Home

Leirskred

Leirskred, se skred og løsmasseskred. . Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: leirskred i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/leirskred Leirskred. juni 9, 2015 14:13 Redaksjonen 0. Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som en væske hvis den blir overbelastet og omrørt. Fenomenet kvikkleire er knyttet istidshistorien og den påfølgende landheving der saltvannsleire (marin leire) har kommet opp over havnivå

leirskred - Store norske leksiko

Om leirskred.doc 3 . 09.12.2002 11:29 tynn velling. Når utrast kvikkleire kommer til ro vil den etter hvert danne en tettere struktur som gjør at den blir mye fastere. Slik leire kan aldri mer bli kvikk. Det er viktig å være klar over at kvikkleire i urørt tilstand ikke er en skummel, flytende elle I Balsfjord omkom to mennesker i et leirskred i 1988. Kvikkleireskred i Finneidfjord i Nordland 1. juni 1996. To hus ble tatt og rundt 400 meter av E6 raste ut i fjorden. Fire mennesker omkom i skredet. Kattmarka i Namsos, 13. mars 2009. Kvikkleireskred ifm. veiarbeid. Stort boligområde raste ut i strandkanten. Ingen omkomne Leirskred er langt fra ukjent i Rissa, og det er ikke lenger siden enn 29. april 1978, da det om ettermiddagen kom et leirfall som skapte medieoppslag over hele landet. Dette var et skred av de virkelig store, som gikk over 330 mål, med et volum på 5--6 millioner m3 Den 29. april 1978 ble store deler av bygda Rissa tatt av et kvikkleirskred. En person døde, mens 15 gårdsbruk, to boligeiendommer, en hytte og et grendahus.

Nyttårsstormer, leirskred og flom. Se oversikten over store naturulykker i Norge. Bildet fra 1995 viser Evenstad kapell mellom Rena og Koppang som er omringet av vannmassene. Foto: JON HAUGE. Jeanette Sjøberg. 29. okt. 2014 13:11. Sist oppdatert 31. oktober 2014 2016: Leirskred nord for Knatten i Sørum, 3 omkom; 2017: Jordskred i Osterøy, 1 omkom; 2019: Jordskred i Råbygda, Orkdal, 1 omkom ; 2019: Snøskred i Tamokdalen, 4 omkom ; 2020: Kvikkleireskred i Alta, ingen omkom ; Ventet ras. Åkernesskredet, et mulig stort ras på Åkerneset i Stranda kommun Einar Lyche (t.v) fra NVE og geofysiker Einar Dalsegg fra NGU ved skredkanten på Byneset i Trondheim

Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger November 2017. Fig. 1. Kartutsnitt over marin grense i Trøndelag og Nordmøre [951]. Marin grense er markert med blått. Kart over løsmasser og marin grense for andre landsdeler og mer detaljerte kart over mindre områder kan lastes ned fra internettsiden til Norges geologiske undersøkelse Lær definisjonen av leirskred. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene leirskred i den store norsk bokmål samlingen Skred er en gravitasjonsdreven og plutselig forflyttelse av tørre eller våte masser av fragmentert berggrunn, tidligere avsatte løsmasser, snø, eller kombinasjoner av disse. I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser. Ordet skred er utledet fra verbet 'å skride', men brukes. Metoden er beskrevet i NGI rapport 20001008-2 rev. 3 : Program for økt sikkerhet mot leirskred. Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire . Kvikkleiresoner i risikoklasse 4 og 5 og med høg faregrad har vore prioritert for vidare soneutgreiing, stabilitetsberekning og eventuelle sikringstiltak for å bøte på låg stabilitet

Utflytning av større masse snø, som regel ved overheng eller helninger på 30-50 grader. Jordskred. Også kalt debris flow eller leirskred. Jordskred består av masser av stein, grus, sand,silt, leire med varierende innhold av vann som er i bevegelse. Kvikkleireskred er også jordskred, men bør behandles som egen skredtype fordi massene opptrer på en annen måte enn andre jordskredtyper leirskred. Mer regn i vente - nye farevarsler sendt ut. De siste skredene på Romerike. NVE har sendt ut farevarsel: - Hold deg unna bratte skråninger - Jeg håper alle kan flytte tilbake. Hentet pass, klær og vinterdekk: - Trist å være i huset og så måtte reise igjen så fort Stort leirskred i Sørum. 7. februar 2017 kl. 16:20 Åpner skredveien i Sørum. Fylkesvei 256, Asakvegen i Sørum blir trolig åpnet igjen denne uken, skriver Romerikes Blad Denne anvisningen omhandler sikringstiltak ved fare for leirskred og beskriver de vanligste metodene. Den tar for seg skredforebygging generelt, sikring mot kvikkleireskred spesielt, hensyn som må tas under arbeider med sikring, og viser alternative tiltak. I tillegg omtaler den tiltak når skred er utløst. Planlegging 311.145 Leirskred 1. Hvilken påvirkning har klima på leirskred? 2. Kan man forutse et leirskred? 3. Hva kan utløse et leirskred? 4. På hvilke plasser i Norge finner vi kvikkleire? Undersøke Finn frem hvor den nærmeste kvikkleire forekomsten er i forhold til der du bor og vurder dette område i forhold til risiko for kvikkleirskred? Skap

Leirskred - Geo36

Skred i lausmassar. Skred i lausmassar kan delast inn i fire typar; leirskred, kvikkleireskred, flaumskred og jordskred. Leirskred er utgliding av marin leire som ikkje er kvikk.. Kvikkleireskred er utgliding av marin leire (utvaska saltvassleire frå istida), som plutseleg blir kvikk ved overbelasting, skakingar i grunn eller fysiske inngrep. I kvikkleireskred blir massane flytande under. Skred i leirområder har gjentatte ganger tatt liv og eiendom, og potensielle leirskred utgjør en stor skaderisiko i mange områder i Norge. I 2001 satte NVE i gang et program for å risikoklassifisere kartlagte kvikkleiresoner, og følge opp de mest skredfarlige sonene med nøyere undersøkelser og sikringstilta Leirskred - analyse, skredfare, forskere, fou, byggprosjekter, geohazards, forurenset grunn, git, forskning, geoteknisk rådgivning, georadar, fjellskred - Finn. Program for økt sikkerhet mot leirskred Rapport nr: 20001008-2 Dato: 2001-08-31 Rev: 3 Metode for klassifisering av faresoner, kvikkleire Rev. dato: 2008-10-08 Side: 7 I jevnt hellende terreng plasseres boringen(e) midt i skråningen og føres ned til en dybde tilsvarende skråningens totale høydeforskjell. Ved platåterren Kattmarka i Namsos ble 13. mars 2009 rammet av et kvikkleireras som ble utløst av sprengning i forbindelse med veiarbeid i området. Politiet ble varslet om raset klokka 11.50, og en stor.

leirskred; snøskred; Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor. Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut Leirskred: Flom er en risikofaktor for leirskred. I lavlandet vil årlige vårflommer generelt sett komme tidligere i årene som kommer. Det blir også vanligere med vinterflommer og faren for leirskred øker i Trøndelag og på Østlandet. Mer kartlegging i detalj 1959: To store leirras i Namsens nedre løp i Overhalla, en million kubikkmeter raste ut ved Vibstad, den 22. februar, og tre million kubikkmeter ved Furre, den 14. april. 1962: Ras i Skjelstadmarka i Stjørdal.En gutt på to år mistet livet. 1978: Rissaraset - Én person mistet livet og 20 hus og gårder ble tatt av raset. Det største leirskredet i Norge i nyere tid Ingen videoer tilgjengelig. Det oppsto en feil da videoen skulle spilles av. Leirskred; Indeks til Vakttårnets publikasjoner 1986-2020; Indeks til Vakttårnets publikasjoner 1986-202

leirskred. Bil og gravemaskin tatt av jordskred. Knut frykter veibygging skal ødelegge huset: - Vi er virkelig redde. Her kan det bli ny tunnel langs E8. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 07760; Annonser: Bedrift/nett: Annonseavdelingen Veileder nr 7- 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Steinar Schanche og Ellen E. Davis Haugen Opplag: Web-publikasjon: www.nve.no ISSN: 1501-0678 Sammendrag: Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire, og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, ska Kryssordhjelp - Leirskred og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under leirskred - substantiv skred i marin leire, kvikkleire, utløst ved nedbør, snøsmelting eller menneskelige inngrep, leirra Natur i Norge. Informasjon om alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø

Leirskred betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Leirskred, i både bokmål og nynorsk Sjekk leirskred oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på leirskred oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Oversettelse av leirskred til bokmål i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Kan hindre leirskred Gammel havbunnsleire er hovedårsaken til gjentatte leirskred i Målselvdalen i Troms, hevder Raymond Eilertsen ved Universitetet i Tromsø. Hans undersøkelse kartlegger skredfaren i området Forslag til populærnavn: Silt- og leirskred. Forslag til beskrivende navn: Silt- og leirskred (T17-4). Gått tapt definisjon: Vurderingsenheten defineres som tapt når et skredareal planeres eller på andre måter endres maskinelt.Forebyggende sikringsarbeid som hindrer skred i å gå spiller også en svært viktig rolle her selv om dette ikke omfatter arealer som direkte kan regnes som tapt.

Vurderingsenhet: Leirskred(grop). Ekspertkomite: Landform. Rødlistekategori: Nær truet (NT). Vurderingsår: 201 leirskred. Her ble han funnet: Var ikke forsvarlig å grave i området før i går. VIDEO Oppryddingsarbeidene etter leirskredet. Har søkt gjennom 60 lastebillass - fortsatt ingen funn. Til toppen Utgitt av Glåmdalen AS, Markensvegen 1 B, 2212 Kongsvinger; Postadresse. Leirskred. 04. februar 2020, kl. 12:57. 8 bilder Dobbel-trøbbel for tvillingene Morten og Espen i 2001 - de hadde en god grunn til å være sure. 8 bilder I 1994 protesterte Monica og de andre barna høylytt - det var det en god grunn til. 8 bilder I 2003. leirskred på nynorsk. Vi har én oversettelse av leirskred i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.leirskred i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Verdens merkeligste høneprosjekt? Tillatt for alle; 10 min; Dette er det nok ingen som har gjort før! Dennis gir kyllingene sine rød mat i håp om å gjøre de rosa 10. aug. 04:59 Minst 22 døde i leirskred: . Minst 22 personer er døde og 47 er skadd i et jordskred som rammet en landsby i den østlige delen av Myanmar Overraskende nok viser det seg at sand- og leirskred kan bevege seg mange ganger raskere under vann enn i luft. Skredene kan sveipe over havbunnen med en voldsom hastighet, forflytte seg flere hundre kilometer og nå en fart på mer enn hundre kilometer i timen

Leirskred Høsten hadde vært regnfull, vinteren snørik og våren kom med mye nedbør. Dette gjorde at leiren ble. Secondary Sidebar. Framhevet sak. Leser du langsveien.no, og setter pris på det? - - Leser du [] Samarbeidspartnere. Historisk silt- og leirskred; Kart. Tittel Projeksjon EPSG Oppdatert Format; Utbredelse (1km/px) 32633. 2019-02-05: PN

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

 1. Jehovas vitner hjelper ofre for leirskred i Hiroshima. EBINA, Japan - Om formiddagen den 20. august 2014 førte store nedbørsmengder i Hiroshima til katastrofale jord- og leirskred som krevde 74 menneskeliv og gjorde over 1600 hjemløse
 2. leirskred; snøskred; Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor. Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut. Masser anlagt av mennesker (oppfylte masser) er å betrakte som permanente («moder jord») når de har ligger lenger enn.
 3. There are 6 results for «Leirskred» in Norges vassdrags- og energidirektorat: Ukjent. Leirskred, Stjørdal. 1 picture Ukjent. Leirskred, Stjørdal. 1 picture Ukjent. Leirskred, Stjørdal. 1 picture Ukjent. Leirskred, Stjørdal. 1 picture Ukjent.
 4. st 4000 mennesker mistet livet i skredulykker. De

Det store leirskredet i Rissa - Geo36

 1. Geologer har søndag undersøkt leirskredet i Namsos. 8-10 geologer fra Norges Geologiske Institutt (NGI) og Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har i dag undersøkt situasjonen ved Namsos
 2. I Balsfjord omkom to mennesker i et leirskred i 1988. Kvikkleireskred i Finneidfjord i Nordland 1. juni 1996. To hus ble tatt og rundt 400 meter av E6 raste ut i fjorden. Fire mennesker omkom i skredet. Kattmarka i Namsos, 13 mars 2009. Kvikkleireskred ifm. veiarbeid. Stort boligområde raste ut i strandkanten. Ingen omkomne
 3. Statusoppdatering leirskred i Drevja. Leirskredet som gikk i Drevja 14.mai er blitt holdt under oppsikt av både NVE og Vefsn kommune. De første dagene var det befaring der 4 ganger i døgnet, dette er etter hvert trappet ned. I forbindelse med befaringene blir raset og utviklingen fotodokumentert
leirskred – Geo365

Kvikkleireskredet i Rissa - 1978 (norsk kommentar) - YouTub

Hvalsmoen 1898. 1892: Hvalsmoen foreslått som ny ekserserplass for ingeniørtroppene som erstatning for Helgelandsmoen som hadde vært midlertidig ekserserplass siden 1888. 1893: 21. februar ble Lamoen og Hvalsgård ervervet som ny og selvstendig ekserserplass. Innkjøp av grunn fra brukene Alme, Hvalsengen, Ringen, Lamoen og Ødehval - de tre siste med påstående hus Skien og Porsgrunn er to av kommunene på Østlandet som er utsatt for leirskred. Østlandet og i Trøndelag er i risikogruppen. Hele 300 områder i landet kan være utsatt

Dette er de noen av de største naturulykkene i Norg

SINTEF - Leirskred. Sikringstiltak Sidekart Norsk / English. Om SINTEF. Fagområder Dette tilbyr vi. Karriere. Kontakt oss. Søk. Fornybar energi Havrommet Bygg og infrastruktur Digitalisering Klima og miljø. Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord Leirskred. 05. februar 2020, kl. 06:21. 10 bilder BILDESERIE: Store skader - se bilder fra branntomta. 8 bilder Monsterkrabba på plass i Drøbak. 10 bilder BILDESERIE: Dette mener folk på Nesodden om statsbudsjettet. 10 bilder BILDESERIE. Store steinmasser kjøres nå ut i elva Vigda i Buvika i Skaun kommune i Sør-Trøndelag for å sikre bygda mot truende kvikkleireras De fleste leirskred går i områder dominert av kunstmark (landbruk, bebyggelse). Det er dermed rimelig at leirskredgropa sikres og planeres og areal tilbakeføres til opprinnelig bruk. Rødlistingen her indikerer behov for oppmerksomhet på rasgroper som ligger i naturmark og som ikke planeres umiddelbart etter raset

Dødelige leirskred i Sør-California. Den 9. januar førte et kraftig uvær til omfattende leirskred som forårsaket store ødeleggelser i den sørlige delen av California i USA. Nyhetsmeldinger tyder på at minst 21 mennesker omkom, og at hundrevis av boliger fikk skader eller ble ødelagt RASTE UT: Et jordras gjorde skade på blant annet en molo og en brygge i Sørkjosen i Nordreisa i Troms natt til søndag. Flere boliger er evakuert og E6 er stengt på grunn av raset. Foto. Ekstremvær øker faren for leirskred. 100.000 nordmenn bor i rasfarlige områder det vil koste over en milliard kroner å sikre, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat Stort leireras på Romerike - tre personer er antatt omkommet. SØRUM (TV 2): Politiet antar at tre arbeidere er omkommet etter det massive raset torsdag ettermiddag

Liste over ras i Norge - Wikipedi

Figur 11

Dette er kvikkleire og kvikkleirekart Norges geologiske

Geo365 | Liten bekk veltet stort lass

311.145 Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger ..

DigitaltMuseum found 6 hit Leirskred. Alle fortellinger har et smertepunkt. I tilfellet Elin, redaksjonssjef i et Oslo-basert motemagasin, er smertepunktet et leirskred som sommeren 1985 tok livet av de to brødrene hennes og faren, direktør på jernverket i Mo i Rana Sollihøgda Vøyenenga Rykkinn Kolsås Sandvika Høvik Fornebu Lysaker Bekkestua Haslum Ostøya Snarøya Fossum Eiksmarka Ila Bærums verk Lommedalen Bærum kommun

Vi fant 21 synonymer til LEIRSKRED. leirskred består av 3 vokaler og 6 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Synonym til leirskred. Se alle synonymene vi har til leirskred i ordboka. Filtrer søkeresultatet for å få et mer nøyaktig treff. Eksempel: kry**or Leirskred i Oslo. I forhistorisk tid, for ca. 8300 år siden, gikk det et stort skred i Groruddalen. 30-40 millioner mn leirvelling strømmet ut. I leirmasse her kan man finne et virvar av kvister og trestammer. Langs Akerselva har det gått flere skred, blant annet ved Leirfallsgata Animasjon: Leirskred og kvikkleir Leirskred . Øverst består leiravsetningene av en fast tørrskorpe som er 4-6 m tykk. Under tørrskorpen kan leiren ha helt andre egenskaper. Leiras oppbygging - Leiren er avsatt i havet og derfor salt. Det er nettopp dette saltet som binder leiren sammen, og saltinnholdet er avgjørende for stabiliteten i leirmassene

NEPAL (S24) - I Nepal skal minst 12 personer ha mistet livet sitt i et leirskred. 21 personer er fortsatt savnet etter raset som skjedde søndag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Leirskredet skal ha feid med seg hjem og mennesker nordøst i landet. Monsunsesongen har også tidligere ført til mange dødsfall. Lik S24 på Facebook for flere nyheter Heile åtte fylke vart råka av veldige snøskred i februar 1868. Dette året er ofte omtalt som redselsåret i norsk skredhistorie. Berre i februar omkom 121 nordmenn i snøskred. I det i den verste ulukka av alle vart 58 personar råka. Av desse omkom 32 KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 40 00. E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no. Testelefon - korona (covid-19) 66 10 44 44 (mand-fredag kl. 08.00-15.00) Spørsmål om korona (Covid-19

leirskred - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

SENTRUM: En massiv kvikkleirelomme befinner seg i området Øvre Bakklandet - Singsaker. I rapporten 17 katastrofer som kan ramme Norge utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2013, ble kvikkleireskred i en by for første gang tatt med. Rapporten beskriver en mulig katastrofe der et stort kvikkleireskred går på Øvre Bakklandet der det bor over 2000 mennesker Regjeringen sørger for sikringstiltak mot nye leirskred i Kattmarka i Namsos Her lå det administrative sentrum for Sørum kommune helt fram til sammenslutningen med Blaker i 1962, og Leif Mathisen vil fortelle både om det store leirskredet som gav stedet sitt navn og om ulike aktiviteter som etablerte seg i tettstedet fra slutten av 1800-tallet og framover Krever 50 millioner etter leirskred. Det blir krevd erstatninger på over 50 millioner kroner etter leirskredet i Lyngen i september 2010. Av Merete Vikre Lørdag 30.03 2013. Del. Ingen personer omkom i raset, men det ble store materiale skader. En vei raste ut, og flere hus måtte fraflyttes Leirskred » 6 unike treff Electromagnetic Geoservices ASA. Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim. 911 41 149. Mer info · Hjemmeside · Kart. Norges Geologiske Undersøkelse. Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim. 73 90 40 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Norges geologiske undersøkelse (Ngu

Varierer fra naken silt og leire, lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter til mer etablert vegetasjon med busker og trær Jord— og leirskred som følge av kraftig regn, oversvømmelser, erosjon eller jordskjelv er ifølge NGU vanligst på land. Som ulykkene i Loen og Tafjord viste, kan også store fjellskred med påfølgende flodbølger skape svære ødeleggelser Skred er et alvorlig problem som må vurderes når man bygger ny infrastruktur. Det er fare både foran og bak et. innledende skred, selv om terrenget rundt er relativt flatt

skred - Store norske leksiko

I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet leirskred (av I leire ) utglidning av leirmasse utglidning av leirmasse Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 T25-4 historisk silt- og leirskred Kartleggingsenhet. 1:5000. T25-C-3 historisk silt- og leirskred Natur i Norge Natursystem Typeinndeling Lokale komplekse miljøvariabler Beskrivelsessystem Visitor address: Havnegata 9, 7446 Trondheim: Postal address: PB1058, 7446 Trondheim: Email: postmottak@. Skred er en gravitasjonsdreven og plutselig forflyttelse av tørre eller våte masser av fragmentert berggrunn, tidligere avsatte løsmasser, snø, eller kombinasjoner av disse.I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser

Leirskred og kvikkleire. Åpne i ny fane. Begreper Leirskred Klimaendringer kan gi økt skredfare i deler av landet. Norsk vannforening, sekretariatet. Att: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO Tlf: 22 94 75 00 E-post: post@vannforeningen.no. Følg oss på sosiale medier. Twitter. Facebook

Slik kan tsunamier ramme også i Norge - Trønderbladet

Kvikkleireskred - NV

Du søkte etter leirskred i kryssord-ordboka. Vi fant 1 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret leirskred. 9-bokstav-svar Lengde Ord Svar; 9: 1: LEIRSKRED: Legg til forslag. Bruk feltene under for å legge til et nytt hint til løsningsfprsvaret leirskred. Hint. Svar. Legg til fler svar. La meg vite hva som skjer med mitt. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Skred - Wikipedi

Verdens største undersjøiske skred, Storeggaskredet, er norsk. Det største på land, Heart Mountain, ligger i USA Øvrige kategorier » Leirskred » 1 unike treff Blom AS. Drammensveien 165, 0277 Oslo. 22 13 19 20. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet . Nord-Norge 0 Vestlandet 0 Trøndelag 0 Østlandet 1 Sørlandet 0. Bergen by 0 Oslo by 1 Stavanger by 0 Trondheim by 0

Her gikk Verdalsraset 19Skred og skredavsetninger på havbunn | Norges geologiske

Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU Skredulykker Norge - en historisk dokumentar om de mest alvorlige leirskred, snøskred og fjellskred som har rammet oss de siste 500 år. I Norge er skred den mest vanlige og mest alvorlige naturkatastrofe Leirskred. Høsten hadde vært regnfull, vinteren snørik og våren kom med mye nedbør. Dette gjorde at leiren ble ustabil og at kvikkleireskredene ble utløst. Verdalsraset var et stort leirskred og skredet forandret landskapet fullstendig. Verdalselva har også vært årsak til skred av mindre omfang både i eldre og nyere tid. Minnebaut Hagekaos etter leirskred Leirraset i Ringerrike kommune før helgen fikk store konsekvenser for samboerparet Vigdis Opsahl og Lars Harald Ruud. Deler av hagen ble rasert med et flere meter stort hull, og massene ble forskjøvet inn på naboens tomt. Publisert: 15:30 16-07-2012 Kilde: NRK Les hele saken ho

 • Watch family guy kimcartoon.
 • Omgjøras bruktbutikk.
 • Wie hübsch bin ich wirklich.
 • Wohnungsanzeiger salzburg.
 • North trampoline challenger pris.
 • Essen bestellen.
 • Depeche mode royal arena in copenhagen denmark royal arena 9 januar.
 • Kokvannsreaktor.
 • Selbstgemalte bilder verkaufen preise.
 • Interaksjonsdesign kurs.
 • Jpg to pdf merge online.
 • Haus kaufen gevelsberg sparkasse.
 • Fysikk 2 skråplan.
 • Toyota supra 2018.
 • Ramsløk trondheim.
 • Barn med atferdsproblemer i skolen.
 • Transfermarkt liverpool.
 • Fantasy ich brenn durch mit dir youtube.
 • Terminal hjertesvikt.
 • Nav karmøy.
 • Skulke jobb unnskyldninger.
 • Askespade stamp.
 • Beluga hus.
 • Outsourcing definisjon.
 • Navneskilt sykepleier.
 • Canon eos 550d test.
 • Handball salzgitter bad.
 • Begagnad vattenjet.
 • Bullmastiff welpen wien.
 • Warframe titania.
 • Sony a5100 pris.
 • Bronx new york.
 • Bistår kryssord.
 • Hoops øreringe sølv.
 • Kundalini yoga lillestrøm.
 • Dekoracje ślubne sali.
 • Saudi arabia språk.
 • Operation anthropoid movie.
 • Sketchup make 2018.
 • Barcelona klassetur.
 • Montere front oppvaskmaskin bosch.