deg en særegen internasjonal profil som kan åpne døren til mange spennende opplevelser og arbeidsmuligheter
 2. ste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger mellom økologi og kjemi. Årstudiet er bygget opp av Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året, og er delvis nettbasert
 3. Matematiske fag er et 1-årig årsstudium ved NTNU, Trondheim. Studiet passer for etterutdanning, kvalifisering til videre studier, støttefag i en bachelorfag eller for å gi grunnlag for å undervise matematikk i videregående skole

Årsstudium i Idéhistorie - Nettbasert

 1. Om årsstudium i pedagogikk. Årsstudiet tar for seg læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring. Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne
 2. Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk
 3. Fjernord er eit nettbasert deltidsstudium i nordisk språk og litteratur som skal gje kunnskapar om norsk og nordisk språk og litteratur i både eldre og nyare tid. Studiet består av fire frittståande emne, to språklege og to litterære, kvart på 15 studiepoeng. Desse tilsvarar emna i det ordinære årsstudiet i nordisk ved UiB, og vil samla gje deg undervisningskompetanse i norskfaget i.
 4. Engelsk årsstudium, nettbasert, deltid (oppstart vår) Emne 2021 Vår 2021 Haust 2022 Vår 2022 Haust; ENG143N Fonetikk og variantar av engelsk. 15: ENG142N Litteratur, kultur og samfunn etter 1900. 15: ENG144N Litteratur, kultur og samfunn før 1900. 15: ENG141N Grammatikk og leksikologi. 15: Sum: 15: 15: 15: 15
 5. Biologi Årsstudium 1 år Kristiansand. Bygg, sivilingeniør Master 2 år Grimstad. Byggdesign, ingeniørfag Bachelor 3 år Grimstad. Comparative Educational Studies Halvårsstudium 1/2 år Kristiansand. Cybersikkerhet Master 2 år Kristiansand/Grimstad. Data, ingeniørfag Bachelor 3 år Grimstad
 6. Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid Hamar Studiepoeng 60 Studiets nivå og organisering. Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til et deltidsstudium over 2 år. Undervisningen er nettbasert, kombinert med helgesamlinger på studiested Hamar
 7. Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole. Du blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. NLA Høgskolen tilbyr årsstudiet både i Oslo, i Bergen og nettbasert

NORSK (årsstudium) i Nettstudier - Skoler Studier

Spesialpedagogikk - Årsstudium (nett) Høyskolen Kristiani

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer både for nye studenter og for deg som er i jobb Jeg er blant de få (?) som ikke fikk tatt utdanning da jeg var ung. Flere faktorer til det, blant annet alvorlig psykisk sykdom. Er i dag 38 år, gift, har små barn, hus og jobb - som jeg dog mistrives veldig i. Jobben er en type meget spesialisert sekretær, og med kun allmennfag fra videregående,.. Vår mest komplette PT-utdanning. Årsstudium i personlig trening dekker det nasjonale kompetansekravet, og er et naturlig valg for deg som ønsker å lykkes som personlig trener i Norge. Årsstudium PT kan du velge å ta som 100% nettstudie, eller delta på praktiske undervisningssamlinger ved skolen i Oslo Årsstudium i landmåling, nettbasert - ÅRLAND-F Innledning. Landmåleren er sentral i mange bygg- og anleggsprosjekter, i eiendomssammenheng og ulike typer kartlegging. Studiet er unikt i sitt slag på høgskolenivå i Norge og fyller et stort behov for utdanning på et praktisk nivå

Bildeanalyse: Høyeste mann | Medie- Kunst- og

HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium) i Nettstudier - Skoler

Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Ledelse, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) gir en bred innføring i organisering, gjenfinning og formidling av ulike medieformer og tekster, der brukeraspektet står sentralt Medie- og dokumentasjonsvitenskap - Nettbasert førstesemesterstudium (30 stp - Varighet 1 semester) Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap årsstudium (60 stp - Varighet 1 år) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - Bachelor (180 stp - Varighet 3 år) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - Master (120 stp - Varighet 2 år Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene

Høgskolen i Molde lanserer nettbasert årsstudium i logistikk og risikostyring. Studiet er skreddersydd for permitterte og arbeidsledige som vil sanke studiepoeng i en fei. HiMoldes forrige satsing på et nettbasert årsstudium viste seg å bli en knallsuksess. I vår var det nettbaserte årsstudiet i IT høgskolens suverent mest populære studieprogram BEDRIFTSØKONOMI, NETTBASERT ÅRSSTUDIUM - avsluttet 2016 Har du lyst å få innsikt i grunnleggende begreper og sammenhenger i de ulike økonomiske og administrative fagområdene? Årsstudiet er et innføringsstudium som kombinerer emner innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi og bedriftsøkonomi Teologi, årsstudium Kulturhistorie Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur 59,0 Norsk som andrespråk Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium 60,5 Realfag Statsvitenskap, årsstudium 58,0 48,7 64,1 58,8 51,8 Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium Matematikk med informatikk 48,4 Kultur og kommunikasjon Biovitenskap Filosofi.

Handelshøgskolen ved UiT, Campus Alta tilbyr Bedriftsøkonomi, nettbasert - årsstudium som 6 enkeltemner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet. Studiesenteret Midt-Troms har inngått en samarbeidsavtale med Handelshøgskolen for ekstra tilrettelegging rundt nettstudiene Ledelse, nettbasert - årsstudium Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det 223513 Historie, bachelor, nettbasert 223179 Historie, årsstudium 223485 Idrett og kroppsøving, bachelor 223649 Idrett og kroppsøving, årsstudium 223723 Journalistikk, spesialisering avis/nett 223849 Journalistikk, spesialisering tv/radio 223472 Kunst og håndverk, bachelor 223630 Kunst og håndverk, årsstudium 223446 Matkultur og hels 412 Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium Innledning Det ettårige studiet i informasjonsbehandling gir en praktisk innføring i sentrale tema innen informasjonsbehandling og informasjonsteknologi (IT): Databaser, web-publisering, nettsteder, multimedier, digitalt utstyr, kommunikasjon, datanett, moderne operativsystemer, programmering, informasjonssikkerhet, digital markedsføring. Årsstudium Åpner for søking: 1. februar 2021 Ordinær søknadsfrist: 15. april 2021 Søk på dette studiet. Programmets innhold. Vi omgis av informasjonsteknologi. Folk flest bruker informasjonsteknologi uten å vite mye om virkemåte og hvordan den kan tilpasses våre behov på jobb.

Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbaser

 1. 412 Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium Innledning Det ettårige studiet i informasjonsbehandling gir en praktisk innføring i sentrale tema innen informasjonsbehandling og informasjonsteknologi (IT): Databaser, web-publisering, nettsteder, digitalt utstyr, datakommunikasjon, datanett, moderne operativsystemer, programmering, informasjonssikkerhet, digital markedsføring og sosiale.
 2. Nord universitet vil tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra januar i 2021. ledelse, kvalitetsledelse og HMS. Klarer vi det betyr det at vi på lengre sikt kan tilby et nettbasert tverrfaglig årsstudium i havbruksdrift, og det til en stor distriktsnæring i grønn omstilling med stort kompetansebehov, sier Lysfjord
 3. Årsstudium - Økologisk landbruk - nettbasert. Barstad, G., & Brandsæter, L. O. (2006). Bakgrunn, biologi og tiltak / Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. This entry was posted on tirsdag 21. november 2006 at 4:07 pm and is filed under Økologisk landbruk - nettbasert.
 4. Et årsstudium kan være starten på din høyere utdanning og det første året av en bachelorgrad. Et årsstudium passer derfor for deg som kanskje ikke helt vet hva du vil og ikke vil binde deg til et langt studieløp. Årsstudier er også perfekt for deg som vil bygge på annen utdanning eller allerede er i arbeid og vil studere ved siden av jobb
 5. Active Education var den første skolen i Norge som etablerte Årsstudium Personlig Trener på 60 studiepoeng med nettbasert teori i 2009. Siden den gang har vi utviklet nye og innovative digitale læringsmetoder, og vi er nå stolte over å kunne tilby interaktiv undervisning også for den praktiske delen av utdanningen
 6. Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer både for nye studenter og for deg som er i jobb ; Samfunnsfag årsstudium sikter først og fremst mot å gi et godt grunnlag for å undervise i samfunnsfag

Spesialpedagogikk 1 gir deg teoretisk og praktisk innsikt i tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette gir deg grunnlag for spesialisering innen spesialpedagogikk Årsstudium i GIS - nettbasert - ÅRGIS-F Innledning. det vil si informasjon som inneholder opplysninger om hvor ting er plassert/foregår. Årsstudium i GIS kan brukes som en introduksjon til GIS og videre studier innen fagområdet eller som en spesialisering eller et verktøykurs for kandidater som allerede har en faglig utdanning eller. Utvikling av nettbasert årsstudium i Informasjonsbehandling Populærvitenskapelig sammendrag Gjennom prosjektet er det utviklet et asynkront nettbasert studietilbud i Informasjonsbehandling. Studiet ble gjennomført første gang stuieåret 2014-15, og omfatter seks nettbaserte emner på tilsammen 60 ECTS. Som del av. Priser nettbasert gjennomføring. Heltid: 69 000,-Deltid: 81 600,-Høyskolekurs: 12 225,- per kurs; Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. BI er en uavhengig kunnskapstiftelse

Et årsstudium i psykologi kan ikke brukes til så mye, spesielt ikke ettersom at dette årsstudiet har desidert flest eksamensoppmeldte i hele Norge, og det er derfor ikke en uvanlig kuriositet å pynte CV-en med. Det er beinhardt å komme inn på profesjonsstudiet, og det tar jo også ganske så mange år Etter fullført årsstudium kan du velge å gå videre med en bachelorgrad i engelsk ved å søke overgang til 2. studieår. Årsstudiet kan også inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA.. Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen Ta et årsstudium (60 stp) over 2 år. Målgruppe - Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring. - Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring. Studiet er åpent for alle interesserte som har generell.

Årsstudium i informasjonsbehandling - Universitetet i

Årsstudium i bedriftsøkonomi. Deltid 60 studiepoeng. Søknadsfrist: 15.04.2020. Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus Emnetabell - Årsstudium i GIS - nettbasert Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester : S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) GEO1121: GIS Intro O: 10 GEO1261: Databaser og modellering O 10 GEO2311: Geografisk informasjonsbehandling O 10 GEO1251. Vi tilbyr årsstudium i bedriftsøkonomi. Studiet som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus Jeg tok et årsstudium i norsk via Høgskulen i Volda. Informatikk, økonomi og administrasjon, Årsstudium , Bedriftsøkonomi, Bø. Det er nok forskjellig fra . UiT Norges arktiske universitet, Ingeniør, bygg, Narvik, nettbasert , 20. VU2NOIS Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Les denne saken på HiMoldes nettsider. Studier; Studieprogram og kurs. Avansert klinisk sykepleie; Bachelor i petroleumslogistikk og økonom

Bildeanalyse: Afgansk jente | Medie- Kunst- og

Årsstudium Reiseliv og opplevelser Årstudiet Reiseliv og opplevelser er et yrkesrettet høyere utdanningstilbud som kvalifiserer til 60 studiepoeng. Studiet er samlings- og nettbasert, og kan tas på deltid over to år i Svolvær, Narvik, Mo i Rana eller Stjørdal. REGISTRER SØKNAD OM RESTPLASS HER! Studiet byr på en variert studiehverdag Med fullført årsstudium i historie kan du søkje opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb. Undervisningsmåtar. Vi har forelesingar, gruppediskusjonar, oppgåveskriving med rettleiing, munnlege presentasjonar, ekskursjonar, arbeidspraksis og øving i formidling til ulike målgrupper Kunst- og kulturfag, Årsstudium , Drama og teater årsstudium , Generell studiekomp. Påbygging for allmennlærerstudenter og lærere, sem, stp, nettbasert. For dager siden - engelsk. Jevnt over er konkurransen om plassene mye større for årsstudium enn for bachelorgrader. Filmvitenskap (master). Reakkreditering - Årsstudium personlig trener Årsstudium 0 år x sp Aarhus. Bachelor i teologi med fordypning i missionsvitenskap. Bachelor 3 år 180 sp Siste nytt. Tenke utenfor boksen. 05.11.20. Ungdomsarbeideren. 02.11.20. FIH i sorg. 07.10.20. Flere saker Støtt FiH × Lukk Studier. Med årsstudium i kunst og håndverk som del av utdanningen kan du arbeide i kulturskolen eller bli knyttet til kursvirksomhet og forskjellige kunstprosjekt i det frivillige kulturlivet. Sammen med lærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir årsstudiene undervisningskompetanse i faget

Sjansen er stor for at du kommer inn på disse studiene - uansett karaktersnitt . Ved disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor Denne Webanalysen (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved Digital mediedesign som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2011. Av: Tone Haga Bühler, Mia Engesvik, Øyvind Sætre og Mari Kolgro Nettbasert (2) Outbound exchange students. Ph.d. Sertifisering. Studieretning. Barnehagelærer. Dans. Drama. Energi. Helse. Historie (1) Hotell og reiseliv. IT. Idrett (1) Ingeniør. Jus. Kunst og håndverk (1) Lærer (3) Ledelse. Mediefag. Musikk (3) Økonomi. PPU (3) Psykologi. Realfag (1) Religion (1) Samfunn (1) Sosialfag. Språk (4. Nettbasert gjennomføring. Dette studiet kan gjennomføres både på heltid og deltid via nettstudier. Om du studerer på deltid, deles studiet opp i tre trinn. Hvert trinn gir 60 studiepoeng, og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre)

Vår mest komplette PT-utdanning som nettstudie med samlinger i Oslo. Årsstudium i personlig trening dekker det nasjonale kompetansekravet, og er et naturlig valg for deg som ønsker å lykkes som personlig trener i Norge. • Varighet på 1 år • 60 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)* • Lånekasse-støtte på opptil kr 116.369,- kroner* Deltid 60 studiepoeng Søknadsfrist: 15.04.2020 Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no. Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning. I en tid hvor [ Starter ny nettbasert utdanning for havbruksnæringen. Fra januar 2021 vil Nord universitet tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk. I første omgang er det Ytre Namdal som får nyte godt av tilbudet Psykologi årsstudium nettbasert. Ledelse, nettbasert. - årsstudium, 1 år. Psykologi profesjonsstudium. - 5 år. Tromsø Lokalt opptak. Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium. Lavere nivå. Lokalt opptak. Psykologi - årsstudium . Årsstudium. Varar i 1 år og passar best for deg som vil studere meir. Helse og psykologi. Bachelor

Årsstudium psykologi nettbasert. Psykologi årsstudium - 60 studiepoeng Psykologien har røtter helt tilbake til gresk filosofi.Samtidig er psykologi et sentralt fagområde innenfor moderne vitenskap. Årsenheten i psykologi gir en grundig innføring i dette store og spennende fagområdet Årsstudium i psykologi gir deg en innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver Fransk årsstudium og påbygging: André Avias andre. Tysk årsstudium og påbygging: Elin-Sofie Nesje Vestli. Med en fleksibel utdanning på nett kan du studere hvor og når det passer deg - heltid eller deltid. Våre nettstudier har oppstart i januar, mars, august og oktober. Vår mest komplette PT-utdanning

Psykologi årsstudium - 60 studiepoeng - NKI Nettstudie

Nettstudier B

Emnene på masternivå kan tas som enkeltemner, men kan også inngå i vår nettbaserte mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA Informasjonsbehandling, nettbasert årsstudium Sammendrag Nettside for informasjon og markedsføring av nettbasert studium i Informasjonsbehandling. Bidragsytere Bidragsytere Jon Kvisli. Alle Alle Alle Alle UIS 217200 Kunst- og kulturvitenskap Alle Alle Alle Alle UIS 217205 Matematikk, årsstudium Alle Alle Alle Alle UIS 217211 Nordisk, årsstudium Alle Alle Alle Alle UIS 217240 Sosiologi 48.7 66 45.4 35 49.7 133 48.3 71 UIS 217244 Tysk, årsstudium Alle Alle Alle Alle UIS 217255 Hotelledelse Alle Alle Alle Alle UIS 217272 Kunsthistorie Alle Alle Alle Alle UIS 217317. VID vitenskapelige høgskole tilbyr over 50 studier fordelt på fire byer, Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger, og en rekke fagområder Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium / Teknologiske fag . Dette studiet er 100% nettbasert og forelesningene vil være i form av blogginnlegg med video, Grunnleggende informasjonsbehandling sin fagblogg ; Informasjonsbehandling. Les mer om studiet Informasjonsbehandling (nettbasert) Dataingeniør

Høgskolen i Moldes nettavis | "Panorama er Høgskolen iFilmanalyse: Dagboken | Medier

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium Ui

Ledelse, nettbasert - årsstudium SØKNADSFRIST 15.APRIL FOR MER INFORMASJON SJEKK: www.stud-fin.no Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er.. Hvis du er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU, kan du søke overgang til et annet studieprogram dersom: du har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert deg på det studieprogrammet du ble tatt opp på; du fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet 657 Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, nettbasert EFL 240. 613 Historie årsstudium, samlings- og nettbasert AF 60. 501 Historie, årsstudium AF 60. 400 Idéhistorie, årsstudium AF 60. 404 Idrett, administrasjon og ledelse 2 AF 60. 408 Idrett, administrasjon og ledelse 3 AF 60. 402 Idrett, årsstudium AF 6 Årsstudium i GIS Årsstudium i landmåling Årsstudium i BuildingSMART - Intelligent modellering Årsstudium i GIS-nettbasert Årsstudium i landmåling - nettbasert Antall studenter med fullført studieprogram i 2017 Kilde: DBH (- november 2017

Studier ved siden av jobb

Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - nettstudium: Emneliste: DKDM: Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier : Emneliste: DOKÅRSD: Årsstudium i dokumentasjonsforvaltning: Emneliste: DT1: Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon: Emneliste: KULTLED: Årsstudium i kulturledelse: Emneliste: MOKÅRS: Årsstudium i. 3 Fig. 1. Oppbygging av studiene ved INHM Begrunnelse for opprettelse av nettbasert årsstudium: - Økt rekruttering til allerede eksisterende emner - Økt rekruttering til bachelor, master og PhD - Gi kompetanse til PPU naturfagsdidaktikk Ressursmessige vurderinger: - Etableringen av nettbasert årsstudium i Natur og miljø medfører ikke etablering av nye emner Nord universitet i Bodø skal tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra januar 2021, og det er Ytre Namdal som først får ta i bruk tilbudet. I sommer sendte Nord universitet ut en pressemelding om at de hadde fått 2,3 millioner kroner i prosjektstøtte til Akvafleks, som er et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk. «Går alt som [ Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid, nettbasert Praktisk teologi Karen (24) blir ny leder av Samfundet: - Det blir en rar oppstartsperiod

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Utvekslingssemester 5. semester Handelshøgskolen ved UiS har et stort internasjonalt nettverk. I høstsemesteret i det tredje året har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner Har et årsstudium i sosiologi fra NTNU. Jeg er ferdig utdannet lektor i nordisk og samfunnsfag fra NTNU og UiO. Universitetet i Bergen, Psykologi, årsstudium, UIB, 447. NTNU vil endre studieprogramporteføljen ved å opprette en rekke nye studier. Både årsstudium og bachelor i afrikastudier blir etter all sannsynlighet

Historie - nettbasert

 1. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n
 2. Årsstudium i statsvitenskap Studieplaner for grunnskolelærer- og lektorutdanning 2019-2020 og 2018-2019 # Her finner du studieplanene for grunnskolelærer- og lektorstudiene ved SU-fakultetet
 3. Statsvitenskap - bachelorstudium Utvekslingssemester 4. semester På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde eller femte semester (for de som tar praksisemne i fjerde semester). Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land
 4. I morgen, søndag 15. april er frist for å søke høstens studier. Her har vi samlet en oversikt over hvilke av årets tilgjengelige studier som slapp inn alle søkerne i fjor
 5. Husk at siste frist for å søke studieplass, eller å legge til flere studieønsker i søknaden din, er 15. april.. Studiene med størst sjanse for oppta
 6. Kulturledelse (årsstudium) - søkes på HiOA Søknadsweb. Pilestredet. 11* Læringspsykologi. Kjeller. GSK. Organisasjon og ledelse (årsstudium) - søkes på HiOA Søknadsweb. Pilestredet.
 7. Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium ST-BEDØK : F : ØA : AR : 0 stud emne 60.0 100.0 Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium ST-BIBDOKV : F : HUMAN : AR : 0 stud emne 60.0 100.0 Drama og teater.

[http://soknadsweb.uib.no Søknadsweb] er en nettbasert tjeneste for å søke om opptak til visse studier ved UiB. Opptak til grunnstudier (blant annet årsstudium.

 • Farmasiutdanning deltid.
 • Rideleir 2018 vestfold.
 • B25 sperrung möttingen.
 • Bestattungstermine frankfurt.
 • Lister abonnement.
 • Hvordan bygge steinbro.
 • Trippel negativ grad 3.
 • Lytro illum v2.
 • Bad nauheim klinik herzchirurgie.
 • Jakthund hjort.
 • Adjø kryssord.
 • Niedersachsen wappen kinder.
 • Scheermessen vis engels.
 • Ledig stilling kosmetikk.
 • Ting å gjøre i tampa.
 • God morgen norge i dag.
 • Magen.
 • Partnervermittlung mit herz horw.
 • Amtsblatt ettlingen inserieren.
 • Kvæfjord asylmottak.
 • Richest man in the norway.
 • Hannibal roter drache stream german.
 • Hvordan få mikrofon til å fungere.
 • Wifi i bilen telenor.
 • Suggestion übersetzung.
 • Tørrfisk med bacon.
 • Kokvannsreaktor.
 • Chinos dame.
 • Dundyne dyremishandling.
 • Fiskekort aust agder.
 • Reise til guadeloupe.
 • Rubiks cube algor.
 • Deadpool cały film pl.
 • Snowboardpakker barn.
 • Nashville final season.
 • Trumf saldo min side.
 • Trygt å handle på fruugo.
 • Strand mogan gran canaria.
 • Fronter logg inn feide.
 • Creme fraiche dressing rezept.
 • Postleitzahl wolfen.